Результати торгів ФБ «Перспектива» за травень 2015 року


Протягом травня 2015 року на ФБ «Перспектива» укладено 5 006 договорів на загальну суму 22,33 млрд грн. (на 7% менше, ніж попереднього місяця).

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у травні ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 87%), друге місце – у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (10%), третє – у ПАТ «Українська біржа» (2%). Частка ФБ «Перспектива» з початку року сягає 84%.

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» становить:

за травень 2015 року щодо ОВДП – 94%, облігацій підприємств – 4%, акцій – 5%, інвестиційних сертифікатів –14%, строкових контрактів – 60%;

за січень-травень 2015 року щодо ОВДП – 87%, облігацій підприємств – 34%, акцій – 13%, інвестиційних сертифікатів – 78%, строкових контрактів – 61%.

 

Результати біржових торгів за травень 2015 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Державні облігації України

21 974,46

-4,33%

98,42%

374

-35,29%

Облігації підприємств

33,82

-86,50%

0,15%

119

-16,20%

Облігації місцевих позик

0,37

-90,59%

0,00%

15

-37,50%

Акції

27,86

+10,61%

0,12%

298

-34,79%

Інвестиційні сертифікати

5,12

-98,89%

0,02%

116

-85,43%

Опціонні сертифікати

14,26

-63,13%

0,06%

19

-71,64%

Строкові контракти

270,23

-25,80%

1,21%

4 065

-26,57%

ВСЬОГО

22 326,13

-7,42%

100,00%

5 006

-34,13%

 - ринок заявок

61,54

-91,43%

0,28%

529

-62,69%

 - адресний ринок

20 133,75

-2,36%

90,18%

326

-34,80%

 - ринок РЕПО

1 860,61

-22,06%

8,33%

86

-40,28%

 - відсотковий строковий ринок

235,90

-25,74%

1,06%

3 579

-26,48%

 - валютний строковий ринок

34,33

-26,18%

0,15%

486

-27,25%

 
Найбільший обсяг торгів у травні було зафіксовано з державними облігаціями (98,42%), облігаціями підприємств (0,15%), акціями (0,12%), строковими контрактами (1,21%). При цьому 8,33% торгів проведено на ринку РЕПО, 0,28% - на ринку Заявок, 1,21% - на строковому ринку (щодо ф’ючерсних контрактів, яких протягом місяця було укладено 101 081), 90,18% - на адресному ринку.
 

Результати біржових торгів за січень-травень 2015 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Державні облігації України

132 315,21

+0,14%

96,24%

3 288

+13,54%

Облігації підприємств

1 621,98

-28,58%

1,18%

612

-57,94%

Облігації місцевих позик

12,28

-8,09%

0,01%

72

-19,10%

Акції

421,91

-45,39%

0,31%

3 268

+15,11%

Інвестиційні сертифікати

1 248,31

+1757,61%

0,91%

1 992

+195,55%

Опціонні сертифікати

124,85

+774,27%

0,09%

247

+208,75%

Строкові контракти

1 743,88

-60,82%

1,27%

27 069

+11,43%

ВСЬОГО

137 488,43

-1,60%

100,00%

36 548

+12,99%

 - ринок заявок

2 266,26

-73,61%

1,65%

5 918

+23,99%

 - адресний ринок

115 908,05

+11,52%

84,30%

2 858

+9,21%

 - ринок розміщення

1 159,34

+138,43%

0,84%

15

-51,61%

 - ринок аукціону

172,01

+2729,10%

0,13%

2

-71,43%

 - ринок РЕПО

16 238,89

-27,01%

11,81%

686

+9,94%

 - відсотковий строковий ринок

1 554,62

-65,07%

1,13%

24 251

-0,17%

 - валютний строковий ринок

189,27

-

0,14%

2 818

-

 
Обсяги торгів на ФБ «Перспектива» за 5 місяців 2015 р. зменшилися на 1,6% порівняно з показниками аналогічного періоду 2014 року, хоча обсяги укладених договорів з ОВДП залишаються на минулорічному рівні. Позитивною динамікою характеризуються сегменти торгів опціонними та інвестиційними сертифікатами, а також ринки розміщення, аукціону та адресному.
 
