Результати торгів ФБ «Перспектива» за жовтень 2015 року


Протягом жовтня 2015 року на ФБ «Перспектива» (далі – Біржа) укладено 1 201 договір на загальну суму 4,94 млрд грн. (на 37% менше, ніж попереднього місяця).
За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж,  у жовтні Біржа посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 60%), друге місце – у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (29%), третє – у ПАТ «УБ» (7%). Частка Біржі на ринку з початку року сягає 80%.
В розрізі фінансових інструментів ринкова частка Біржі становить:
за жовтень 2015 року щодо ОВДП – 63%, облігацій підприємств – 26%, акцій – 1%, інвестиційних сертифікатів – 74%, депозитних сертифікатів – 100%, строкових контрактів – 25%;
за січень-жовтень 2015 року щодо ОВДП – 86%, облігацій підприємств – 26%, акцій – 9%, інвестиційних сертифікатів – 59%, депозитних сертифікатів – 69%, строкових контрактів – 57%.

Результати біржових торгів за жовтень 2015 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Державні облігації України

3 710,32

-32,0%

75,15%

205

-1,9%

Облігації підприємств

182,76

-50,4%

3,70%

140

-6,7%

Акції

3,58

+219,2%

0,07%

50

+38,9%

Інвестиційні сертифікати

48,11

+981,4%

0,97%

94

-2,1%

Опціонні сертифікати

97,09

+64,8%

1,97%

99

+45,6%

Депозитні сертифікати

839,67

-54,6%

17,01%

20

-42,9%

Строкові контракти

55,46

-57,8%

1,12%

593

-64,0%

ВСЬОГО

4 936,99

-37,3%

100,00%

1 201

-46,65%

 - ринок заявок

1 299,86

-51,5%

26,33%

288

0%

 - адресний ринок

2 579,77

-27,2%

52,25%

270

+12,5%

 - ринок РЕПО

1 001,90

-18,3%

20,29%

50

0%

 - відсотковий строковий ринок

34,87

-51,7%

0,71%

467

-62,0%

 - валютний строковий ринок

20,59

-65,2%

0,42%

126

-69,9%

Найбільший обсяг торгів у жовтні було зафіксовано з державними облігаціями (75,15%), депозитними сертифікатами (17,01%), облігаціями підприємств (3,70%). При цьому 20,29% торгів проведено на ринку РЕПО, 26,33% - на ринку Заявок, 1,12% - на строковому ринку (щодо ф’ючерсних контрактів, яких протягом місяця було укладено 16 400), 52,25% - на адресному ринку.

Результати біржових торгів за січень-жовтень 2015 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Державні облігації України

184 044,09

-54,8%

94,16%

4 421

-44,6%

Облігації місцевих позик

14,08

-97,5%

0,01%

116

-54,7%

Облігації підприємств

2 556,39

-46,3%

1,31%

1 273

-38,1%

Акції

474,02

-57,0%

0,24%

3 841

-23,2%

Інвестиційні сертифікати

1 329,01

+163,8%

0,68%

2 553

+71,9%

Опціонні сертифікати

445,08

+848,2%

0,23%

585

+182,6%

Депозитні сертифікати

3 772,01

+1995,0%

1,93%

81

+2600,0%

Строкові контракти

2 819,04

-59,4%

1,44%

39 935

-41,5%

ВСЬОГО

195 453,71

-53,6%

100,00%

52 805

-38,1%

 - ринок заявок

6 676,82

-35,2%

3,42%

7 775

-10,0%

 - адресний ринок

163 414,33

-52,1%

83,61%

4 164

-36,4%

- ринок РЕПО

20 600,18

-66,7%

10,54%

882

-49,9%

- ринок розміщення

1 771,32

+125,9%

0,91%

44

-8,3%

- ринок аукціону

172,03

+236,1%

0,09%

5

-50,0%

 - відсотковий строковий ринок

2 355,26

-66,1%

1,21%

34 872

-48,9%

 - валютний строковий ринок

463,78

-

0,24%

5 063

-

Обсяги торгів на Біржі за 10 місяців 2015 р. зменшилися на 54% порівняно з показниками аналогічного періоду 2014 р. Позитивною динамікою характеризуються сегменти торгів опціонними, депозитними та інвестиційними сертифікатами, а також ринки розміщення та аукціону.

