Результати торгів Біржі за липень 2011 року


Протягом липня 2011 року на Біржі укладено та виконано 4 724 договори на загальну суму 8,3 млрд. грн. Порівняно з червнем обсяг торгів на Біржі збільшився на 70,3%, кількість договорів – на 24,2%.

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, Біржа посіла друге місце за обсягом торгів у липні (з часткою загального біржового обороту 35%), перше місце – у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (45%), третє – у ПАТ «Українська біржа» (19%).

З початку року обсяг торгів на Біржі склав 45,52 млрд. грн., що складає 33% від загального біржового обороту. Біржа займає друге місце за обсягом торгів за 7 місяців поточного року. Порівняно з аналогічним періодом попереднього року обсяг торгів на Біржі зріс у 4,2 рази. За оперативними даними ДКЦПФР в розрізі фінансових інструментів за 7 місяців поточного року ринкова частка Біржі складає: щодо акцій – 47%, ОВДП – 19%, облігацій підприємств – 34%, інвестиційних сертифікатів – 95%, опціонних сертифікатів – 93%.

 

Результати біржових торгів за липень 2011 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид цінних паперів
Обсяг торгів, (млн. грн.)

Кількість виконаних договорів

Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %

Частка у загальній кількості договорів на Біржі, %

Акції
4 030,18
3 892
48,53%
82,39%
Державні облігації України
3 444,10
80
41,48%
1,69%
Інвестиційні сертифікати
636,16
585
7,66%
12,38%
Облігації підприємств
180,16
115
2,17%
2,43%
Деривативи
13,32
52
0,16%
1,10%
ВСЬОГО
8 303,92
4 724
100,00%
100,00%
 

Результати біржових торгів за січень-липень 2011 р. в розрізі фінансових інструментів:

Вид цінних паперів
Обсяг торгів, (млн. грн.)

Кількість виконаних договорів

Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %

Частка у загальній кількості договорів на Біржі, %

Акції
24 687,31
17 724
54,24%
68,62%
Державні облігації України
9 729,88
301
21,38%
1,17%

Інвестиційні сертифікати

6 890,61
4 764
15,14%
18,44%

Облігації підприємств

4 157,39
2 823
9,13%
10,93%
Деривативи
53,70
219
0,12%
0,85%
ВСЬОГО
45 518,89
25 831
100,00%
100,00%
 

Найбільший обсяг торгів у липні було зафіксовано з акціями (49%) та державними облігаціями України (41%). При цьому 58,06% торгів проведено на Ринку заявок, 41,48% - на адресному ринку, 0,31% - на Ринку розміщення (щодо облігацій ТОВ "АКСІОМА", ТОВ "РСГП "Столичний", ТОВ "Дон Строй Ком"), 0,16% - на ринку похідних (щодо опціонних сертифікатів). Порівняно з попереднім місяцем обсяг торгів ОВДП зріс у 3,85 рази, акціями – удвічі, опціонними сертифікатами – на 67%.

У липні до біржового списку були включені акції ВАТ "Білгород-Дністровський КХП", ПАТ "ДзМЗБК", ПАТ "Променерговузол", ВАТ "ВМЗ", ПАТ "ХК Банк", ПАТ "Агрокомплекс", ПАТ "ПМК-125", ВАТ "Геркон", ПАТ "КБ "Земельний Капітал", ПАТ "Центр торгівлі та відпочинку", ПАТ "Південтехгаз", АТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА", ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", облігації  ПАТ "МЕГАБАНК" та ОВДП.

Станом на 31.07.2011 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у Біржовому списку склала 136. З них: 42 у 1-му рівні лістингу, 36 у 2-му рівні лістингу, 58 у списку позалістингових цінних паперів.Структура біржового списку: 41 акція (з них 12 – у 2-му рівні лістингу), 42 серії ОВДП (1-ий рівень лістингу), 14 інвестиційних сертифікатів (2-ий рівень лістингу), 31 серія облігацій (з них 10 – у 2-му рівні лістингу) та 8 серій опціонних сертифікатів (у списку позалістингових цінних паперів).

Кількість членів Біржі станом на 31.07.2011 - 107 торговців цінними паперами.

01.08.2011 20:39:00

1 серпня 2011 р.