Результати торгів ФБ «Перспектива за жовтень 2014 року.


Протягом жовтня 2014 року на ФБ «Перспектива» (далі – Біржа) укладено та виконано 14 949 договорів на загальну суму 41,11 млрд грн. (на 46% менше, ніж попереднього місяця, але на 68% більше, ніж у жовтні 2013 року).

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у жовтні Біржа посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 68%), друге місце – у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (22%), третє – у ПАТ «Придніпровська фондова біржа» (6%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка Біржі становить:

за жовтень 2014 року: щодо ОВДП – 79%, облігацій підприємств – 17%, акцій – 1%, інвестиційних сертифікатів –39%, строкових контрактів – 80%;

за січень-жовтень 2014 року щодо ОВДП – 86%, облігацій підприємств – 17%, акцій – 6%, інвестиційних сертифікатів – 15%, депозитних сертифікатів – 18%, строкових контрактів – 86%.

Результати біржових торгів за жовтень 2014 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Державні облігації України

39 686,36

-47,38%

96,54%

1 201

+15,37%

Облігації підприємств

595,61

+730,57%

1,45%

169

+22,46%

Облігації місцевих позик

9,54

-98,17%

0,02%

45

+45,16%

Акції

23,43

+13,20%

0,06%

231

-63,96%

Інвестиційні сертифікати

275,73

+802,32%

0,67%

204

+27,50%

Опціонні сертифікати

9,79

+32,32%

0,02%

31

0,00%

Строкові контракти

510,35

-41,88%

1,24%

13 068

-9,52%

ВСЬОГО

41 110,82

-46,58%

100,00%

14 949

-9,32%

 - ринок заявок

407,12

-33,54%

0,99%

629

-34,82%

 - адресний ринок

33 309,77

-53,45%

81,02%

1 044

+13,48%

 - ринок РЕПО

6 883,58

+77,30%

16,74%

208

+33,33%

Найбільший обсяг торгів у жовтні було зафіксовано з державними облігаціями (96,54%), облігаціями підприємств (1,45%), строковими контрактами (1,24%). При цьому 16,74% торгів проведено на ринку РЕПО, 0,99% - на ринку Заявок, 1,24% - на строковому ринку (щодо ф’ючерсних контрактів, яких протягом місяця було укладено 273 817), 81,02% - на адресному ринку.

Результати біржових торгів за січень-жовтень 2014 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Державні облігації України

407 273,93

+80,39%

96,65%

7 737

-8,18%

Облігації підприємств

4 760,47

-34,61%

1,13%

2 301

+27,06%

Облігації місцевих позик

556,50

-34,66%

0,13%

256

+92,48%

Іпотечні облігації 

2,11

+23,88%

0,00%

18

+157,14%

Акції

1 102,73

-66,95%

0,26%

4 998

-49,26%

Інвестиційні сертифікати

503,74

-58,00%

0,12%

1 485

-56,53%

Опціонні сертифікати

46,94

-86,09%

0,01%

207

-11,91%

Строкові контракти

6 943,91

-53,39%

1,65%

68 262

+0,35%

Депозитні сертифікати

180,05

-

0,04%

3

-

ВСЬОГО

421 370,38

+66,10%

100,00%

85 267

-7,22%

 - ринок заявок

10 296,20

-26,43%

2,44%

8 638

-51,75%

 - адресний ринок

341 383,73

+64,61%

81,02%

6 549

+16,39%

 - ринок розміщення

784,27

-69,36%

0,19%

48

-58,26%

 - ринок аукціону

51,18

-45,04%

0,01%

10

-33,33%

 - ринок РЕПО

61 911,09

+319,92%

14,69%

1 760

+707,34%

Обсяги торгів на Біржі перевищують показники попереднього періоду 2013 року на 66%. Позитивною динамікою характеризується сегменти торгів ОВДП (обсяг торгів збільшився на 80%), іпотечних облігацій (на 24%), а також адресний ринок (на 65%) та ринок РЕПО (у 3,2 рази).
 Станом на 31.10.2014 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів  у біржовому списку становила 728. З них: 207 – 1-го рівня лістингу, 64 - 2-го рівня лістингу, 457 - позалістингові.
Структура біржового списку: 206 серій ОВДП (1-го рівня лістингу), 184 серії облігацій підприємств (30 – 2-го рівня лістингу, 154 - позалістингові), 5 серій облігацій місцевих позик (1 – 1-го рівня лістингу, 4 – 2-го рівня лістингу), 2 серії іпотечних облігацій (позалістингові), 252 випуски акцій (15 – 2-го рівня лістингу, 237 - позалістингові), 41 серія інвестиційних сертифікатів (15 – 2-го рівня лістингу, 26 – позалістингові), 4 серії опціонних сертифікатів (позалістингові), 6 кодів (серій) ф’ючерсних контрактів (позалістингові), 28 серій депозитних сертифікатів НБУ.
Капіталізація акцій у біржовому списку станом на 31.10.2014 склала 183,35 млрд. грн.
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у жовтні 2014 року:

