З Біржового реєстру котирувального списку другого рівня лістингу та Біржового списку виключені цінні папери: КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА, серія Е.


18.11.2014, у зв’язку з закінченням строку обігу, виключити з Біржового списку та Біржового реєстру котирувального списку другого рівня лістингу наступні цінні папери:

- Облігація внутрішніх місцевих позик відсоткова бездокументарна іменна (ISIN UA4000142731) КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА, серія Е (ЄДРПОУ 22883141).

18 листопада 2014 р.