З Біржового списку виключені цінні папери емітентів: ПАТ "Видубичі"; ПАТ "ЗСПЗ".


29.09.2014 з Біржового списку у зв'язку з не проведенням торгів протягом 60 днів виключені наступні цінні папери:

- Акція проста бездокументарна іменна (ISIN UA4000065635) Публічне акціонерне товариство "Запорізький сталепрокатний завод" (ЄДРПОУ 00191247);

- Акція проста бездокументарна іменна (ISIN UA4000146146) Публічне акціонерне товариство "Видубичі" (ЄДРПОУ 00132829).

29 вересня 2014 р.