Результати торгів ФБ «Перспектива» за серпень 2015 року


Протягом серпня 2015 року на ФБ «Перспектива» укладено 3 076 договорів на загальну суму 11,87 млрд грн. (на 10% менше, ніж попереднього місяця).

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у серпні ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 69%), друге місце – у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (24%), третє – у ПАТ «Українська біржа» (2%). Частка ФБ «Перспектива» з початку року сягає 83%.

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» становить:

за серпень 2015 року щодо ОВДП – 84%, облігацій підприємств – 4%, акцій – 7%, інвестиційних сертифікатів –2%, депозитних сертифікатів – 68%, строкових контрактів – 49%;

за січень-серпень 2015 року щодо ОВДП – 88%, облігацій підприємств – 24%, акцій – 10%, інвестиційних сертифікатів – 66%, депозитних сертифікатів – 60%, строкових контрактів – 60%.

 Результати біржових торгів за серпень 2015 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Державні облігації України

10 759,53

-11,0%

90,63%

214

-15,4%

Облігації місцевих позик

0,50

+3,3%

0,00%

12

0,0%

Облігації підприємств

80,52

-72,9%

0,68%

120

-20,5%

Акції

24,17

+209,3%

0,20%

40

-82,2%

Інвестиційні сертифікати

4,50

-68,6%

0,04%

112

-12,5%

Опціонні сертифікати

71,92

+21,2%

0,61%

56

-17,7%

Депозитні сертифікати

750,95

+124,9%

6,33%

16

+60,0%

Строкові контракти

179,37

-46,6%

1,51%

2 506

-40,7%

ВСЬОГО

11 871,47

-9,6%

100,00%

3 076

-39,4%

 - ринок заявок

200,56

-0,7%

1,69%

301

-41,6%

 - адресний ринок

10 754,05

-9,8%

90,59%

247

-18,2%

 - ринок РЕПО

686,3

+70,5%

5,78%

20

-16,7%

 - ринок розміщення

51,19

-81,0%

0,43%

2

-33,4%

 - відсотковий строковий ринок

122,4

-52,6%

1,03%

2 057

-41,9%

 - валютний строковий ринок

56,97

-26,5%

0,48%

449

-34,7%

Найбільший обсяг торгів у серпні було зафіксовано з державними облігаціями (90,63%), депозитними сертифікатами (6,33%), облігаціями підприємств (0,68%), строковими контрактами (1,51%). При цьому 5,78% торгів проведено на ринку РЕПО, 1,69% - на ринку Заявок, 0,43% - на ринку розміщення, 1,51% - на строковому ринку (щодо ф’ючерсних контрактів, яких протягом місяця було укладено 56 278), 90,59% - на адресному ринку.

Результати біржових торгів за січень-серпень 2015 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Державні облігації України

