Результати торгів ФБ «Перспектива» за лютий 2015 року


Протягом лютого 2015 року на ФБ «Перспектива» укладено 6 314 договорів на загальну суму 41,12 млрд грн. (на 75% більше, ніж попереднього місяця).

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у лютому ФБ «Перспектива»  посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 88%), друге місце – у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (10%), третє – у ПАТ «Українська біржа» (1%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» становить:

за лютий 2015 року: щодо ОВДП – 90%, облігацій підприємств – 82%, акцій – 12%, інвестиційних сертифікатів –38%, строкових контрактів – 57%;

за січень-лютий 2015 року щодо ОВДП – 91%, облігацій підприємств – 59%, акцій – 9%, інвестиційних сертифікатів – 72%, строкових контрактів – 69%.

 Результати біржових торгів за лютий 2015 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн.

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Державні облігації України

39 518,46

+75,00%

96,10%

895

+27,31%

Облігації підприємств

1 042,36

у 19 раз

2,53%

118

+4,42%

Облігації місцевих позик

3,37

+1,16%

0,01%

12

0,00%

Акції

107,70

+251,13%

0,26%

755

+219,92%

Інвестиційні сертифікати

106,71

-72,28%

0,26%

134

-2,19%

Опціонні сертифікати

29,22

+46,82%

0,07%

63

+31,25%

Строкові контракти

316,21

-29,93%

0,77%

4 337

-46,67%

ВСЬОГО

41 124,03

+74,79%

100,00%

6 314

-32,70%

 - ринок заявок

696,83

+71,48%

1,69%

1 016

+99,22%

 - адресний ринок

33 670,25

+67,24%

81,87%

746

+18,60%

 - ринок розміщення

1 033,68

у 7032 раз

2,51%

6

+200,00%

 - ринок аукціону

0,17

-

0,00%

1

-

 - ринок РЕПО

5 406,90

+113,14%

13,15%

208

+92,59%

 - відсотковий строковий ринок

276,25

-35,98%

0,67%

3 778

-51,55%

 - валютний строковий ринок

39,96

+101,99%

0,10%

559

+66,87%

 Найбільший обсяг торгів у лютому було зафіксовано з державними облігаціями (96,10%), облігаціями підприємств (2,53%), строковими контрактами (0,77%). При цьому 13,15% торгів проведено на ринку РЕПО, 1,69% - на ринку Заявок, 2,51% - на ринку розміщення, 0,77% - на строковому ринку (щодо ф’ючерсних контрактів, яких протягом місяця було укладено 136 184), 81,87% - на адресному ринку.

Результати біржових торгів за січень-лютий 2015 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн.

