Результати торгів ФБ «Перспектива» за квітень 2015 року


Протягом квітня 2015 року на ФБ «Перспектива» укладено 7 600 договорів на загальну суму 24,11 млрд грн. (на 9% менше, ніж попереднього місяця).

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у квітні ФБ «Перспектива»  посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 80%), друге місце – у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (16%), третє – у ПАТ «Українська біржа» (2%). Частка ФБ «Перспектива»  з початку року сягає 83%.

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива»  становить:

за квітень 2015 року щодо ОВДП – 84%, облігацій підприємств – 23%, акцій – 4%, інвестиційних сертифікатів –86%, строкових контрактів – 55%;

за січень-квітень 2015 року щодо ОВДП – 86%, облігацій підприємств –42%, акцій – 14%, інвестиційних сертифікатів – 79%, строкових контрактів – 61%.

 

Результати біржових торгів за квітень 2015 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Державні облігації України

22 968,80

-9,11%

95,25%

578

-21,68%

Облігації підприємств

250,63

+4,87%

1,04%

142

+18,33%

Облігації місцевих позик

3,98

+224,74%

0,02%

24

+166,67%

Акції

25,19

-89,07%

0,10%

457

-69,97%

Інвестиційні сертифікати

462,92

+60,36%

1,92%

796

-1,61%

Опціонні сертифікати

38,68

+69,77%

0,16%

67

+34,00%

Строкові контракти

364,18

+6,49%

1,51%

5 536

+10,76%

ВСЬОГО

24 114,39

-8,64%

100,00%

7 600

-7,83%

 - ринок заявок

718,23

87,38%

2,98%

1 418

-42,00%

 - адресний ринок

20 619,75

-3,43%

85,51%

500

-23,90%

 - ринок розміщення

24,99

-75,14%

0,10%

2

-60,00%

 - ринок РЕПО

2 387,24

-41,02%

9,90%

144

+2,86%

 - відсотковий строковий ринок

317,68

+8,31%

1,32%

4 868

+15,14%

 - валютний строковий ринок

46,50

-4,49%

0,19%

668

-13,25%

 
Найбільший обсяг торгів у квітні було зафіксовано з державними облігаціями (95,25%), облігаціями підприємств (1,04%), інвестиційними сертифікатами (1,92%), строковими контрактами (1,51%). При цьому 9,90% торгів проведено на ринку РЕПО, 2,98% - на ринку Заявок, 0,10% - на ринку розміщення, 1,51% - на строковому ринку (щодо ф’ючерсних контрактів, яких протягом місяця було укладено 137 573), 85,51% - на адресному ринку.
 

Результати біржових торгів за січень-квітень 2015 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Державні облігації України

110 340,75

+18,31%

95,81%

2 914

+17,78%

Облігації підприємств

1 588,16

-28,80%

1,38%

493

-52,18%

Облігації місцевих позик

11,90

+9,22%

0,01%

57

-20,83%

Акції

394,05

-48,52%

0,34%

2 970

+23,39%

Інвестиційні сертифікати

1 243,20

+2085,26%

1,08%

1 876

+250,65%

Опціонні сертифікати

110,58

+753,28%

0,10%

228

+208,11%

Строкові контракти

1 473,66

-61,03%

1,28%

23 004

+22,03%

ВСЬОГО

115 162,30

+15,02%

100,00%

31 542

+23,89%

 - ринок заявок

2 204,72

-74,20%

1,91%

5 389

+34,29%

 - адресний ринок

95 774,29

+28,16%

83,16%

2 532

+17,60%

 - ринок розміщення

1 159,34

+140,90%

1,01%

15

-50,00%

 - ринок аукціону

172,01

+5521,21%

0,15%

2

-50,00%

 - ринок РЕПО

14 378,28

+14,29%

12,49%

600

+47,06%

 - відсотковий строковий ринок

1 318,72

-65,12%

1,15%

20 672

+9,66%

 - валютний строковий ринок

154,94

-

0,13%

2 332

-

 
Обсяги торгів на ФБ «Перспектива»  за 4 місяці 2015 р. на 15% перевищують показники аналогічного періоду 2014 року – насамперед, через зростання обсягу укладених договорів з ОВДП (на 18%). Також позитивною динамікою характеризуються сегменти торгів облігаціями місцевих позик (обсяг торгів збільшився на 9%), опціонними сертифікатами та інвестиційними сертифікатами, а також ринки розміщення (у 2,4 раз), аукціону (у 56 раз), адресному (на 28%) та РЕПО (на 14%).
 