ОВДП (ISIN)

Деривативи (серія)

Акції (емітент)

Облігації (емітент, серія)

UA4000160642

PSE/UIRD-s1/14/11

ПАТ "УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯ"

ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА (серія Y2)

UA4000151278

PSE/KP-s5/14/11

ПАТ "СІАМ-КАПІТАЛ"

ПАТ"ФК"СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (серія А)

UA4000186894

PSE/KP-s3/14/11

ПАТ "СІНТРОН"

ТОВ "МІК МЕГА" (серія С)

UA4000186993

PSE/UIRD-s3/14/11

ПАТ "ЗНВКІФ "АМРІТА"

ТОВ "ТРІУМФ" (серія С)

UA4000149231

PSE/UIRD-s2/14/11

ПАТ "ЛІКО-КАПІТАЛ"

Укравтодор (серія С)

UA4000155485

PSE/UIRD-s4/14/11

ПАТ "КБ "ТРАНСПОРТЕР"

ТОВ "ДОМІНІОН ІНВЕСТ"(серія А)

UA4000167837

PSE/UIRD-s1/14/10

ПАТ "СвіжачОК"

ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА (серія D3)

UA4000187272

PSE/KP-s5/14/10

ПАТ "ХІММЕТ"

ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА  (серія A3)

UA4000181275

PSE/UIRD-s2/14/10

ПАТ "ЗНВКІФ "АВАНТАЖ"

ТОВ "САНАТОРІЙ "БОРИСФЕН" (серія A)

UA4000144075

PSE/KP-s3/14/10

ПАТ "Банк АВАНГАРД"

ТОВ "Актив Буд-Інвест" (серія B)

Загалом  протягом жовтня договори на Біржі укладалися щодо 159 фінансових інструментів (на 37  менше за вересень, 21% середньомісячної кількості у біржовому списку), в т.ч. щодо 60 серій ОВДП (-8 до попереднього місяця), 7 облігацій місцевих позик (+1), 33 серії облігацій підприємств  (-12), 24 випусків інвестиційних сертифікатів (+3), 26 випусків акцій (-22), 12 серій строкових контрактів, 3 серій опціонних сертифікатів (+1).

Кількість членів Біржі станом на 31.10.2014 – 127 торговця цінними паперами. Протягом жовтня членство на Біржі отримано ТОВ "КОНКОРД КЕПІТАЛ" (м. Київ).

«У жовтні обсяг торгів на біржовому ринку України склав понад 60 млрд грн.,  - повідомив Едуард Мілюшко, голова Біржової Ради ФБ «Перспектива». – В структурі угод на фондових біржах України державні облігації  у жовтні забезпечили 84% сукупного обсягу торгів, акції – 8%, облігації підприємств – 6%,  інвестиційні сертифікати та строкові контракти – по 1%.
Значне зростання частки операцій з акціями відбулося завдяки активним торгам цими фінансовими інструментами на ПФБ, частка якої в загальному обсязі торгів акціями на біржовому ринку України з початку року вже сягає 49% (9,6 з 19,5 млрд грн.).
За січень-жовтень 2014 року обсяг торгів фінансовими інструментами на національному біржовому ринку сягнув 533 млрд грн. – на 42% більше за показники 10 місяців 2013 року.
В розрізі фондових бірж позитивну динаміку щодо обсягів торгів порівняно з показниками 2013 року демонструє лише ФБ «Перспектива» (+66%), незначне скорочення спостерігається на ПФТС (-5%) та ПФБ (-2%), більш суттєве - на УБ (-25%), КМФБ (-30%) та СЄФБ (-45%), на інших біржах обсяги торгів зменшилися у 6-8 разів.
У жовтні на ФБ «Перспектива» зафіксовано результат торгів, який поступається лише серпню та вересню цього року, але значно перевищує показники січня-липня. Порівняно з жовтнем 2013 року обсяг торгів зріс на 68%.
Частка ФБ «Перспектива» у загальному обсязі торгів на фондових біржах України за 10 місяців 2014 року стабілізувалася на рівні 79%; частка ПФТС склала 16%; частка ПФБ наближається до 2%.»

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Відразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових і інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011), запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти та впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013). Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

4 листопада 2014 р.