Лідери ФБ «Перспектива» - за обсягами укладених договорів у листопаді 2015 року


Фондова біржа «Перспектива» визначила членів - лідерів за обсягами укладених договорів (в розрізі видів фінансових інструментів) у листопаді 2015 року:

Ринок ОВДП

Ринок акцій

Депозитні сертифікати НБУ

Ринок облігацій підприємств

ПАТ "ПУМБ"

ТОВ "АКЦЕПТОР"

ПАТ "БАНК АВАНГАРД"

ПУАТ "ФІДОБАНК"

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

ТОВ ФК "ФІНЕКС- УКРАЇНА"

АТ "ОТП Банк"

ТОВ "ПРОФІ-Т ЦІННІ ПАПЕРИ"

АТ "ОТП Банк"

ТОВ "ТРЕЙД ФІНАНС"

ПАТ "БТА БАНК"

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

ПАТ "ДІАМАНТБАНК"

ТОВ "ФІНМАРКЕТ-ГРУП"

ПАТ "ПУМБ"

ПАТ КБ "ЄВРОБАНК"

ПАТ "БАНК АВАНГАРД"

ТОВ "ІФК ПРОФІНВЕСТ"

ПАТ "МІБ"

ТОВ "ФК "ОЛІМП"

«Протягом листопада договори з фінансовими інструментами укладали 43 члени біржі (42% середньомісячної кількості), - повідомив Едуард Мілюшко, голова Біржової Ради ФБ «Перспектива». – При цьому 26 операторів укладали договори з державними облігаціями, 7 – з акціями, 19  – з облігаціями підприємств, 8 – з інвестиційними сертифікатами, 6 – з ощадними сертифікатами».

Частка банків в загальному обсязі торгів в листопаді становить 85%.

На кінець листопада 2015 року на ФБ «Перспектива» зареєстровано 102 члени, в т.ч. 45 банків. З них до торгів допущено 90 (88% членів). Скорочення кількості членів Біржі (на 17% з початку року) еквівалентне поступовому зменшенню кількості ліцензованих торговців цінними паперами.

Незважаючи на підвищення нормативних вимог до маркет-мейкерів, протягом листопада 14% членів ФБ  «Перспектива» виконували функції маркет-мейкерів щодо підтримання ліквідності цінних паперів.

Довідка про компанію:
Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

7 грудня 2015 р.