Результати торгів Біржі за березень 2011 року


Протягом березня 2011 року на Біржі укладено та виконано 3 725 договорів на загальну суму 7,91 млрд. грн. Порівняно з лютим обсяг торгів на Біржі зріс на 40%, кількість договорів – на 27%.

За оперативними даними, Біржа посіла перше місце за обсягом торгів у березні (з часткою загального біржового обороту 34%), друге місце – у ПАТ «Українська біржа» (32%), третє – у фондової біржі ПФТС (31%).

З початку року обсяг торгів на Біржі склав 18,13 млрд. грн., що складає 32% від загального біржового обороту. Біржа займає друге місце за обсягом торгів за 3 місяці поточного року. Порівняно з аналогічним періодом попереднього року обсяг торгів на Біржі зріс у 6,2 рази.

В розрізі фінансових інструментів за січень-березень 2011 року Біржа займає за обсягом торгів акціями 2 місце (44%), ОВДП – 2 місце (17%), інвестиційними сертифікатами – 1 місце (98%), деривативами – 2 місце (0,4%), облігаціями підприємств – 3 місце (11%).

 

Результати біржових торгів за березень 2011 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид цінних паперів
Обсяг торгів, (млн. грн.)
Кількість виконаних договорів
Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %

Частка у загальній кількості договорів на Біржі, %

Акції
5212,63
2 895
65,91%
77,72%

Державні облігації України

906,22
22
11,46%
0,59%

Інвестиційні сертифікати

1 141,41
718
14,43%
19,28%

Облігації підприємств

638,57
55
8,07%
1,48%
Деривативи
10,15
35
0,13%
0,94%
ВСЬОГО
7 908,98
3 725
100,00%
100,00%
 

Результати біржових торгів за січень-березень 2011 р. в розрізі фінансових інструментів:

Вид цінних паперів
Обсяг торгів, (млн. грн.)
Кількість виконаних договорів
Частка у загальному обсягу торгів, %
Частка у загальній кількості договорів, %
Акції
11 455,90
6 606
63,20%
74,86%

Державні облігації України

2 751,07
68
15,18%
0,77%
Інвестиційні сертифікати
3 164,41
1 992
17,46%
22,57%
Облігації підприємств
733,71
79
4,05%
0,90%
Деривативи
20,12
80
0,11%
0,91%
ВСЬОГО
18 125,23
8 825
100,00%
100,00%
 

Найбільший обсяг торгів у березні було зафіксовано з акціями (66%), державними облігаціями України (11%), цінними паперами ІСІ (14%) та облігаціями підприємств (8%). При цьому 77% торгів проведено на Ринку заявок (в т.ч.  11% - на ринку державних облігацій України); 0,1% - на ринку похідних; 15% - на Ринку аукціону (щодо акцій ВАТ "Азот"); 8% - на Ринку розміщення (щодо облігацій ПАТ "ВТБ Банк", ПАТ "Банк Руский Стандарт", ТОВ "ГІРНИЧЕ ОБЛАДНАННЯ", ПрАТ "Кондитерська фабрика "Лагода", ТОВ "ВО "Техна", ТОВ "УКРЖИЛСТРОЙ ПЛЮС").

У березні до біржового списку були включені акції ВАТ "Азот", ПАТ "ВТКФ "ЛАСОЩІ", АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", АТ БАНК "МЕРКУРІЙ", ПАТ "Хайдельберг Цемент Україна", облігації АТЗТ СК "ЛЕММА", ТОВ "ВО "Техна", ПрАТ "Кондитерська фабрика "Лагода" та ОВДП.

Станом на 01.04.2011 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у Біржовому списку склала 115 фінансових інструментів. З них: 36 цінних паперів – у першому рівні лістингу, 29 цінних паперів - у другому рівні лістингу та 50 - у списку позалістингових цінних паперів.

Кількість членів Біржі станом на 01.04.2011 - 102 торговця цінними паперами.

1 квітня 2011 р.