З Біржового списку виключені цінні папери емітентів: ТОВ "Виробниче об'єднання "Моліс", серія F.


21.07.2015 У зв’язку з закінченням строку обігу, з Біржового списку виключені наступні цінні папери:

- Облігація підприємства відсоткова бездокументарна іменна (ISIN UA4000143937) ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МОЛІС", серія F (ЄДРПОУ 32835306).

21 липня 2015 р.