Результати торгів Біржі за жовтень 2011 року


Протягом жовтня 2011 року на Біржі укладено та виконано 3 278 договорів на загальну суму 5,77 млрд. грн. Порівняно з вереснем обсяг торгів на Біржі зменшився на 23,1%, кількість договорів - на 24,7%.

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, Біржа посіла друге місце за обсягом торгів у жовтні (з часткою загального біржового обороту 33%), перше місце – у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (45%), третє – у ПАТ «Українська біржа» (19%).

З початку року обсяг торгів на Біржі склав 68,86 млрд. грн., що складає 34% від загального біржового обороту. Біржа займає друге місце за обсягом торгів за 10 місяців поточного року. Порівняно з аналогічним періодом попереднього року обсяг торгів на Біржі зріс у 3,4 рази.

За оперативними даними ДКЦПФР в розрізі фінансових інструментів ринкова частка Біржі за 10 місяців поточного року складає: щодо ОВДП – 23%, облігацій підприємств – 31%, акцій – 49%, інвестиційних сертифікатів – 95%, опціонних сертифікатів – 93%.

 

Результати біржових торгів за жовтень 2011 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид цінних паперів

Обсяг торгів, (млн. грн.)

Кількість виконаних договорів

Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %

Частка у загальній кількості договорів на Біржі, %

Державні облігації України

2 249,03

96

38,98%

2,93%

Акції

2 616,91

2 520

45,35%

76,88%

Облігації підприємств

280,52

43

4,86%

1,31%

Інвестиційні сертифікати

599,35

544

10,39%

16,60%

Деривативи

24,02

75

0,42%

2,29%

ВСЬОГО

5 769,83

3 278

100,00%

100,00%

 

Результати біржових торгів за січень-жовтень 2011 р. в розрізі фінансових інструментів:

Вид цінних паперів

Обсяг торгів, (млн. грн.)

Кількість виконаних договорів

Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %

Частка у загальній кількості договорів на Біржі, %

Державні облігації України

19 417,96

653

28,20%

1,73%

Акції

34 967,93

26 783

50,78%

70,91%

Облігації підприємств

4 766,14

3 069

6,92%

8,13%

Інвестиційні сертифікати

9 603,90

6 861

13,95%

18,17%

Деривативи

107,53

404

0,16%

1,07%

ВСЬОГО

68 863,46

37 770

100,00%

100,00%

 

Найбільший обсяг торгів у жовтні було зафіксовано з державними облігаціями України (28,20%) та акціями (50,78%). При цьому 55,74% торгів проведено на Ринку заявок, 39,65% - на адресному ринку, 4,19% - на Ринку розміщення (щодо облігацій АТ "ПроКредит Банк", ПрАТ "ДМЗ", ТОВ "АКСІОМА", ТОВ "РСГП "Столичний"), 0,42% - на ринку похідних (щодо опціонних сертифікатів).

Порівняно з попереднім місяцем обсяг торгів опціонними сертифікатами зріс на 43,9%, облігаціями підприємств – на 40,6%; обсяг торгів ОВДП скоротився на 4,5%, акціями – на 32,7%, інвестиційними сертифікатами – на 42,5%.

У жовтні до біржового списку були включені акції ПАТ "Армапром", ПАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин", ПАТ "Сіммакф", ПАТ "Запорізький сталепрокатний завод", ПАТ "Дніпропетровський завод мостових залізобетонних конструкцій", ВАТ "ОДЕСАГАЗ", ПАТ "Емальхімпром", ПАТ "КОМПАНІЯ "МЕТАЛІСТ", облігації ПАТ "ВТБ Банк", АТ "ПроКредит Банк", АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ" та ОВДП.

Станом на 30.10.2011 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у Біржовому списку склала 121. З них: 22 у 1-му рівні лістингу, 34 у 2-му рівні лістингу, 65 у списку позалістингових цінних паперів. Структура біржового списку: 49 випусків акцій (з них 12 – у 2-му рівні лістингу, 37 - у списку позалістингових цінних паперів), 22 серії ОВДП (1-ий рівень лістингу), 15 серій інвестиційних сертифікатів (2-ий рівень лістингу), 25 серій облігацій (з них 7 – у 2-му рівні лістингу, 18 - у списку позалістингових цінних паперів) та 10 серій опціонних сертифікатів (у списку позалістингових цінних паперів).

Капіталізація акцій у складі біржового списку склала 28,47 млрд. грн.

Кількість членів Біржі станом на 31.10.2011 - 107 торговців цінними паперами.

1 листопада 2011 р.