Результати торгів ФБ «Перспектива» за червень 2015 року


Протягом червня 2015 року на ФБ «Перспектива» укладено 4 655 договорів на загальну суму 20,15 млрд грн. (на 10% менше, ніж попереднього місяця).

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у червні ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 90%), друге місце – у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (7%), третє – у ПАТ «Українська біржа» (3%). Частка ФБ «Перспектива» з початку року сягає 84%.

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» становить:

за червень 2015 року щодо ОВДП – 96%, облігацій підприємств – 1%, акцій – 3%, інвестиційних сертифікатів –26%, строкових контрактів – 62%;

за січень-червень 2015 року щодо ОВДП – 88%, облігацій підприємств – 30%, акцій – 11%, інвестиційних сертифікатів – 76%, строкових контрактів – 61%.

 

Результати біржових торгів за червень 2015 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Державні облігації України

19 714,25

-10,29%

97,83%

252

-32,62%

Облігації підприємств

5,39

-84,07%

0,03%

100

-15,97%

Облігації місцевих позик

0,49

+29,99%

0,00%

12

-20,00%

Акції

15,42

-44,65%

0,08%

222

-25,50%

Інвестиційні сертифікати

9,32

+82,09%

0,05%

131

+12,93%

Опціонні сертифікати

32,95

+131,04%

0,16%

47

+147,37%

Строкові контракти

373,45

+38,20%

1,85%

3 891

-4,28%

ВСЬОГО

20 151,27

-9,74%

100,00%

4 655

-7,01%

 - ринок заявок

30,62

-50,24%

0,15%

465

-12,10%

 - адресний ринок

18 702,74

-7,11%

92,81%

247

-24,23%

 - ринок РЕПО

1 044,46

-43,86%

5,18%

52

-39,53%

 - відсотковий строковий ринок

313,10

+32,73%

1,55%

3 328

-7,01%

 - валютний строковий ринок

60,35

+75,80%

0,30%

563

+15,84%

 
Найбільший обсяг торгів у червні було зафіксовано з державними облігаціями (97,83%), опціонними сертифікатами (0,16%), акціями (0,08%), строковими контрактами (1,85%). При цьому 5,10% торгів проведено на ринку РЕПО, 0,15% - на ринку Заявок, 1,85% - на строковому ринку (щодо ф’ючерсних контрактів, яких протягом місяця було укладено 132 848), 92,81% - на адресному ринку.
 

Результати біржових торгів за січень-червень 2015 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Державні облігації України

152 029,47

-2,08%

96,44%

3 540

-0,28%

Облігації підприємств

1 627,37

-38,32%

1,03%

712

-55,67%

Облігації місцевих позик

12,77

-35,98%

0,01%

84

-30,58%

Акції

437,33

-45,91%

0,28%

3 490

+2,32%

Інвестиційні сертифікати

1 257,64

+864,95%

0,80%

2 123

+157,96%

Опціонні сертифікати

157,80

+742,47%

0,10%

294

+206,25%

Строкові контракти

2 117,34

-58,52%

1,34%

30 960

+0,40%

ВСЬОГО

157 639,70

-3,87%

100,00%

41 203

+1,83%

 - ринок заявок

2 296,87

-73,69%

1,46%

6 383

+13,31%

 - адресний ринок

134 610,79

+14,82%

85,39%

3 105

+0,55%

 - ринок розміщення

1 159,34

+123,31%

0,74%

15

-59,46%

 - ринок аукціону

172,01

+2729,81%

0,11%

2

-71,43%

 - ринок РЕПО

17 283,35

-46,65%

10,96%

738

-14,19%

 - відсотковий строковий ринок

1 867,71

-63,41%

1,18%

27 579

-10,57%

 - валютний строковий ринок

249,62

-

0,16%

3 381

-

 
Обсяги торгів на ФБ «Перспектива» за 6 місяців 2015 року зменшилися на 4% порівняно з показниками аналогічного періоду 2014 року. Позитивною динамікою характеризуються сегменти торгів опціонними та інвестиційними сертифікатами, а також ринки розміщення, аукціону та адресному.
 
