Результати торгів ФБ "Перспектива" за квітень 2014 року


       Протягом квітня 2014 року на ФБ «Перспектива» (далі – Біржа) укладено та виконано 6 415 договорів на загальну суму 13,72 млрд грн. (на 12% менше, ніж у попередньому місяці).

       За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у квітні Біржа посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 66%), друге місце – у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (21%), третє – у ПрАТ «ПФБ» (6%).

       В розрізі фінансових інструментів ринкова частка Біржі становить:

       за квітень 2014 року: щодо ОВДП – 78%, облігацій підприємств – 25%, акцій – 2%, інвестиційних сертифікатів – 5%, строкових контрактів – 88%;

       за січень-квітень 2014 року: щодо ОВДП – 83%, облігацій підприємств – 28%, акцій – 13%, інвестиційних сертифікатів – 4%, строкових контрактів – 91%.

       Результати біржових торгів за квітень 2014 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Державні облігації України

12 319,10

-13,36%

89,78%

601

-8,10%

Облігації підприємств

495,19

+60,79%

3,61%

248

+18,66%

Облігації місцевих позик

4,24

+33,25%

0,03%

25

+38,89%

Іпотечні облігації 

0,99

+178,44%

0,01%

6

+100,00%

Акції

29,31

-83,39%

0,21%

381

-52,32%

Інвестиційні сертифікати

13,01

+88,14%

0,09%

133

-6,99%

Опціонні сертифікати

4,46

+25,44%

0,03%

22

+22,22%

Строкові контракти

854,48

-9,67%

6,23%

4 999

+11,91%

ВСЬОГО

13 720,78

-12,40%

100,00%

6 415

+1,65%

 - ринок заявок

274,76

-88,34%

2,00%

768

-35,24%

 - адресний ринок

7 252,03

-32,91%

52,85%

471

-15,89%

 - ринок розміщення

267,92

+5027,81%

1,95%

16

+166,67%

  - ринок аукціону

2,85

-

0,02%

3

-

 - ринок РЕПО

5 068,75

+228,31%

36,94%

158

+71,74%

       Результати біржових торгів за січень-квітень 2014 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Державні облігації України

93 264,60

+17,63%

93,15%

2 474

+45,96%

Облігації підприємств

2 230,66

+140,91%

2,23%

1 031

+310,76%

Облігації місцевих позик

10,90

-97,93%

0,01%

72

+30,91%

Іпотечні облігації 

1,88

-

0,00%

15

-

Акції

765,42

13,40%

0,76%

2 407

-36,41%

Інвестиційні сертифікати

56,89

-77,17%

0,06%

535

-64,59%

Опціонні сертифікати

12,96

-80,76%

0,01%

74

-30,84%

Строкові контракти

3 781,18

-32,35%

3,78%

18 851

-11,58%

ВСЬОГО

100 124,50

+14,66%

100,00%

25 459

-11,36%

 - ринок заявок

8 546,39

1842,40%

8,54%

4 013

-24,53%

 - адресний ринок

74 731,63

-6,71%

74,64%

2 153

+5,90%

 - ринок розміщення

481,25

66,59%

0,48%

30

-31,82%

  - ринок аукціону

3,06

212,47%

0,00%

4

+100,00%

 - ринок РЕПО

12 580,98

1305,44%

12,57%

408

+5000,00%

       Найбільший обсяг торгів у квітні було зафіксовано з державними облігаціями України (89,78%), строковими контрактами (6,23%) та облігаціями підприємств (3,61%). При цьому 1,95% торгів проведено на Ринку розміщення (щодо облігацій ТОВ "АКСОН-ІНВЕСТ", ПАТ КОМПАНІЯ "ЕЛЬБА", ТОВ "ЦЕНТРОБІЙ", СТОВ "УКРАЇНА", АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1", ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ"), 6,23% - на строковому ринку (щодо ф’ючерсних контрактів, яких протягом місяця було укладено 445 427), 52,85% - на адресному ринку, 2,00% – на ринку заявок, 36,94% - на ринку РЕПО.

       У квітні до біржового списку були вперше включені облігації АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" та ОВДП.

       Станом на 30.04.2014 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку становила 664. З них: 160 – 1-го рівня лістингу, 65 - 2-го рівня лістингу, 439 - позалістингові.

