Результати торгів ФБ «Перспектива за липень 2015 року.


Протягом липня 2015 року на ФБ «Перспектива» укладено 5 074 договорів на загальну суму 13,14 млрд грн. (на 35% менше, ніж попереднього місяця).

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у липні ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 80%), друге місце – у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (14%), третє – у ПАТ «Українська біржа» (3%). Частка ФБ «Перспектива» з початку року сягає 84%.

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» становить:

за липень 2015 року щодо ОВДП – 88%, облігацій підприємств – 48%, акцій – 1%, інвестиційних сертифікатів –20%, строкових контрактів – 60%;

за січень-липень 2015 року щодо ОВДП – 88%, облігацій підприємств – 32%, акцій – 10%, інвестиційних сертифікатів – 74%, строкових контрактів – 61%.

 Результати біржових торгів за липень 2015 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Державні облігації України

12 089,12

-38,68%

92,02%

253

+0,40%

Облігації місцевих позик

0,49

-0,12%

0,00%

12

0,00%

Облігації підприємств

297,46

+5420,10%

2,26%

151

+51,00%

Акції

7,82

-49,31%

0,06%

225

+1,35%

Інвестиційні сертифікати

14,31

+53,50%

0,11%

128

-2,29%

Опціонні сертифікати

59,34

+80,09%

0,45%

68

+44,68%

Депозитні сертифікати

333,87

-

2,54%

10

-

Строкові контракти

335,57

-10,14%

2,55%

4 227

+8,64%

ВСЬОГО

13 137,97

-34,80%

100.00%

5 074

+9.00%

 - ринок заявок

201,98

+559,70%

1,54%

515

+10,75%

 - адресний ринок

11 927,90

-36,22%

90,79%

302

+22,27%

 - ринок РЕПО

402,51

-61,46%

3,06%

24

-53,85%

 - ринок розміщення

270

-

2,06%

3

-

 - ринок аукціону

0,02

-

0,00%

3

-

 - відсотковий строковий ринок

258,1

-17,57%

1,96%

3 539

+6,34%

 - валютний строковий ринок

77,47

+28,36%

0,59%

688

+22,2%

Найбільший обсяг торгів у липні було зафіксовано з державними облігаціями (92,02%), депозитними сертифікатами (2,54%), облігаціями підприємств (2,26%), строковими контрактами (2,55%). При цьому 3,06% торгів проведено на ринку РЕПО, 1,54% - на ринку Заявок, 2,06% - на ринку розміщення, 2,55% - на строковому ринку (щодо ф’ючерсних контрактів, яких протягом місяця було укладено 113 884), 90,79% - на адресному ринку.

Результати біржових торгів за січень-липень 2015 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Державні облігації України

