З біржового списку виключені цінні папери ПАТ "Банк Руский Стандарт, серія F.


01.09.2014, у зв’язку з невиконанням п.4.2. розділу 4 положення про функціонування фондових бірж, затверджене рішенням НКЦПФР №1688 від 22.11.2012 р з Біржового реєстру котирувального списку другого рівня лістингу виключені:

- Облігація підприємства відсоткова бездокументарна іменна (ISIN UA4000175145) ПАТ "Банк Руский Стандарт" (ЄДРПОУ 34186061).

1 вересня 2014 р.