З біржового списку виключені - Депозитні сертифікати НБУ (12923).


22.07.2015 У зв’язку з закінченням строку обігу, з Біржового списку виключені наступні цінні папери:

- Ощадний (депозитний) сертифікат бездокументарний іменний (Код ЦБ 12923) Національний Банк України (ЄДРПОУ 00032106)ю

22 липня 2015 р.