Результати торгів на ПАТ «ФБ «Перспектива» за січень 2011 року


 

Протягом січня 2011 року на Біржі укладено та виконано 2 156 договорів на загальну суму 4,55 млрд. грн. Порівняно з аналогічним періодом попереднього року обсяг торгів на Біржі зріс у 11,36 рази.
За оперативними даними, Біржа посіла третє місце за обсягом торгів у січні (з часткою загального біржового обороту 32%), перше місце – у фондової біржі ПФТС (34%), друге – у ПАТ «Українська біржа» (33%).
В розрізі фінансових інструментів за січень 2011 року Біржа займає за обсягом торгів акціями 2 місце (43%), ОВДП – 2 місце (11%), інвестиційними сертифікатами – 1 місце (99%), деривативами – 2 місце (0,2%), облігаціями підприємств – 2 місце (8%).
 
Результати біржових торгів за січень 2011 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид цінних паперів
Обсяг торгів, (млн. грн.)
Кількість виконаних договорів
Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %
Частка у загальній кількості договорів на Біржі, %
Акції
2 981,59
1 568
65,47%
72,73%
Державні облігації України
461,30
14
10,13%
0,65%
Інвестиційні сертифікати
1 024,17
546
22,49%
25,32%
Облігації підприємств
84,91
18
1,86%
0,83%
Деривативи
2,06
10
0,05%
0,46%
ВСЬОГО
4 554,03
2 156
100,00%
100,00%

 
Найбільший обсяг торгів у січні було зафіксовано з акціями (65%), державними облігаціями України (10%) та цінними паперами ІСІ (22%). При цьому 98% торгів проведено на Ринку заявок (в т.ч.  10% - на ринку державних облігацій України); 0,05% - на ринку похідних; 1,8% - на Ринку розміщення (щодо облігацій ТОВ "ДОН-СЛОВ", ТОВ "ДІАРА").
У січні до біржового списку були включеніоблігації ТОВ "ДОН-СЛОВ" та ТОВ "ДІАРА".
Станом на 01.02.2011 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у Біржовому списку склала 94 фінансових інструменти. З них: 28 цінних паперів - у котирувальному списку другого рівня та 66 - у списку позалістингових цінних паперів.
Кількість членів Біржі станом на 01.02.2011 - 100 торговців цінними паперами.

2 лютого 2011 р.