Результати торгів Біржі за лютий 2011 року


 

Протягом лютого 2011 року на Біржі укладено та виконано 2 944 договорів на загальну суму 5,66 млрд. грн. Порівняно з січнем обсяг торгів на Біржі зріс на 24%, кількість договорів – на 37%.
За оперативними даними, Біржа посіла третє місце за обсягом торгів у лютому (з часткою загального біржового обороту 30%), перше місце – у ПАТ «Українська біржа» (38%), друге – у фондової біржі ПФТС (31%).
З початку року обсяг торгів на Біржі склав 10,22 млрд. грн., що складає 31% від загального біржового обороту, Біржа займає третє місце за обсягом торгів за 2 місяці поточного року. Порівняно з аналогічним періодом попереднього року обсяг торгів на Біржі зріс у 7,3 рази.
В розрізі фінансових інструментів за січень-лютий 2011 року Біржа займає за обсягом торгів акціями 2 місце (40%), ОВДП – 2 місце (18%), інвестиційними сертифікатами – 1 місце (99%), деривативами – 2 місце (0,3%), облігаціями підприємств – 3 місце (4%).
 
Результати біржових торгів за лютий 2011 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид цінних паперів
Обсяг торгів, (млн. грн.)
Кількість виконаних договорів
Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %
Частка у загальній кількості договорів на Біржі, %
Акції
3 261,68
2 143
57,60%
72,79%
Державні облігації України
1 383,55
32
24,43%
1,09%
Інвестиційні сертифікати
998,83
728
17,64%
24,73%
Облігації підприємств
10,23
6
0,18%
0,20%
Деривативи
7,92
35
0,14%
1,19%
ВСЬОГО
5 662,26
2 944
100,00%
100,00%

 
Результати біржових торгів за січень-лютий 2011 р. в розрізі фінансових інструментів:

Вид цінних паперів
Обсяг торгів, (млн. грн.)
Кількість виконаних договорів
Частка у загальному обсягу торгів, %
Частка у загальній кількості договорів, %
Акції
6 243,27
3 711
61,11%
72,76%
Державні облігації України
1 844,85
46
18,06%
0,90%
Інвестиційні сертифікати
2 023,00
1 274
19,80%
24,98%
Облігації підприємств
95,14
24
0,93%
0,47%
Деривативи
9,98
45
0,10%
0,88%
ВСЬОГО
10 216,25
5 100
100,00%
100,00%

 
Найбільший обсяг торгів у лютому було зафіксовано з акціями (58%), державними облігаціями України (24%) та цінними паперами ІСІ (18%). При цьому 99% торгів проведено на Ринку заявок (в т.ч.  24% - на ринку державних облігацій України); 0,14% - на ринку похідних; 0,11% - на Ринку розміщення (щодо облігацій ТОВ "ДОН-СЛОВ", ТОВ "УКРЖИЛСТРОЙ ПЛЮС").
У лютому до біржового списку були включені облігації ТОВ "ДОН-СЛОВ" (серія В), ТОВ "Глобинський м’ясокомбінат", ТОВ "ГІРНИЧЕ ОБЛАДНАННЯ", ПАТ "ВТБ Банк", ПАТ "Банк Русский Стандарт", акції АТ "ІМЕКСБАНК" та ОВДП.
Станом на 01.03.2011 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у Біржовому списку склала 106 фінансових інструментів. З них: 29 цінних паперів - у котирувальному списку другого рівня та 77 - у списку позалістингових цінних паперів.
Кількість членів Біржі станом на 01.03.2011 - 101 торговець цінними паперами.

1 березня 2011 р.