Результати торгів Біржі за листопад 2011 року


Протягом листопада 2011 року на Біржі укладено 3 305 договорів на загальну суму 4,80 млрд. грн. Порівняно з жовтнем обсяг торгів на Біржі зменшився на 16,8%, кількість договорів – збільшилася на 0,8%.

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, Біржа посіла третє місце за обсягом торгів у листопаді (з часткою загального біржового обороту 29%), перше місце – у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (36%), друге – у ПАТ «Українська біржа» (32%).

З початку року обсяг торгів на Біржі склав 73,66 млрд. грн., що складає 34% від загального біржового обороту. Біржа займає друге місце за обсягом торгів за 11 місяців поточного року. Порівняно з аналогічним періодом попереднього року обсяг торгів на Біржі зріс у 3 рази.

За оперативними даними НКЦПФР в розрізі фінансових інструментів ринкова частка Біржі за 11 місяців поточного року складає: щодо ОВДП – 23%, облігацій підприємств – 30%, акцій – 49%, інвестиційних сертифікатів – 95%, опціонних сертифікатів – 94%.

 

Результати біржових торгів за листопад 2011 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид цінних паперів

Обсяг торгів, (млн. грн.)

Кількість виконаних договорів

Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %

Частка у загальній кількості договорів на Біржі, %

Державні облігації України

1 577,58

97

32,87%

2,93%

Акції

2 305,11

2 544

48,03%

76,97%

Облігації підприємств

309,65

35

6,45%

1,06%

Інвестиційні сертифікати

590,12

584

12,30%

17,67%

Деривативи

17,09

45

0,36%

1,36%

ВСЬОГО

4 799,55

3 305

100,00%

100,00%

 

Результати біржових торгів за січень-листопад 2011 р. в розрізі фінансових інструментів:

Вид цінних паперів

Обсяг торгів, (млн. грн.)

Кількість виконаних договорів

Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %

Частка у загальній кількості договорів на Біржі, %

Державні облігації України

20 995,54

750

28,50%

1,83%

Акції

37 273,04

29 327

50,60%

71,40%

Облігації підприємств

5 075,79

3 104

6,89%

7,56%

Інвестиційні сертифікати

10 194,02

7 445

13,84%

18,13%

Деривативи

124,62

449

0,17%

1,09%

ВСЬОГО

73 663,01

41 075

100,00%

100,00%

 

Найбільший обсяг торгів у листопаді було зафіксовано з державними облігаціями України (28,50%) та акціями (50,60%). При цьому 60,81% торгів проведено на Ринку заявок, 32,79% - на адресному ринку, 6,10% - на Ринку розміщення (щодо облігацій ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", ПрАТ "Кондитерська фабрика"Лагода", ТОВ "Дон Строй Ком", ТОВ "Владобор", ТОВ "АКСІОМА", ТОВ "РСГП "Столичний", опціонних сертифікатів АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1"), 0,30% - на ринку похідних (щодо опціонних сертифікатів).

Порівняно з попереднім місяцем обсяг торгів облігаціями підприємств зріс на 10,4%; обсяг торгів інвестиційними сертифікатами скоротився на 1,5%, акціями – на 11,9%, опціонними сертифікатами – на 28,8%, ОВДП – на 29,9%.

У листопаді до біржового списку були включені акції ПАТ "Центренерго", ПАТ "МК "Азовсталь", ПАТ "Західенерго", ПАТ "Дніпроенерго", ВАТ "Полтавський ГЗК", ПАТ "Авдіївський КХЗ", ПАТ "Банк Восток", ПАТ "Фармація", ПАТ "КБ "Земельний Капітал", ПАТ "ІнтерКредитБанк", АТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА", АТ БАНК "МЕРКУРІЙ", ПАТ "ГЕРКОН", ПАТ "Прогрес", ПАТ "Трест "Запоріжалюмінбуд", ПАТ "ПМК-125", ПАТ "Агрокомплекс", ПАТ "Білгород-Дністровський КХП", ВАТ "ВМЗ", ПАТ "Центр торгівлі та відпочинку", ПАТ "Південтехгаз", ПАТ "Шліфверст", ПАТ "ХІЗ", облігації ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (серії А і В), ПАТ "Промінвестбанк" (серії D, E, F), ТОВ "Владобор", ПАТ "Банк Руский Стандарт" (серія С), ТОВ "ДОН СТРОЙ КОМ" (серія Е) та ОВДП.

Станом на 30.11.2011 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у Біржовому списку склала 138. З них: 24 у 1-му рівні лістингу, 32 у 2-му рівні лістингу, 82 у списку позалістингових цінних паперів. Структура біржового списку: 61 випуск акцій (з них 12 – у 2-му рівні лістингу, 49 - у списку позалістингових цінних паперів), 24 серії ОВДП (1-ий рівень лістингу), 15 серій інвестиційних сертифікатів (2-ий рівень лістингу), 28 серій облігацій (з них 5 – у 2-му рівні лістингу, 23 - у списку позалістингових цінних паперів) та 10 серій опціонних сертифікатів (у списку позалістингових цінних паперів).

Капіталізація акцій у складі біржового списку склала 45,6 млрд. грн.

Кількість членів Біржі станом на 30.11.2011 - 107 торговців цінними паперами.

5 грудня 2011 р.