Станом на 30.04.2015 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів  у біржовому списку становила 610. З них: 222 – 1-го рівня лістингу, 60 - 2-го рівня лістингу, 328 - позалістингові.
Структура біржового списку: 222 серії ОВДП (1-го рівня лістингу), 111 серій облігацій підприємств (29 – 2-го рівня лістингу, 82 - позалістингові), 3 серії облігацій місцевих позик (2-го рівня лістингу), 2 серії іпотечних облігацій (позалістингові), 209 випусків акцій (16 – 2-го рівня лістингу, 193 - позалістингові), 35 серій інвестиційних сертифікатів (12– 2-го рівня лістингу, 23 – позалістингові), 8 серій опціонних сертифікатів (позалістингові), 19 серій ф’ючерсних контрактів (позалістингові), 1 серія депозитних сертифікатів НБУ.
Капіталізація акцій у біржовому списку станом на 30.04.2015 склала 210,78 млрд грн.
Базовий індекс українських акцій UA-EI, що розраховується ФБ «Перспектива», на 30.04.2015 становив 861,59 та зріс за місяць на 0,02% (для порівняння: значення індексів акцій УБ та КМФБ у квітні зросли на 5-6%, індекс ПФБ зменшився на 5%, індекс ПФТС на 10%).
 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у квітні 2015 року:

ОВДП (ISIN)

Акції (емітент)

Облігації (емітент, серія)

UA4000189633

ПАТ "Фондові технології України"

ТОВ "РУСЬ ІНВЕСТ БУД" (А)

UA4000189799

ПАТ "МОРІТАЙМ СЕРВІС"

ПрАТ "Креатив" (В)

UA4000189708

ПАТ "ЛІКО-КАПІТАЛ"

ТОВ "КИЇВГУМА"

UA4000142699

ПАТ "СвіжачОК"

ТОВ "ЮНАЙТЕД КЕПІТАЛ ГРУП ЛТД" (A)

UA4000166821

ПАТ "Актив Трейд"

ТОВ "САНАТОРІЙ "БОРИСФЕН" (A)

UA4000141071

ПАТ "СІНТРОН"

ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (F)

UA4000180202

ПАТ "Банк АВАНГАРД"

Укравтодор (C)

UA4000189658

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"

ТОВ "Актив Буд-Інвест" (B)

UA4000189641

ПАТ "ЗАПОРІЖКОКС"

ПАТ "Альфа-Банк" (K)

UA4000172506

ПАТ "ДНІПРОАЗОТ"

ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА (D3)

 
Загалом  протягом квітня договори на ФБ «Перспектива» укладалися щодо 143 фінансових інструментів (23% середньомісячної кількості у біржовому списку), в т.ч. щодо 30 серій ОВДП, 3 серій облігацій місцевих позик, 34 серій облігацій підприємств, 17 випусків інвестиційних сертифікатів, 35 випусків акцій, 19 серій строкових контрактів, 5 серій опціонних сертифікатів.

 

Кількість членів біржі станом на 30.04.2015 – 116 торговців цінними паперами. У квітні членами ФБ «Перспектива» стали АТ "МІСТО БАНК" (м. Одеса), ТОВ "ПЕРШИЙ СТОЛИЧНИЙ БРОКЕР" та ТОВ "АРЧІ КАПІТАЛ" (м. Київ).

 

«У квітні обсяг торгів на біржовому ринку України склав 30 млрд грн. (на 14% менше за березень). Частка державних облігацій в структурі торгів фондових бірж України становила 90%, облігацій підприємств – 4%, акцій, інвестиційних сертифікатів та строкових контрактів – по 2%», – повідомив Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива».
При цьому обсяг торгів ОВДП зменшився на 17%, акціями – на 19%, натомість зросли обсяги торгів облігаціями підприємств (у 2,2 рази), строковими контрактами (на 2%), інвестиційними (на 50%) та опціонними (на 70%) сертифікатами. В розрізі фондових бірж найбільше скорочення обсягів торгів відбулося на ПФБ (на 48%) та ПФТС (на 39%).
Частка ФБ «Перспектива» в загальних обсягах торгів на біржовому ринку України зросла з 75% у березні до 80% у квітні, а за січень-квітень 2015 року сягнула  83% (на 7% більше, ніж за аналогічний період попереднього року).

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

5 травня 2015 р.