Результати торгів ФБ «Перспектива за вересень 2015 року


Протягом вересня 2015 року на ФБ «Перспектива» (далі – Біржа) укладено 3 076 договорів на загальну суму 7,87 млрд грн. (на 27% менше, ніж попереднього місяця).

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у вересні Біржа посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 51%), друге місце – у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (40%), третє – у ПАТ «КМФБ» (5%). Частка Біржі на ринку з початку року сягає 81%.

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка Біржі становить:

за вересень 2015 року щодо ОВДП – 52%, облігацій підприємств – 37%, акцій – 1%, інвестиційних сертифікатів –2%, депозитних сертифікатів – 65%, строкових контрактів – 39%;

за січень-вересень 2015 року щодо ОВДП – 86%, облігацій підприємств – 26%, акцій – 9%, інвестиційних сертифікатів – 57%, депозитних сертифікатів – 63%, строкових контрактів – 58%.

 Результати біржових торгів за вересень 2015 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Державні облігації України

5 455,65

-49,3%

69,34%

209

-2,3%

Облігації місцевих позик

0,33

-35,1%

0,00%

8

-33,3%

Облігації підприємств

368,27

+357,4%

4,68%

150

+25,0%

Акції

1,12

-95,4%

0,01%

36

-10,0%

Інвестиційні сертифікати

4,45

-1,1%

0,06%

96

-14,3%

Опціонні сертифікати

58,93

-18,1%

0,75%

68

+21,4%

Депозитні сертифікати

1 847,52

+146,0%

23,48%

35

+118,8%

Строкові контракти

131,3

-26,8%

1,67%

1 649

-34,2%

ВСЬОГО

7 867,57

-33,7%

100,00%

2 251

-26,8%

 - ринок заявок

2 677,55

+1235,1%

34,03%

288

-4,3%

 - адресний ринок

3 541,82

-67,1%

45,02%

240

-2,8%

 - ринок РЕПО

1 226,12

+78,7%

15,58%

50

+150,0%

 - ринок розміщення

290,78

+468,0%

3,70%

24

+1100,0%

 - відсотковий строковий ринок

72,17

-41,0%

0,92%

1 230

-40,2%

 - валютний строковий ринок

59,13

+3,8%

0,75%

419

-6,7%

Найбільший обсяг торгів у вересні було зафіксовано з державними облігаціями (69,34%), депозитними сертифікатами (23,48%), облігаціями підприємств (4,68%), строковими контрактами (1,67%). При цьому 15,58% торгів проведено на ринку РЕПО, 34,03% - на ринку Заявок, 3,70% - на ринку розміщення, 1,67% - на строковому ринку (щодо ф’ючерсних контрактів, яких протягом місяця було укладено 34 269), 45,02% - на адресному ринку.

Результати біржових торгів за січень-вересень 2015 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Державні облігації України

180 333,77

-50,9%

94,66%

4 216

-37,9%

Облігації місцевих позик

14,08

-97,4%

0,01%

116

-45,0%

Облігації підприємств

2 373,63

-43,0%

1,25%

1 133

-39,9%

Акції

470,44

-56,4%

0,25%

3 791

-20,5%

Інвестиційні сертифікати

1 280,89

+461,8%

0,67%

2 459

+92,0%

Опціонні сертифікати

347,99

+836,9%

0,18%

486

+176,1%

Депозитні сертифікати

2 932,34

+1528,7%

1,54%

61

+1933,3%

Строкові контракти

2 763,58

-57,0%

1,45%

39 342

-28,7%

ВСЬОГО

190 516,72

-49,9%

100,00%

51 604

-26,6%

 - ринок заявок

5 376,96

-45,6%

2,82%

7 487

-6,5%

 - адресний ринок

160 834,56

-47,8%

84,42%

3 894

-29,3%

- ринок РЕПО

19 598,28

-64,4%

10,29%

832

-46,4%

- ринок розміщення

1 771,32

+125,9%

0,93%

44

-8,3%

- ринок аукціону

172,03

+236,1%

0,09%

5

-50,0%

 - відсотковий строковий ринок

2 320,39

-63,9%

1,22%

34 405

-37,7%

 - валютний строковий ринок

443,19

-

0,23%

4 937

-

Обсяги торгів на Біржі за 9 місяців 2015 р. зменшилися на 50% порівняно з показниками аналогічного періоду 2014 р. Позитивною динамікою характеризуються сегменти торгів опціонними, депозитними та інвестиційними сертифікатами, а також ринки розміщення та аукціону.
Станом на 30.09.2015 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів  у біржовому списку становила 740. З них: 292 – 1-го рівня лістингу, 47 - 2-го рівня лістингу, 401 - позалістингові.
Структура біржового списку: 223 серії ОВДП, 123 серії облігацій підприємств, 3 серії облігацій місцевих позик, 2 серії іпотечних облігацій, 246 випусків акцій, 36 серій інвестиційних сертифікатів, 8 серій опціонних сертифікатів, 24 серії ф’ючерсних контрактів, 75 серій депозитних сертифікатів НБУ.
Капіталізація акцій у біржовому списку станом на 30.09.2015 склала 189,43 млрд. грн.
 Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у вересні 2015 року:

ОВДП (ISIN)

Акції (емітент)

Депозитні сертифікати

Облігації (емітент, серія)

UA4000191399

ПАТ "ЗНВКІФ "АМРІТА"

13192

ТОВ "Фармацевтична комп "Здоров'я" (С)

UA4000191407

ПАТ "ЗНВКІФ "АВАНТАЖ"

13172

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (Е6)

UA4000050090

ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

13162

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (А6)

UA4000186159

ПАТ "ЗНВКІФ "ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС"

13010

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (D6)

UA4000180582

ПАТ "Банк АВАНГАРД"

13083

ТОВ "Фармацевтична комп "Здоров'я" (В)

Загалом  протягом вересня договори на Біржі укладалися щодо 123 фінансових інструментів, в т.ч. щодо 21 серії ОВДП, 2 серій облігацій місцевих позик, 39 серій облігацій підприємств, 16 випусків інвестиційних сертифікатів, 8 серій депозитних сертифікатів НБУ, 10 випусків акцій, 22 серій строкових контрактів, 5 серій опціонних сертифікатів.

Кількість членів Біржі станом на 30.09.2015 – 103 торговця цінними паперами.

«У вересні обсяг торгів на біржовому ринку України склав 15 млрд грн. (на 11% менше за серпень). Частка депозитних сертифікатів в структурі торгів фондових бірж України зросла з 6% до 18%, інвестиційних сертифікатів – з 1% до 2%, натомість частка державних облігацій скоротилася з 75% до 68%, облігацій підприємств – з 13% до 7%, частка акцій залишилася на рівні 2%, строкових контрактів – на рівні 3%. Триває домінування боргових інструментів (загальна частка  – 95%), – повідомив Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива».
За 9 місяців поточного року обсяг торгів на фондових біржах України порівняно з попереднім роком зменшився у 1,5 рази, зокрема, скорочення показників торгів на ФБ «Перспектива» та ПФТС становить близько 49-50%, на КМФБ – 40%, на УФБ та УБ – 14-22%, ПФБ, СЄФБ та ІННЕКС – 81-94%.
Частка ФБ «Перспектива» в загальних обсягах торгів на біржовому ринку України за січень-вересень поточного року сягає 81%.»

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

5 жовтня 2015 р.