Результати торгів ФБ "Перспектива" за липень 2014 року


Протягом липня 2014 року на ФБ «Перспектива» укладено та виконано 1 687 договорів на загальну суму 25,91 млрд грн. (на 7% більше, ніж у попередньому місяці).

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у липні біржа посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 75%), друге місце – у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (21%), третє – у ПАТ «Українська біржа» (3%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» становить:

за липень 2014 року: щодо ОВДП – 85%, облігацій підприємств – 9%, акцій – 14%, інвестиційних сертифікатів – 51%, депозитних сертифікатів – 18%;

за січень-липень 2014 року щодо ОВДП – 84%, облігацій підприємств – 19%, акцій – 10%, інвестиційних сертифікатів – 8%, депозитних сертифікатів – 18%, строкових контрактів – 88%.

 

Результати біржових торгів за липень 2014 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн.

Зміна до попереднього місяця, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Державні облігації України

25 283,04

+9,27%

97,57%

829

+26,76%

Облігації підприємств

201,30

-45,23%

0,78%

225

+49,01%

Облігації місцевих позик

2,60

-60,53%

0,01%

31

0,00%

Акції

197,91

+451,39%

0,76%

432

-24,48%

Інвестиційні сертифікати

42,78

-32,24%

0,17%

149

+0,00%

Опціонні сертифікати

3,74

-16,04%

0,01%

18

+12,50%

Депозитні сертифікати

180,05

-

0,69%

3

-

ВСЬОГО

25 911,41

+6,77%

100,00%

1 687

-79,22%

 - ринок заявок

187,68

+30,21%

0,72%

810

-5,81%

 - адресний ринок

15 566,51

+17,09%

60,08%

568

+20,59%

 - ринок розміщення

226,45

+588,06%

0,87%

9

+50,00%

 - ринок РЕПО

9 930,76

-2,11%

38,33%

300

+27,12%

 

Найбільший обсяг торгів у липні було зафіксовано з державними облігаціями України (97,57%), облігаціями підприємств (0,78%), акціями (0,76%) та депозитними сертифікатами (0,69%). При цьому 0,87% торгів проведено на Ринку розміщення, 60,08% - на адресному ринку, 0,72% – на ринку заявок, 38,33% - на ринку РЕПО.

 

Результати біржових торгів за січень-липень 2014 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн..

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Державні облігації України

180 546,97

+18,05%

95,08%

4 379

-16,72%

Облігації підприємств

2 839,79

+21,51%

1,50%

1 831

+292,08%

Облігації місцевих позик

22,54

-96,31%

0,01%

152

+85,37%

Іпотечні облігації 

2,11

+110,52%

0,00%

18

+800,00%

Акції

1 006,45

-47,59%

0,53%

3 843

-41,98%

Інвестиційні сертифікати

173,11

-71,94%

0,09%

972

-60,96%

Опціонні сертифікати

22,47

-71,01%

0,01%

114

-32,14%

Строкові контракти

5 104,74

-48,68%

2,69%

30 838

-13,98%

Депозитні сертифікати

180,05

-

0,09%

3

-

ВСЬОГО

189 898,23

+12,73%

100,00%

42 150

-28,65%

 - ринок заявок

8 918,40

+103,13%

4,70%

3 362

-69,51%

 - адресний ринок

132 799,21

-9,79%

69,93%

59 181

+1410,88%

 - ринок розміщення

745,62

-17,23%

0,39%

279

+357,36%

 - ринок РЕПО

6,08

+462,82%

0,00%

7

+40,00%

 

Обсяги торгів на ФБ «Перспектива» перевищують показники попереднього періоду 2013 року на 13%. Позитивною динамікою характеризується сегменти торгів ОВДП (обсяг торгів збільшився на 18%), облігацій підприємств (на 22%), іпотечних облігацій (більш ніж вдвічі), а також ринки заявок (у 2 рази) та ринок РЕПО (у 5,6 рази).

 

Станом на 31.07.2014 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів  у біржовому списку становила 705. З них: 173 – 1-го рівня лістингу, 63 - 2-го рівня лістингу, 469 - позалістингові.

