З біржового реєстру котирувального списку другого рівня лістингу виключені цінні папери емітента: ТОВ "Інвестиційна компанія "ІФГ Капітал"


03.12.2015 у зв’язку з невиконанням умов Пложення про функціонування фондових бірж та Правил ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА з біржового реєстру котирувального списку другого рівня лістингу виключити наступні цінні папери:

-Облігація підприємства відсоткова бездокументарна іменна (ISIN UA4000119481) Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "ІФГ Капітал" (ЄДРПОУ 36645230).

3 грудня 2015 р.