174 878,11

-40,1%

95,75%

4 007

-30,2%

Облігації місцевих позик

13,75

-44,3%

0,01%

108

-40,0%

Облігації підприємств

2 005,36

-51,0%

1,10%

983

-43,7%

Акції

469,32

-55,7%

0,26%

3 755

-9,0%

Інвестиційні сертифікати

1 276,44

+546,5%

0,70%

2 363

+110,8%

Опціонні сертифікати

289,06

+871,9%

0,16%

418

+188,3%

Депозитні сертифікати

1 084,82

+502,5%

0,59%

26

+766,7%

Строкові контракти

2 632,28

-52,6%

1,44%

37 693

-7,5%

ВСЬОГО

182 649,15

-39,8%

100,00%

49 353

-8,3%

 - ринок заявок

2 699,41

-70,9%

1,48%

7 199

+2,2%

 - адресний ринок

157 292,74

-33,5%

86,12%

3 654

-20,3%

- ринок РЕПО

18 372,15

-64,1%

10,06%

782

-44,0%

- ринок розміщення

1 480,53

+97,0%

0,81%

20

-57,5%

- ринок аукціону

172,03

+236,1%

0,09%

5

-50,0%

 - відсотковий строковий ринок

2 248,22

-59,5%

1,23%

33 175

-18,59%

 - валютний строковий ринок

384,06

-

0,21%

4 518

-

Обсяги торгів на ФБ «Перспектива» за 8 місяців 2015 р. зменшилися на 40% порівняно з показниками аналогічного періоду 2014 р. Позитивною динамікою характеризуються сегменти торгів опціонними, депозитними та інвестиційними сертифікатами, а також ринки розміщення та аукціону.
Станом на 31.08.2015 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів  у біржовому списку становила 702. З них: 253 – 1-го рівня лістингу, 49 - 2-го рівня лістингу, 400 - позалістингові.
Структура біржового списку: 224 серії ОВДП, 119 серій облігацій підприємств, 3 серії облігацій місцевих позик, 2 серії іпотечних облігацій, 247 випуск акцій, 35 серій інвестиційних сертифікатів, 8 серій опціонних сертифікатів, 21 серія ф’ючерсних контрактів, 43 серії депозитних сертифікатів НБУ.
Капіталізація акцій у біржовому списку станом на 31.08.2015 склала 189,48 млрд. грн.
Базовий індекс українських акцій UA-EI, що розраховується Біржею, на 31.08.2015 становив 816,22 та скоротився за місяць на 0,01% (для порівняння: значення індексів акцій ПФТС та ПФБ у серпні скоротилися на 2-5,5%, індекси УБ та КМФБ збільшилися на 0,4-0,5%), з початку року – зменшився на 6% (індекс УБ демонстрував аналогічну динаміку – скоротився за 8 місяців на 5%, індекс ПФТС – на 14,5%, а індекси КМФБ та ПФБ навпаки зросли на 8% та 16% відповідно).
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у серпні 2015 року:

ОВДП (ISIN)

Акції (емітент)

Депозитні сертифікати

Облігації (емітент, серія)

UA4000186787

ПАТ "Фондові технології України"

13086

ПАТ "ДІАМАНТБАНК" (A)

UA4000190326

ПАТ "ЗНВКІФ "АМРІТА"

13010

ПАТ "Альфа-Банк" (K)

UA4000191019

ПАТ "Банк АВАНГАРД"

12981

ПАТ "ВТБ Банк" (J)

UA4000190961

ПАТ "Трест "ЛШП"

13119

ТОВ "ПРАВОВА ІНТЕРНЕТ АГЕНЦІЯ" (A)

UA4000190870

ПАТ "ЗНВКІФ "АВАНТАЖ"

13037

ПАТ "УПБ" (E)

Загалом  протягом серпня договори на ФБ «Перспектива» укладалися щодо 103 фінансових інструментів, в т.ч. щодо 18 серій ОВДП, 3 серій облігацій місцевих позик, 31 серії облігацій підприємств, 18 випусків інвестиційних сертифікатів, 5 серій депозитних сертифікатів НБУ, 9 випусків акцій, 14 серій строкових контрактів, 5 серій опціонних сертифікатів.

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 31.08.2015 – 111 торговців цінними паперами.

«У серпні обсяг торгів на біржовому ринку України склав 17 млрд грн. (на 6% більше за липень). Частка депозитних сертифікатів в структурі торгів фондових бірж України зросла з 4% до 6%, облігацій підприємств – з 4% до 13%, натомість частка державних облігацій скоротилася з 85% до 75%, акцій – з 4% до 2%, строкових контрактів - з 3% до 2%. Таким чином, у структурі торгів продовжують домінувати боргові інструменти. – повідомив Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива».
На відміну від попереднього року, коли у серпні було зафіксовано рекордний обсяг торгів на біржовому рівні на суму понад 128 млрд грн, наразі зберігається тенденція до скорочення обороту регульованого ринку. Загалом за 8 місяців поточного року обсяг торгів на фондових біржах України оцінюється як на 41% менший за аналогічний період 2014 року, в т.ч. скорочення показників торгів на ФБ «Перспектива» становить 40%, на ПФТС та КМФБ – 43-49%, на УФБ та УБ – 14-19%, ПФБ, СЄФБ та ІННЕКС – 81-84%.
Частка ФБ «Перспектива» в загальних обсягах торгів на біржовому ринку України за січень-серпень поточного року сягає 83% або на 3% більше, ніж за 8 місяців 2014 року.

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

2 вересня 2015 р.