       Структура біржового списку: 159 серій ОВДП (1-го рівня лістингу), 189 серій облігацій підприємств (31 – 2-го рівня лістингу, 158 - позалістингові), 7 серій облігацій місцевих позик (1 – 1-го рівня лістингу, 2 – 2-го рівня лістингу, 4 - позалістингові), 2 серії іпотечних облігацій (2-го рівня лістингу та позалістингові), 255 випусків акцій (16 – 2-го рівня лістингу, 239 - позалістингові), 39 серій інвестиційних сертифікатів (15 – 2-го рівня лістингу, 24– позалістингові), 6 серій опціонних сертифікатів (позалістингові) та 7 кодів (серій) ф’ючерсних контрактів (позалістингові).

       Капіталізація акцій у біржовому списку станом на 30.04.2014 склала 148 млрд. грн.

       Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у квітні 2014 року:

ОВДП (ISIN)

Деривативи (серія)

Акції (емітент)

Облігації (емітент, серія)

UA4000142699

PSE/KP-s5/14/06

ПАТ "ДОМІНАНТА-КОЛЕКТ"

ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" (BE)

UA4000180210

PSE/KP-s3/14/05

ПАТ "ЕЛІТ ІНВЕСТ ПРОЕКТ"

ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" (BD)

UA4000151278

PSE/UIRD-s2/14/06

ПАТ "Банк АВАНГАРД"

ТОВ "ІК "ІФГ Капітал" (B)

UA4000140362

PSE/UIRD-s1/14/05

ПАТ "Трест "ЛШП"

ТОВ "САНАТОРІЙ "БОРИСФЕН" (A)

UA4000172506

PSE/UIRD-s2/14/05

ПАТ "Актив Трейд"

ПАТ"ФК"СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

UA4000155485

PSE/UIRD-s1/14/06

ПАТ КБ "ІНТЕРБАНК"

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (D5)

UA4000149231

PSE/KP-s3/14/04

ПАТ "ВУГЛЕДОБУВНІ КОМПЛЕКСИ"

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (C5)

UA4000157127

PSE/UIRD-s3/14/04

ПАТ "СІНТРОН"

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (E5)

UA4000160642

PSE/KP-s5/14/04

ПАТ "Південний транспорт"

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (F5)

UA4000177133

PSE/UIRD-s4/14/04

ПАТ "ДЖИ ПІ АЙ-ІНВЕСТ"

ТОВ "ТРІУМФ" (C)

       Загалом протягом квітня договори на Біржі укладалися щодо 159 фінансових інструментів (24% середньомісячної кількості у біржовому списку).

       Кількість членів Біржі станом на 30.04.2014 – 135 торговців цінними паперами.

       «У квітні обсяг торгів на біржовому ринку України становив 21 млрд грн. – на 3% менше ніж у березні, тобто, скорочення ліквідності тривало, хоча й значно меншими темпами, ніж попереднього місяця, - розповів Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива». – Порівняно з березнем на біржовому ринку вдвічі (з 1,1 до 2,1 млрд грн.) зросли обсяги торгів акціями (насамперед, завдяки пожвавленню торгів цими фінансовими інструментами на ПФБ), на 17% - облігаціями підприємств (з 1,7 до 2 млрд грн.), натомість на 8% зменшилися обсяги торгів ОВДП (з 17,1 до 15,7 млрд грн.) та на 7% деривативами (з 1,03 до 0,97 млрд грн.)

       Частка ФБ «Перспектива». у загальному обсязі торгів на фондових біржах України за січень-квітень 2014 року сягнула 76%; частка ПФТС – 18%; місця з третього по п’яте посідають КМФБ, УБ та ПФБ (з частками близько 2%).

       На тлі триваючого скорочення торгів державними облігаціями вже традиційно висока активність спостерігалася на ринку РЕПО, обсяг якого перевищив 5 млрд грн., тобто зріс порівняно з березнем у 3,3 рази та забезпечив 41% торгів ОВДП.

       В останній день квітня показник обсягу торгів на ФБ «Перспектива» з початку року перевищив 100 млрд грн».

       Довідка про компанію:

       Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Відразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових і інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011), запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти та впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013). Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють утримувати лідерство в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

6 травня 2014 р.