З біржового списку виключені - Депозитні сертифікати НБУ (13645, 13697)


04.12.2015 у зв’язку з закінченням строку обігу, з Біржового списку та Біржового реєстру котирувального списку першого рівня лістингу виключені наступні цінні папери:

-Ощадний (депозитний) сертифікат бездокументарний іменний (Код ЦБ 13645) Національний Банк України (ЄДРПОУ 00032106);

-Ощадний (депозитний) сертифікат бездокументарний іменний (Код ЦБ 13697) Національний Банк України (ЄДРПОУ 00032106).

4 грудня 2015 р.