Станом на 30.10.2015 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів  у біржовому списку становила 764. З них: 321 – 1-го рівня лістингу, 46 - 2-го рівня лістингу, 397 – поза лістингові.
Структура біржового списку: 223 серії ОВДП, 124 серії облігацій підприємств, 2 серії облігацій місцевих позик, 1 серія іпотечних облігацій, 246 випусків акцій, 37 серій інвестиційних сертифікатів, 8 серій опціонних сертифікатів, 23 серії ф’ючерсних контрактів, 100 серій депозитних сертифікатів НБУ.
Капіталізація акцій у біржовому списку станом на 30.10.2015 склала 171,76 млрд. грн.

Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у жовтні 2015 року:

ОВДП (ISIN)

Акції (емітент)

Депозитні сертифікати

Облігації (емітент, серія)

UA4000050090

ПАТ "Фондові технології України"

13162

ПАТ "УКРСОЦБАНК" (M)

UA4000191647

ПАТ "Трест "ЛШП"

13436

ТОВ "РУШ" (D)

UA4000186159

ПАТ АБ "Укргазбанк"

13119

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНІ БІЗНЕС РІШЕННЯ" (A)

UA4000181275

ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

13192

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНІ БІЗНЕС РІШЕННЯ" (B)

UA4000185557

ПАТ "ПТКІ "УКРКРАНЕНЕРГО"

13037

ТОВ "СК-АГРО" (B)

Загалом  протягом жовтня договори на Біржі укладалися щодо 104 фінансових інструментів, в т.ч. щодо 19 серії ОВДП, 31 серії облігацій підприємств, 16 випусків інвестиційних сертифікатів, 6 серій депозитних сертифікатів НБУ, 11 випусків акцій, 15 серій строкових контрактів, 6 серій опціонних сертифікатів.
Кількість членів Біржі станом на 30.10.2015 – 102 торговця цінними паперами. У жовтні статус члена Біржі набуто ТОВ "ІНВІНТУМ"(м. Київ).

«У жовтні обсяг торгів на біржовому ринку України склав 8 млрд грн. (на 47% менше за вересень). Найбільше скорочення обсягів торгів відбулося за ОВДП та депозитними сертифікатами. Частка державних облігацій в структурі торгів фондових бірж України зросла з 68% до 72%, облігацій підприємств – з 7% до 9%, акцій – з 2% до 4%, натомість частка депозитних сертифікатів скоротилася з 18% до 10%, інвестиційних сертифікатів – з 2% до 1%, частка строкових контрактів залишилася на рівні 3%. Традиційно домінують боргові інструменти (загальна частка  – 91%), – повідомив Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива».
За 10 місяців 2015 року обсяг торгів на фондових біржах України порівняно з попереднім роком зменшився на 53%, зокрема, скорочення показників торгів на ФБ «Перспектива», ПФТС та КМФБ становить 50-55%, на УФБ та УБ – 16-23%, на СЄФБ та ІННЕКС – 72-80%, на ПФБ – на 94%.
Напевне, скорочення триватиме – зокрема, і через зменшення кількості біржових операторів, оскільки з початку року призупинено чи анульовано ліцензії вже 3 фондових бірж. Очевидно, що це непокоїть учасників ринку та виступає черговим фактором, який негативно впливає на національний фінансовий ринок та інвестиційний клімат в країні загалом.
Частка ФБ «Перспектива» в загальних обсягах торгів на біржовому ринку України за січень-жовтень поточного року сягає 80%, в т.ч. на ринку ОВДП – 86%.»

Довідка про компанію:
Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

5 листопада 2015 р.