Структура біржового списку: 172 серії ОВДП (1-го рівня лістингу), 177 серій облігацій підприємств (25 – 2-го рівня лістингу, 152 - позалістингові), 7 серій облігацій місцевих позик (1 – 1-го рівня лістингу, 4 – 2-го рівня лістингу, 2 - позалістингові), 2 серії іпотечних облігацій (позалістингові), 268 випусків акцій (17 – 2-го рівня лістингу, 251 - позалістингові), 39 серій інвестиційних сертифікатів (17 – 2-го рівня лістингу, 22– позалістингові), 6 серій опціонних сертифікатів (позалістингові), 6 кодів (серій) ф’ючерсних контрактів (позалістингові), 27 серій депозитних сертифікатів НБУ.

Капіталізація акцій у біржовому списку станом на 31.07.2014 склала 169,97 млрд грн.

 

Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у липні 2014 року:

ОВДП (ISIN)

Акції (емітент)

Облігації (емітент, серія)

UA4000180210

ПАТ "Фондові технології України"

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (J5)

UA4000155485

ПАТ "ВУГЛЕДОБУВНІ КОМПЛЕКСИ"

АТ "Дельта Банк" (D1)

UA4000185375

ПАТ "ПЕРША ФІНАНСОВА ГРУПА"

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (G5)

UA4000180426

ПАТ "УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯ"

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (p)

UA4000151278

ПАТ "ЕЛІТ ІНВЕСТ ПРОЕКТ"

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (I5)

UA4000149231

ПАТ "Банк АВАНГАРД"

СТОВ "УКРАЇНА" (А)

UA4000142699

ПАТ "Актив Трейд"

ТОВ "ТРІУМФ" (С)

UA4000160642

ПАТ "Південний транспорт"

ТОВ "МІК МЕГА" (С)

UA4000184402

ПАТ "СІНТРОН"

ПАТ "Укртелеком" (Q)

UA4000141071

ПАТ "ДЖИ ПІ АЙ-ІНВЕСТ"

ПАТ "ФК "СТС-Капітал" (A)

 

Загалом  протягом липня договори на ФБ «Перспектива» укладалися щодо 172 фінансових інструментів (25% середньомісячної кількості у біржовому списку), в т.ч. щодо 48 серій ОВДП (+8 до попереднього місяця), 5 облігацій місцевих позик, 46 серій облігацій підприємств (+15), 20 випусків інвестиційних сертифікатів, 49 випусків акцій (-9), 1 серії опціонних сертифікатів (-2), 3 серій депозитних сертифікатів.

 

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 31.07.2014 – 129 торговців цінними паперами. Протягом липня членство на ФБ «Перспектива» отримали ТОВ "УНІВЕР КАПІТАЛ", ТОВ "І-НВЕСТ".

 

«У липні обсяг торгів на біржовому ринку України становив 34 млрд грн.  – на 6% менше за показники червня, - повідомив Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива». – В загальній структурі торгів на фондових біржах України державні облігації у липні забезпечили 86% обсягу торгів, що відповідає середньорічному показнику».

За січень-липень 2014 року обсяг торгів фінансовими інструментами на національному біржовому ринку сягнув 250 млрд грн.

Втім, тенденція до перевищення показників минулого року вже майже припинилася; якщо за перші 2 місяці 2014 року Комісія зафіксувала зростання до попереднього року на 72%, то в січні-травні – вже 20%, а за перше півріччя – лише 17%. За січень-липень 2014 року зростання до 2013 року можна оцінити в 4%. При цьому єдиним фінансовим інструментом, за яким спостерігається суттєве зростання ліквідності у порівнянні до попереднього року, є державні облігації України.

Також варто відзначити активізацію біржового обігу депозитних сертифікатів НБУ: у першому півріччі операції з ними на фондових біржах були відсутні, натомість у липні обсяг торгів сягнув 1 млрд грн. – 3% сукупного липневого обсягу біржового ринку.

Частка ФБ «Перспектива» у загальному обсязі торгів на фондових біржах України за 7 місяців 2014 року залишилася на рівні 76%; частка ПФТС – 19%; місця з третього по п’яте посідають УБ, КМФБ та ПФБ (з частками 1-2%).

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Відразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових і інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011), запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013) та Інтернет-трейдинг (2014). Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

4 серпня 2014 р.