Результати торгів ФБ «Перспектива» за листопад 2015 року


Протягом листопада 2015 року на ФБ «Перспектива» укладено 769 договорів на загальну суму 8,80 млрд грн. (на 78% більше за попередній місяць).
За оперативними даними інтернет-сайтів фондових бірж,  у листопаді ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 66%), друге місце – у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (24%), на третьому – ПАТ «Східно-Європейська фондова біржа» та ПАТ «УБ» (по 4%). Частка ФБ «Перспектива» на ринку з початку року сягає 79%.
В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива»  становить:
за листопад 2015 року щодо ОВДП – 71%, облігацій підприємств – 6%, акцій – 1%, інвестиційних сертифікатів – 10%, депозитних сертифікатів – 100%;
за січень-листопад 2015 року щодо ОВДП – 85%, облігацій підприємств – 24%, акцій – 8%, інвестиційних сертифікатів – 57%, депозитних сертифікатів – 75%, строкових контрактів – 55%.

Результати біржових торгів за листопад 2015 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця,%

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Державні облігації України

7 104,88

+91,5%

80,74%

367

+79,0%

Облігації підприємств

75,97

-58,4%

0,86%

151

+7,9%

Акції

0,51

-85,8%

0,01%

37

-26,0%

Інвестиційні сертифікати

9,41

-80,4%

0,11%

60

-36,2%

Опціонні сертифікати

129,25

+33,1%

1,47%

107

+8,1%

Депозитні сертифікати

1 480,22

+76,3%

16,82%

47

+135,0%

ВСЬОГО

8 800,23

+78,3%

100,00%

769

-36,0%

 - ринок заявок

2 859,26

+120,0%

32,49%

250

-13,2%

 - адресний ринок

3 976,75

+54,2%

45,19%

417

+54,4%

 - ринок РЕПО

1 964,22

+96,1%

22,32%

102

+104,0%

Найбільший обсяг торгів у листопаді було зафіксовано з державними облігаціями (80,74%), депозитними сертифікатами (16,82%), опціонними сертифікатами (1,47%), облігаціями підприємств (0,86%). При цьому 22,32% торгів проведено на ринку РЕПО, 32,49% - на ринку Заявок, 45,19% - на адресному ринку.

Результати біржових торгів за січень-листопад 2015 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Державні облігації України

191 148,97

-56,3%

93,58%

4 788

-46,1%

Облігації місцевих позик

14,08

-97,5%

0,01%

116

-57,2%

Облігації підприємств

2 632,36

-51,8%

1,29%

1 424

-35,4%

Акції

474,53

-60,8%

0,23%

3 878

-26,4%

Інвестиційні сертифікати

1 338,42

+138,7%

0,66%

2 613

+62,7%

Опціонні сертифікати

574,33

+551,6%

0,28%

692

+172,4%

Депозитні сертифікати

5 252,23

+2817,2%

2,57%

128

+4166,7%

Строкові контракти

2 819,04

-62,9%

1,38%

39 935

-50,7%

ВСЬОГО

204 253,94

-55,0%

100,00%

53 574

-46,1%

 - ринок заявок

9 536,08

-8,8%

4,67%

8 025

-12,4%

 - адресний ринок

167 391,07

-53,7%

81,95%

4 581

-37,1%

- ринок РЕПО

22 564,40

-68,9%

11,05%

984

-50,4%

- ринок розміщення

1 771,32

+62,7%

0,87%

44

-32,3%

- ринок аукціону

172,03

+236,0%

0,08%

5

-64,3%

 - відсотковий строковий ринок

2 355,26

-69,0%

1,15%

34 872

-56,9%

 - валютний строковий ринок

463,78

-

0,23%

5 063

-

Обсяги торгів на ФБ «Перспектива» за 11 місяців 2015 р. зменшилися на 55% порівняно з показниками аналогічного періоду 2014 р. Позитивною динамікою характеризуються сегменти торгів опціонними, депозитними та інвестиційними сертифікатами, а також ринки розміщення та аукціону.

