Результати торгів на ПАТ «ФБ «Перспектива» за листопад 2010 року


 

Протягом листопаду 2010 р. на Біржі укладено та виконано 3 185 договорів на загальну суму 4,38 млрд. грн.
За оперативними даними, Біржа посіла друге місце за обсягом торгів у листопаді (з часткою загального біржового обороту 33%), перше місце – у ПАТ «Українська біржа» (35%), третє – у фондової біржі ПФТС (31%).
З початку року обсяг торгів на Біржі склав 24,61 млрд. грн., що складає 24% від загального біржового обороту, та зберігає друге місце за обсягом торгів за 11 місяців поточного року. Порівняно з аналогічним періодом попереднього року обсяг торгів на Біржі зріс на 23,5 млрд. грн.
В розрізі фінансових інструментів за 11 місяців 2010 року Біржі займає за обсягом торгів акціями 2 місце (39%), ОВДП – 2 місце (9%), інвестиційними сертифікатами – 1 місце (93%), деривативами – 2 місце (2%), облігаціями підприємств – 6 місце (4%).
 
Результати біржових торгів за листопад 2010 р. в розрізі фінансових інструментів:

Вид цінних паперів
Обсяг торгів, (млн. грн.)
Кількість виконаних договорів
Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %
Частка у загальній кількості договорів на Біржі, %
Акції
2 513,45
2 442
57,42%
76,67%
Державні облігації України
1 148,08
30
26,23%
0,94%
Інвестиційні сертифікати
688,06
563
15,72%
17,68%
Облігації підприємств
18,23
106
0,41%
3,33%
Деривативи
9,74
44
0,22%
1,38%
ВСЬОГО
4 377,56
3 185
100,00%
100,00%

 
Результати біржових торгів за січень-листопад 2010 р. в розрізі фінансових інструментів:

Вид цінних паперів
Обсяг торгів, (млн. грн.)
Кількість виконаних договорів
Частка у загальному обсягу торгів, %
Частка у загальній кількості договорів, %
Акції
14 941,34
22 981
60,71%
77,38%
Державні облігації України
4 944,02
145
20,09%
0,49%
Інвестиційні сертифікати
4 419,45
5 235
17,96%
17,63%
Облігації підприємств
230,96
1 000
0,94%
3,37%
Деривативи
76,08
339
0,31%
1,14%
ВСЬОГО
24 611,85
29 700
100,00%
100,00%

 
Найбільший обсяг торгів у листопаді було зафіксовано з акціями (57%), державними облігаціями України (26%) та цінними паперами ІСІ (16%). При цьому 99% торгів проведено на Ринку заявок, в т.ч.  26% - на ринку державних облігацій України; 0,2% - на ринку похідних; 0,4% - на Ринку розміщення (щодо облігацій ПП "Будальп")
У листопаді до біржового списку були включені акції ПАТ "СвіжачОК" та ПАТ Компанія "Ельба", облігації облігації ПП "Будальп" та ОВДП.
Станом на 01.12.2010 р. кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у Біржовому списку склала 94 фінансових інструменти. З них: 28 цінних паперів - у котирувальному списку другого рівня та 66 - у списку позалістингових цінних паперів.

Кількість членів Біржі станом на 01.12.2010 р. - 101 торговець цінними паперами.

1 грудня 2010 р.