З Біржового списку виключені цінні папери емітентів: ПАТ "ТЕРРА БАНК".


24.11.2014 з Біржового списку у зв'язку з не проведенням торгів протягом 60 днів виключені наступні цінні папери:

- Акція проста бездокументарна іменна (ISIN UA4000120406) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРРА БАНК" (ЄДРПОУ 24425738).

24 листопада 2014 р.