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Державні облігації України

62 100,05

-6,93%

96,05%

1 598

+31,09%

Облігації підприємств

1 098,53

-23,05%

1,70%

231

-59,76%

Облігації місцевих позик

6,70

+93,21%

0,01%

24

-17,24%

Акції

138,38

-75,28%

0,21%

991

-19,23%

Інвестиційні сертифікати

491,60

+1229,99%

0,76%

271

+4,63%

Опціонні сертифікати

49,12

+891,79%

0,08%

111

+226,47%

Строкові контракти

767,48

-61,25%

1,19%

12 470

+32,87%

ВСЬОГО

64 651,85

-8,61%

100,00%

15 696

+23,27%

 - ринок заявок

1 103,19

-81,35%

1,71%

1 526

-25,89%

 - адресний ринок

53 803,50

-5,06%

83,22%

1 375

+22,55%

 - ринок розміщення

1 033,82

+396,77%

1,60%

8

0,00%

 - ринок аукціону

0,17

-23,16%

0,00%

1

0,00%

 - ринок РЕПО

7 943,70

+33,10%

12,29%

316

+100,00%

 - відсотковий строковий ринок

707,73

-64,27%

1,09%

11 576

+23,35%

 - валютний строковий ринок

59,75

-

0,09%

894

-

 Обсяги торгів на ФБ «Перспектива»  у січні-лютому на 9% менші за показники аналогічного періоду 2014 року – через незначне скорочення обсягу укладених договорів з ОВДП (на 7%), облігаціями підприємств (на 23%), акцій (на 75%) та строкових контрактів (на 61%). Натомість позитивною динамікою характеризуються сегменти торгів облігаціями місцевих позик (обсяг торгів збільшився у 2 рази), опціонними (у 10 раз) та інвестиційними (у 13 раз) сертифікатами, а також ринок розміщення (у 5 раз) та ринок РЕПО (у 1,3 раз).
 Станом на 28.02.2015 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів  у біржовому списку становила 645. З них: 223 – 1-го рівня лістингу, 58 - 2-го рівня лістингу, 364 - позалістингові.
Структура біржового списку: 223 серії ОВДП (1-го рівня лістингу), 121 серія облігацій підприємств (28 – 2-го рівня лістингу, 93 - позалістингові), 3 серії облігацій місцевих позик (2-го рівня лістингу), 2 серії іпотечних облігацій (позалістингові), 212 випусків акцій (13 – 2-го рівня лістингу, 199 - позалістингові), 38 серій інвестиційних сертифікатів (14 – 2-го рівня лістингу, 24 – позалістингові), 8 серій опціонних сертифікатів (позалістингові), 21 серія ф’ючерсних контрактів (позалістингові), 17 серій депозитних сертифікатів НБУ.
Капіталізація акцій у біржовому списку станом на 28.02.2015 склала 210,34 млрд грн.
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у лютому 2015 року:

ОВДП (ISIN)

Валютні деривативи

Акції (емітент)

Облігації (емітент, серія)

UA4000188973

PSE/USD2-s3/15/04

ПАТ "МОРІТАЙМ СЕРВІС"

ПрАТ "НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ" (C)

UA4000188981

PSE/EUR1-s3/15/04

ПАТ "АГРОФОСФАТ"

ПрАТ "НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ" (A)

UA4000189120

PSE/EUR2-s3/15/04

ПАТ "СІНТРОН"

ПрАТ "НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ" (B)

UA4000189112

PSE/USD2-s1/15/02

ПАТ АБ "Укргазбанк"

ПАТ "ПРОФІНАНС" (A)

UA4000160642

PSE/EUR1-s1/15/02

ПАТ "ЕЛІТ ІНВЕСТ ПРОЕКТ"

Укравтодор (C)

UA4000189138

PSE/USD1-s3/15/04

ПАТ "УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯ"

ТОВ "ФК "ЕКСПЕРТ" (A)

UA4000166821

PSE/EUR2-s1/15/02

ПАТ "ДНІПРОАЗОТ"

ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА (D3)

UA4000142699

PSE/USD4-s1/15/02

ПАТ "Актив Трейд"

ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА (A3)

UA4000083059

PSE/USD1-s1/15/02

ПАТ "Банк АВАНГАРД"

ПАТ "Альфа-Банк" (M)

UA4000141071

PSE/EUR1-s1/15/03

ПАТ "Укрінбанк"

ТОВ "Актив Буд-Інвест" (B)

 Загалом  протягом лютого договори на ФБ «Перспектива» укладалися щодо 182 фінансових інструментів (на 50 більше за січень, 28% середньомісячної кількості у біржовому списку), в т.ч. щодо 42 серій ОВДП (+11 до попереднього місяця), 3 серій облігацій місцевих позик, 35 серій облігацій підприємств  (+5), 20 випусків інвестиційних сертифікатів, 54 випусків акцій (+28), 22 серій строкових контрактів (+2), 6 серій опціонних сертифікатів (+3).

 Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 28.02.2015 – 121 торговець цінними паперами. Протягом лютого членство на Біржі отримано ТОВ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ФАВОРИТ"  (м. Київ).

 «У лютому обсяг торгів на біржовому ринку України склав 47 млрд грн. (у 1,8 рази більше за січень). Частка державних облігацій в структурі біржових торгів становила 93%, облігації підприємств – 3%, акції – 2%, строкові контракти та інвестиційні сертифікати – по 1%», – повідомив Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива».

Пожвавлення спостерігалося на більшості українських фондових бірж. Порівняно з січнем позитивну динаміку за обсягами торгів продемонстрували ФБ «Перспектива», ПФТС, УБ, ПФБ, УФБ та ІННЕКС. Частка ФБ «Перспектива» у загальному обсязі торгів на фондових біржах України у лютому не змінилася та становить 88% (на 8% більше, ніж у січні-лютому 2014 р.)
Достатньо значущими факторами стали відновлення ліквідності на борговому ринку та стрімкий розвиток валютного строкового ринку. Порівняно з січнем обсяги торгів державними облігаціями на ФБ «Перспектива» зросли у 1,8 раз, облігаціями підприємств – у 19 раз, акціями – у 3,5 раз, валютними деривативами - у 2 рази.

 Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

2 березня 2015 р.