Станом на 30.06.2015 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів  у біржовому списку становила 617. З них: 204 – 1-го рівня лістингу, 56 - 2-го рівня лістингу, 357 - позалістингові.
Структура біржового списку: 204 серії ОВДП (1-го рівня лістингу), 101 серія облігацій підприємств (27 – 2-го рівня лістингу, 74 - позалістингові), 3 серії облігацій місцевих позик (2-го рівня лістингу), 2 серії іпотечних облігацій (позалістингові), 242 випуски акцій (13 – 2-го рівня лістингу, 229 - позалістингові), 34 серій інвестиційних сертифікатів (13– 2-го рівня лістингу, 21 – позалістингові), 8 серій опціонних сертифікатів (позалістингові), 15 серій ф’ючерсних контрактів (позалістингові), 8 серій депозитних сертифікатів НБУ.
Капіталізація акцій у біржовому списку станом на 30.06.2015 склала 185,14 млрд грн. Найбільший показник сукупної капіталізації біржового списку, як і за наслідками 2014 року, демонструє ПФБ (465 млрд грн.). Їй значно поступаються УБ (217 млрд грн) та ПФТС (123 млрд грн).
Базовий індекс українських акцій UA-EI, що розраховується ФБ «Перспектива», на 30.06.2015 становив 798,33 та скоротився за місяць на 0,02% (для порівняння: значення індексів акцій УБ та ПФТС у червні зросли на 1-1,5%, індекс ПФБ – на 3%, натомість індекс КМФБ зменшився на 1%), з початку року – на 8% (індекс ПФТС демонстрував аналогічну динаміку – скоротився за півріччя на 9%, індекс УБ – менш ніж на 1%, а індекси КМФБ та ПФБ навпаки зросли на 7% та 23% відповідно).
 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у червні 2015 року:

ОВДП (ISIN)

Акції (емітент)

Облігації (емітент, серія)

UA4000190102

ПАТ "МОРІТАЙМ СЕРВІС"

ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА (d3)

UA4000190276

ПАТ "Банк АВАНГАРД"

ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА (a3)

UA4000190334

ПАТ "Актив Трейд"

ТОВ "Актив Буд-Інвест" (B)

UA4000190284

ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

ТОВ "ФК "ЕКСПЕРТ" (B)

UA4000189658

ПАТ "СА "МЕРКУРІЙ"

ТОВ "СК-АГРО" (B)

UA4000160907

ПАТ "БІЗНЕС-РЕЗЕРВ"

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (C4)

UA4000186159

ПАТ АБ "Укргазбанк"

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (K2)

UA4000181275

ПАТ "ВСЕСВІТ"

ТОВ "ДОМІНІОН ІНВЕСТ" (A)

UA4000171409

ПАТ "СК "МИР"

ТОВ "СФС" (A)

UA4000082622

ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

ТОВ "КОМПАНІЯ  "БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ" (B)

 
Загалом  протягом червня договори на ФБ «Перспектива» укладалися щодо 127 фінансових інструментів (20% середньомісячної кількості у біржовому списку), в т.ч. щодо 24 серій ОВДП, 3 серій облігацій місцевих позик, 27 серій облігацій підприємств, 19 випусків інвестиційних сертифікатів, 25 випусків акцій, 22 серій строкових контрактів, 7 серій опціонних сертифікатів.
За 2 квартал 2015 року договори на ФБ «Перспектива» укладалися щодо 198 фінансових інструментів (32% середньої кількості у біржовому списку), в т.ч. щодо 40 серій ОВДП, 3 серій облігацій місцевих позик, 34 серій облігацій підприємств, 20 випусків інвестиційних сертифікатів, 57 випусків акцій, 37 серії строкових контрактів, 7 серій опціонних сертифікатів.

 

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 30.06.2015 – 110 торговців цінними паперами.

 

«У червні обсяг торгів на біржовому ринку України склав 22 млрд грн. (на 12% менше за травень). Частка державних облігацій в структурі торгів фондових бірж України залишилася на рівні 92%, частки облігацій підприємств та строкових контрактів становили близько 3%, акцій – 2%», – повідомив Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива».
Скорочення показників торговельної активності спостерігалося за переважною більшістю фінансових інструментів: обсяг торгів ОВДП зменшився на 12%, акціями – на 6%, облігаціями підприємств – на 38%. Відчутно зросли лише обсяги торгів строковими контрактами (на 33%) та опціонними сертифікатами (у 2,3 рази).
У червні відбулося суттєве  зростання валютного строкового ринку на ФБ «Перспектива». Порівняно з травнем обсяги торгів валютними ф’ючерсами зросли на 76% (з 34,33 до 60,35 млн грн.).
Загалом за перше півріччя 2015 року сукупний обсяг торгів на фондових біржах України оцінюється в 187 млрд грн, що на 13% менше за показники перших 6 місяців 2014 року.
Частка ФБ «Перспектива» в загальних обсягах торгів на біржовому ринку України зросла з 87% у травні до 90% у червні, а за 6 місяців поточного року становить 84%.

 

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

2 липня 2015 р.