Станом на 29.05.2015 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів  у біржовому списку становила 636. З них: 213 – 1-го рівня лістингу, 57 - 2-го рівня лістингу, 366 - позалістингові.
Структура біржового списку: 213 серії ОВДП (1-го рівня лістингу), 108 серій облігацій підприємств (29 – 2-го рівня лістингу, 79 - позалістингові), 3 серії облігацій місцевих позик (2-го рівня лістингу), 2 серії іпотечних облігацій (позалістингові), 244 випуски акцій (13 – 2-го рівня лістингу, 231 - позалістингові), 35 серій інвестиційних сертифікатів (12– 2-го рівня лістингу, 23 – позалістингові), 8 серій опціонних сертифікатів (позалістингові), 19 серій ф’ючерсних контрактів (позалістингові), 4 серії депозитних сертифікатів НБУ.
Капіталізація акцій у біржовому списку станом на 29.05.2015 склала 186,70 млрд грн.
Базовий індекс українських акцій UA-EI, що розраховується біржею, на 29.05.2015 становив 798,50 та скоротився за місяць на 7% (для порівняння: значення індексів акцій УБ та ПФТС у травні скоротилися на 6%, індекс КМФБ – на 2%, натомість індекс ПФБ зріс на 2%).
 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у травні 2015 року:

ОВДП (ISIN)

Акції (емітент)

Облігації (емітент, серія)

UA4000189641

ПАТ "МОРІТАЙМ СЕРВІС"

ТОВ "ФК "ЕКСПЕРТ" (B)

UA4000189963

ПАТ "СІНТРОН"

ТОВ "САНАТОРІЙ "БОРИСФЕН" (A)

UA4000189658

ПАТ "ДНІПРОАЗОТ"

ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА (D3)

UA4000189872

ПАТ "Актив Трейд"

ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА (A3)

UA4000160907

ПАТ "Банк АВАНГАРД"

Укравтодор (C)

UA4000167837

ПАТ "ЦГЗК"

ТОВ "Актив Буд-Інвест" (B)

UA4000141071

ПАТ "УКРНАФТА"

ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (B)

UA4000189633

ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

ТОВ "ДОМІНІОН ІНВЕСТ" (A)

UA4000166847

ПАТ "КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ"

ТОВ "СК-АГРО" (B)

UA4000082622

ПАТ "СА "МЕРКУРІЙ"

ТОВ "ІК "ІФГ КАПІТАЛ" (D)

 
Загалом  протягом травня договори на ФБ «Перспектива»  укладалися щодо 144 фінансових інструментів (23% середньомісячної кількості у біржовому списку), в т.ч. щодо 22 серій ОВДП, 3 серій облігацій місцевих позик, 30 серій облігацій підприємств, 18 випусків інвестиційних сертифікатів, 52 випусків акцій, 16 серій строкових контрактів, 3 серій опціонних сертифікатів.

 

Кількість членів біржі станом на 29.05.2015 – 113 торговців цінними паперами.

 

«У травні обсяг торгів на біржовому ринку України склав 25,5 млрд грн. (на 15% менше за квітень). Частка державних облігацій в структурі торгів фондових бірж України зросла до 92%, частка облігацій підприємств залишилася на рівні 4%, акцій та строкових контрактів – по 2%», – повідомив Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива».
Скорочення обсягів торгів на ФБ «Перспектива» було мінімальним – на 7%. На інших фондових біржах падіння ліквідності було більш суттєвим, зокрема, на ПФТС та УБ обсяги торгів зменшилися на 40-50%. Певною мірою, скорочення торговельної активності у травні було пов’язано із значно меншою кількістю торговельних днів (18 проти 21 в квітні) та тривалими святами. Разом з тим, травень минулого року, напередодні виборів Президента, характеризувався вищими показниками – обсяг торгів на біржовому ринку сягав 48 млрд грн, майже вдвічі більше ніж в поточному році.
Загалом за січень-травень 2015 року сукупний обсяг торгів на фондових біржах України оцінюється в 165 млрд грн, що на 8% менше за показники перших 5 місяців 2014 року.
Частка ФБ «Перспектива» в загальних обсягах торгів на біржовому ринку України зросла з 80% у квітні до 87% у травні, а за 5 місяців поточного року становить  84% - на 6% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

3 червня 2015 р.