Результати торгів ФБ «Перспектива» за січень 2015 року


Протягом січня 2015 року на ФБ «Перспектива» укладено 9 382 договори на загальну суму 23,53 млрд грн. (на 31% менше, ніж у січні 2014 року).

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у січні ФБ «Перспектива»  посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 88%), друге місце – у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (8%), третє – у ПАТ «Українська біржа» (2%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива»  за січень 2015 року становить: щодо ОВДП – 92%, облігацій підприємств – 11%, акцій – 5%, інвестиційних сертифікатів – 92%, опціонних сертифікатів – 99%, строкових контрактів – 82%.

 

Результати біржових торгів за січень 2015 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Державні облігації України

22 581,59

-45,2%

95,98%

703

-48,7%

Облігації підприємств

56,17

-51,4%

0,24%

113

-48,6%

Облігації місцевих позик

3,33

-3,1%

0,01%

12

-20,0%

Акції

30,67

-93,7%

0,13%

236

-31,8%

Інвестиційні сертифікати

384,89

+679,8%

1,64%

137

-11,0%

Опціонні сертифікати

19,90

-76,0%

0,08%

48

-32,4%

Строкові контракти

451,27

-24,8%

1,92%

8 133

-29,3%

ВСЬОГО

23 527,83

-44,7%

100,00%

9 382

-31,4%

- ринок заявок

406,36

-7,8%

1,73%

510

-26,4%

- адресний ринок

20 133,25

-47,2%

85,57%

629

-52,5%

- ринок розміщення

0,15

-91,0%

0,001%

2

-89,5%

- ринок РЕПО

2 536,80

-24,9%

10,78%

108

-20,6%

- відсотковий строковий ринок

431,49

-28,1%

1,83%

7 798

-32,2%

- валютний строковий ринок

19,79

-

0,08%

335

-

 
Найбільший обсяг торгів у січні було зафіксовано з державними облігаціями України (95,98%), інвестиційними сертифікатами (1,64%) та строковими контрактами (1,92%). При цьому 1,73% торгів проведено на Ринку заявок, 1,92% - на строковому ринку (щодо ф’ючерсних контрактів, яких протягом місяця було укладено 219 464), 85,57% - на адресному ринку, 10,78% - на ринку РЕПО,  0,001% - на ринку розміщення.
Обсяги торгів щодо державних облігацій порівняно з груднем 2014 року зменшилися на 45%, облігаціями підприємств – на 51%, строковими контрактами – на 25%, натомість майже у 8 разів збільшилися обсяги торгів інвестиційними сертифікатами.
Порівняно з показниками аналогічного періоду (січня) 2014 року спостерігається менш суттєве скорочення обсягів торгів щодо ОВДП – на 29%, натомість зафіксоване зростання обсягів торгів щодо опціонних сертифікатів – у 6 разів, інвестиційних сертифікатів – у 12 разів, облігацій місцевих позик – у 2,5 рази.
 
Наприкінці січня відбулася сьома річниця державної реєстрації ФБ «Перспектива». Протягом 2006-2007 років «Перспектива» функціонувала в організаційно-правовій формі ТОВ та з ліцензією торговельно-інформаційної системи, але 29.01.2008 була перетворена на акціонерне товариство та фондову біржу. За 2008-2012 роки Біржа набула статус лідера біржового ринку України з максимально диверсифікованим інструментарієм та наразі продовжує наполегливо збільшувати ринкову частку. 
 
Динаміка основних показників ФБ «Перспектива»  за 2008-2014 роки (млрд грн.)

Показники

ФБ «Перспектива»

