З Біржового списку виключені цінні папери емітентів: ТОВ "Територіальне міжгосподарче об'єднання "ЛІКО-ХОЛДІНГ"; ПАТ "ХЕРСОНКОМПЛЕКТ"; ТОВ "КУА "Нью Ессет" ЗДПІФ "Інвестиційний стандарт".


15.09.2014 з Біржового списку у зв'язку з не проведенням торгів протягом 60 днів виключені наступні цінні папери:

- Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базового активу (товару) бездокументарний іменний (ISIN UA4000134845) ТОВ "Територіальне міжгосподарче об'єднання "ЛІКО-ХОЛДІНГ" (ЄДРПОУ 16307284);

- Акція проста бездокументарна іменна (ISIN UA4000136998) ПАТ "ХЕРСОНКОМПЛЕКТ" (ЄДРПОУ 01275199);

- Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базового активу (товару) бездокументарний іменний (ISIN UA4000134837) ТОВ "Територіальне міжгосподарче об'єднання "ЛІКО-ХОЛДІНГ" (ЄДРПОУ 16307284);

- Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний (ISIN UA4000131866) ТОВ "Компанія з управління активами "Нью Ессет" ЗДПІФ "Інвестиційний стандарт" (ЄДРПОУ 35253505).

15 вересня 2014 р.