Станом на 30.11.2015 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів  у біржовому списку становила 797. З них: 345 – 1-го рівня лістингу, 50 - 2-го рівня лістингу, 402 – позалістингові.
Структура біржового списку: 223 серії ОВДП (1 рівень лістингу), 130 серій облігацій підприємств (35 у 2 рівні лістингу), 2 серії облігацій місцевих позик (позалістингові), 1 серія іпотечних облігацій (позалістингові), 247 випусків акцій (4 в 2 рівні лістингу), 41 випуск інвестиційних сертифікатів (11 у 2 рівні лістингу), 8 серій опціонних сертифікатів (позалістингові), 23 серії ф’ючерсних контрактів (позалістингові), 122 серії депозитних сертифікатів НБУ (1 рівень лістингу).
Капіталізація акцій у біржовому списку станом на 30.11.2015 склала 193,36 млрд. грн.

Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у листопаді 2015 року:

ОВДП (ISIN)

Акції (емітент)

Депозитні сертифікати

Облігації (емітент, серія)

UA4000191837

ПАТ "ЗНВКІФ "АВАНТАЖ"

13437

ТОВ "РУШ" (D)

UA4000050090

ПАТ "Трест "ЛШП"

13162

ПАТ "УКРСОЦБАНК" (M)

UA4000192132

ПАТ "ЦГЗК"

13237

ТОВ "ВЕОН ПЛЮС" (A)

UA4000186159

ПАТ "ПТКІ "УКРКРАНЕНЕРГО"

13533

ТОВ "КОМПАНІЯ  "БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ" (A)

UA4000181275

ПАТ АБ "Укргазбанк"

13348

ТОВ "КРЕДИТ-ГАРАНТ ЛТД" (A)

Загалом  протягом листопада договори на ФБ «Перспектива» укладалися щодо 94 фінансових інструментів, в т.ч. щодо 19 серій ОВДП, 33 серій облігацій підприємств, 11 випусків інвестиційних сертифікатів, 14 серій депозитних сертифікатів НБУ, 9 випусків акцій, 8 серій опціонних сертифікатів.
Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 30.11.2015 – 102 торговця цінними паперами. У листопаді статус членів біржі набуто ТОВ "РВД МАРКЕТС"  (м. Одеса) та ТОВ "БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ" (м. Київ).

«У листопаді обсяг торгів на біржовому ринку України склав 13 млрд грн., тобто, вперше за вже тривалий період він зріс порівняно з попереднім місяцем (в 1,6 рази більше, ніж у жовтні). Найбільше зросли обсяги торгів за ОВДП (на 70%), корпоративними облігаціями (на 60%) та депозитними сертифікатами (на 75%). Частка державних облігацій в структурі торгів фондових бірж України зросла з 72% до 75%, депозитних сертифікатів – з 10% до 11%, частка облігацій підприємств залишилася на рівні 9%, інвестиційних сертифікатів – на рівні 1%, натомість частка акцій скоротилася з 4% до 2%, строкових контрактів – з 3% до 1%. Загальна частка боргових інструментів зросла з 91% до 95%», – повідомив Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива».
 За січень-листопад 2015 року обсяг торгів на фондових біржах України порівняно з попереднім роком зменшився на 54%. Зокрема, скорочення показників торгів на ФБ «Перспектива», ПФТС та КМФБ становить 54-57%, на УФБ та УБ – 16-22%, на ІННЕКС та ПФБ – 78-95%, певне зростання спостерігається лише на СЄФБ та УМВБ (насамперед, завдяки значним обсягам проведених розміщень/аукціонів).Частка ФБ «Перспектива» в загальних обсягах торгів на біржовому ринку України за січень-листопад поточного року сягає 79%, в т.ч. на ринку ОВДП – 85%.

Довідка про компанію:
Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

3 грудня 2015 р.