164 118,59

-9,10%

96,10%

3 793

-18,02%

Облігації місцевих позик

13,25

-41,21%

0,01%

96

-36,84%

Облігації підприємств

1 924,84

-32,22%

1,13%

863

-45,48%

Акції

445,15

-55,77%

0,26%

3 715

-3,33%

Інвестиційні сертифікати

1 271,94

+634,76%

0,74%

2 251

+131,58%

Опціонні сертифікати

217,14

+866,47%

0,13%

362

+217,54%

Депозитні сертифікати

333,87

+85,43%

0,20%

10

+233,33%

Строкові контракти

2 452,91

-51,95%

1,44%

35 187

+14,10%

ВСЬОГО

170 777,68

-10,07%

100,00%

46 277

+9,79%

 - ринок заявок

2 498,86

-71,98%

1,46%

6 898

+7,06%

 - адресний ринок

146 538,69

+10,35%

85,81%

3 407

-6,81%

- ринок РЕПО

17 685,86

-58,21%

10,36%

762

-34,31%

- ринок розміщення

1 429,34

+91,70%

0,84%

18

-60,87%

- ринок аукціону

172,03

+2730,11%

0,10%

5

-28,57%

 - відсотковий строковий ринок

2 125,82

-58,36%

1,24%

31 118

+0,91%

 - валютний строковий ринок

327,09

-

0,19%

4 069

-

Обсяги торгів на ФБ «Перспектива»  за 7 місяців 2015 р. зменшилися на 10% порівняно з показниками аналогічного періоду 2014 р. Позитивною динамікою характеризуються сегменти торгів опціонними, депозитними та інвестиційними сертифікатами, а також ринки розміщення, аукціону та адресний.
Станом на 31.07.2015 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів  у біржовому списку становила 671. З них: 225 – 1-го рівня лістингу, 56 - 2-го рівня лістингу, 390 - позалістингові.
Структура біржового списку: 2225 серії ОВДП (1-го рівня лістингу), 109 серій облігацій підприємств (28 – 2-го рівня лістингу, 81 - позалістингові), 3 серії облігацій місцевих позик (2-го рівня лістингу), 2 серії іпотечних облігацій (позалістингові), 247 випусків акцій (12 – 2-го рівня лістингу, 235 - позалістингові), 35 серій інвестиційних сертифікатів (13– 2-го рівня лістингу, 22 – позалістингові), 8 серій опціонних сертифікатів (позалістингові), 14 серій ф’ючерсних контрактів (позалістингові), 28 серій депозитних сертифікатів НБУ.
Капіталізація акцій у біржовому списку станом на 31.07.2015 склала 189,91 млрд. грн.
Базовий індекс українських акцій UA-EI, що розраховується ФБ «Перспектива», на 31.07.2015 становив 816,23 та зріс за місяць на 2,2% (для порівняння: значення індексів акцій УБ та ПФТС у липні скоротилися на 4-5%, індекс ПФБ залишився практично на попередньому рівні, індекс КМФБ збільшився на 1%), з початку року – зменшився на 6% (індекс УБ демонстрував аналогічну динаміку – скоротився за 7 місяців на 6%, індекс ПФТС – на 13%, а індекси КМФБ та ПФБ навпаки зросли на 8% та 23% відповідно).
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у липні 2015 року:

ОВДП (ISIN)

Акції (емітент)

Облігації (емітент, серія)

UA4000190326

ПАТ "МОРІТАЙМ СЕРВІС"

АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ІНВ КОМПАНІЯ ТОВ (С)

UA4000190573

ПАТ "СІНТРОН"

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (V5)

UA4000190441

ПАТ "Актив Трейд"

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (W5)

UA4000190383

ПАТ "Банк АВАНГАРД"

ПАТ"ФК"СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (A)

UA4000160907

ПАТ "БІЗНЕС-РЕЗЕРВ"

ПАТ "ІІК "БУДФІНКОНСАЛТИНГ" (A)

UA4000189641

ПАТ "СК "СТАНДАРТ РЕ"

ТОВ "КИЇВСЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ" (A)

UA4000050090

ПАТ "ЕЛІТ ІНВЕСТ ПРОЕКТ"

ПАТ "ФК "СТС-Капітал" (A)

UA4000171409

ПАТ "Реклама"

ТОВ "КАЙДЗЕН КАПІТАЛ" (A)

UA4000186159

ПАТ АБ "Укргазбанк"

ТОВ "БК "РЕСТАВРАЦІЯ" (A)

UA4000185557

ПАТ "МОТОР СІЧ"

ПАТ "Альфа-Банк" (K)

Загалом  протягом липня договори на ФБ «Перспектива»  укладалися щодо 134 фінансових інструментів (21% середньомісячної кількості у біржовому списку), в т.ч. щодо 26 серій ОВДП, 3 серій облігацій місцевих позик, 35 серій облігацій підприємств, 19 випусків інвестиційних сертифікатів, 4 серій депозитних сертифікатів НБУ, 25 випусків акцій, 17 серій строкових контрактів, 5 серій опціонних сертифікатів.

Кількість членів ФБ «Перспектива»  станом на 31.07.2015 – 111 торговців цінними паперами. Протягом липня членство на ФБ «Перспектива»  отримали ПАТ Банк "Контракт", ТОВ "ФК "АКЦЕПТ ПРОФІ", СП ТОВ "ДРАГОН КАПІТАЛ"

«У липні обсяг торгів на біржовому ринку України склав 16 млрд грн. (на 27% менше за червень). Частка державних облігацій в структурі торгів фондових бірж України зменшилася з 92% до 85%, частки депозитних сертифікатів, облігацій підприємств, акцій, строкових контрактів становили по 3-4%, Таким чином, структура біржових торгів набуває більш диверсифікованого характеру. Понад те, на тлі зменшення обсягів біржових торгів спостерігається позитивна динаміка за кількістю укладених біржових договорів (контрактів) та колом біржового інструментарію – повідомив Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива».
Зокрема, скорочення торговельної активності щодо ОВДП було певною мірою компенсоване відновленням біржових операцій з депозитними сертифікатами НБУ. Протягом липня на ФБ «Перспектива» та ПФТС було укладено договорів з цими інструментами на 0,7 млрд грн.
Також у липні тривало зростання валютного строкового ринку на ФБ «Перспектива». Порівняно з червнем обсяги торгів валютними ф’ючерсами зросли на 28% (з 60,35 до 77,47 млн грн.). Наприкінці місяця було зареєстровано нові специфікації деривативів.
Частка ФБ «Перспектива» в загальних обсягах торгів на біржовому ринку України за січень-липень поточного року сягає 84%».

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

5 серпня 2015 р.