Ринкова частка біржі

2008

2014

зміна

2008

2014

зміна

Загальний обсяг торгів - всього

1,37

495,93

360 разів

4%

79%

+75%

 - акції

0,02

1,70

85 разів

0,2%

6%

+6%

 - облігації підприємств

1,36

5,57

4 рази

8%

16%

+8%

 - державні облігації

-

478,93

100%

-

87%

+87%

 - облігації місцевих позик

-

0,56

100%

-

97%

+97%

 - інвестиційні сертифікати

0,0001

0,61

8700 разів

0%

14%

+14%

 - опціонні сертифікати

-

0,17

100%

-

58%

+58%

 - депозитні сертифікати

-

0,18

100%

-

18%

+18%

 - іпотечні облігації

-

0,002

100%

-

100%

+100%

 - строкові контракти

-

8,20

100%

-

85%

+85%

Кількість членів біржі

85

123

1,5 рази

10%

27%

+17%

Кількість ЦП в біржовому списку

165

688

4 рази

8%

20%

+12%

Кількість ЦП в біржовому реєстрі

-

276

100%

-

26%

+26%

 
Станом на 31.01.2015 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку становила 656. З них: 217 – 1-го рівня лістингу, 60 - 2-го рівня лістингу, 379 - позалістингові.
Структура біржового списку: 217 серій ОВДП (1-го рівня лістингу), 144 серії облігацій підприємств (29 – 2-го рівня лістингу, 115 - позалістингові), 3 серії облігацій місцевих позик (2-го рівня лістингу), 2 серії іпотечних облігацій (позалістингові), 28 серій депозитних сертифікатів НБУ, 191 випуск акцій (15 – 2-го рівня лістингу, 176 - позалістингові), 42 серії інвестиційних сертифікатів (13 – 2-го рівня лістингу, 29 – позалістингові), 8 серій опціонних сертифікатів (позалістингові) та 21 код (серія) ф’ючерсних контрактів (позалістингові).
Капіталізація акцій у біржовому списку станом на 31.01.2015 склала 145,30 млрд. грн.
 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у січні 2015 року:

ОВДП (ISIN)

Деривативи (серія)

Акції (емітент)

Облігації (емітент, серія)

UA4000188791

PSE/UIRD-s3/15/02

ПАТ "МОРІТАЙМ СЕРВІС"

ПАТ"ФК"СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (A)

UA4000188940

PSE/KP-s5/15/02

ПАТ "УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯ"

Укравтодор (C)

UA4000155485

PSE/KP-s3/15/02

ПАТ "Банк АВАНГАРД"

ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА (D3)

UA4000083059

PSE/KP-s5/15/01

ПАТ "Актив Трейд"

ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА (A3)

UA4000082622

PSE/UIRD-s2/15/02

ПАТ "ВУГЛЕДОБУВНІ КОМПЛЕКСИ"

ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (F)

UA4000166821

PSE/UIRD-s1/15/01

ПАТ "ДЖИ ПІ АЙ-ІНВЕСТ"

ТОВ "САНАТОРІЙ "БОРИСФЕН" (A)

UA4000160642

PSE/UIRD-s3/15/01

ПАТ "СІНТРОН"

ТОВ "Актив Буд-Інвест" (B)

UA4000142699

PSE/USD2-s1/15/02

ПАТ АБ "Укргазбанк"

ТОВ "ІК "ІФГ КАПІТАЛ" (C)

UA4000185557

PSE/EUR2-s1/15/02

ПАТ "ЕЛІТ ІНВЕСТ ПРОЕКТ"

ПАТ "УКРСОЦБАНК" (I)

UA4000141071

PSE/USD4-s1/15/02

ПАТ "СК "МИР"

ТОВ "ІК "ІФГ КАПІТАЛ" (D)

 

Загалом  протягом січня договори на ФБ «Перспектива»  укладалися щодо 132 фінансових інструментів (20% середньомісячної кількості у біржовому списку). Зокрема, у січні укладалися договори щодо 31 серії ОВДП, 3 серій облігацій місцевих позик, 30 серій облігацій підприємств, 20 випусків інвестиційних сертифікатів, 26 випусків акцій, 3 серій опціонних сертифікатів, 19 серій строкових контрактів,

 

Кількість членів ФБ «Перспектива»  станом на 31.01.2015 - 123 торговця цінними паперами. Протягом січня статус члена біржі отримано ТОВ "СФІ" (м. Київ).

 

«У січні обсяг торгів на біржовому ринку України склав 26,6 млрд грн. (на 50% менше за грудень 2014 року). З них на державні облігації припало 92%, акції – 3%, строкові контракти – 2%, облігації підприємств – 2%, інвестиційні сертифікати – 2%», – повідомив Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива».
Лідерами за обсягами торгів у січні стали: ФБ «Перспектива» (88%), ПФТС (8%), УБ (1,6%), КМФБ (1%), Придніпровська фондова біржа (0,5%). Тож п’ятірка лідерів вже тривалий час не змінюється, але ринкова частка ФБ «Перспектива» продовжує своє зростання.
У січні на кількох біржах одночасно проходили торги валютними ф’ючерсами. За попередніми даними, показники були наступні:
на ФБ «Перспектива» 21-30 січня торгувалися 7 серій валютних строкових контрактів (на різні бенчмарки пар USD/UAH та EUR/UAH з виконанням у січні-липні), укладено 1119 контрактів на суму 19,79 млн грн.,
на УМВБ 12-14 січня торгувалися 2 серії контрактів (на пари USD/UAH та EUR/UAH з виконанням у січні), укладено 470 контрактів  на 7,86 млн грн.,
на УБ 28-30 січня торгувалася 1 серія контрактів (на пару USD/UAH з виконанням у березні), укладено 59 контрактів на 1,1 млн грн.
Таким чином, в Україні відбувся досить успішний старт валютного строкового ринку.

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

2 лютого 2015 р.