Результати торгів ФБ «Перспектива» за грудень 2015 року


Протягом грудня 2015 року на ФБ «Перспектива» укладено 770 договорів на загальну суму 18,86 млрд грн (на 114% більше за попередній місяць).

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж,  у грудні 2015  року  ФБ «Перспектива»  посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 58%), друге місце – у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (37%), на третьому – ПАТ «Українська біржа» та ПАТ «Східно-Європейська фондова біржа» (по 2%). Частка ФБ «Перспектива» на ринку з початку року сягає 77%.

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» становить:

за грудень 2015 року щодо ОВДП – 60%, облігацій підприємств – 21%, акцій – 1%, інвестиційних сертифікатів – 4%, депозитних сертифікатів – 100%;

за січень-грудень 2015 року щодо ОВДП – 82%, облігацій підприємств – 23%, акцій – 8%, інвестиційних сертифікатів – 51%, депозитних сертифікатів – 80%, строкових контрактів – 54%.

 

Результати біржових торгів за грудень 2015 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Державні облігації України

16 611,03

+133,8%

88,09%

491

+33,8%

Облігації підприємств

447,41

+489,0%

2,37%

115

-23,8%

Акції

0,46

-9,0%

0,00%

24

-35,1%

Інвестиційні сертифікати

12,96

+37,7%

0,07%

30

-50,0%

Опціонні сертифікати

39,61

-69,4%

0,21%

76

-29,0%

Депозитні сертифікати

1 744,69

+17,9%

9,25%

34

-27,7%

ВСЬОГО

18 856,16

+114,3%

100,00%

770

+0,1%

 - ринок заявок

9 814,72

+243,3%

52,05%

155

-38,0%

 - адресний ринок

7 362,82

+85,2%

39,05%

482

+15,6%

 - ринок РЕПО

1 260,79

-35,8%

6,69%

88

-13,7%

- ринок розміщення

291,22

-

1,54%

37

-

- ринок аукціону

126,61

-

0,67%

8

-

 
Найбільший обсяг торгів у грудні 2015 року було зафіксовано з державними облігаціями (88,09%), депозитними сертифікатами (9,25%), облігаціями підприємств (2,37%). При цьому 6,69% торгів проведено на ринку РЕПО, 52,05% - на ринку Заявок, 39,05% - на адресному ринку, 1,54% - на ринку розміщення, 0,67% - на ринку аукціону.
 

Результати біржових торгів за січень-грудень 2015 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Державні облігації України

207 759,99

-56,6%

93,12%

5 279

-48,5%

Облігації місцевих позик

14,08

-97,5%

0,01%

116

-59,4%

Облігації підприємств

3 079,76

-44,7%

1,38%

1 539

-36,5%

Акції

474,99

-72,1%

0,21%

3 902

-30,5%

Інвестиційні сертифікати

1 351,38

+121,5%

0,61%

2 643

+50,2%

Опціонні сертифікати

613,94

+259,0%

0,28%

768

+136,3%

Депозитні сертифікати

6 996,92

+3786,2%

3,14%

162

+5300,0%

Строкові контракти

2 819,04

-65,6%

1,26%

39 935

-56,8%

ВСЬОГО

223 110,10

-55,0%

100,00%

54 344

-52,0%

 - ринок заявок

19 350,81

+77,6%

8,67%

8 180

-17,0%

 - адресний ринок

174 753,89

-56,3%

78,33%

5 063

-41,1%

- ринок РЕПО

23 825,19

-68,6%

10,68%

1 072

-49,4%

- ринок розміщення

2 062,54

+89,2%

0,92%

81

-3,6%

- ринок аукціону

298,64

+480,1%

0,13%

13

-27,8%

 - відсотковий строковий ринок

2 355,26

-71,3%

1,06%

34 872

-62,3%

 - валютний строковий ринок

463,78

-

0,21%

5 063

-

 
Обсяги торгів на ФБ «Перспектива» за 2015 рік зменшилися на 55% порівняно з показниками попереднього року. Позитивною динамікою характеризувалися сегменти торгів опціонними, депозитними та інвестиційними сертифікатами, а також ринки заявок, розміщення та аукціону.
 
Станом на 31.12.2015 р. кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів  у біржовому списку становила 852. З них 369 – 1-го рівня лістингу, 41 - 2-го рівня лістингу, 442 – позалістингові.
Структура біржового списку: 228 серій ОВДП (1 рівень лістингу), 130 серій облігацій підприємств (31 у 2 рівні лістингу), 2 серії облігацій місцевих позик (позалістингові), 1 серія іпотечних облігацій (позалістингові), 264 випуски акцій (4 в 2 рівні лістингу), 41 випуск інвестиційних сертифікатів (6 у 2 рівні лістингу), 24 серії опціонних сертифікатів (позалістингові), 21 серія ф’ючерсних контрактів(позалістингові), 141 серія депозитних сертифікатів НБУ (1 рівень лістингу).
 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у грудні 2015 року:

ОВДП (ISIN)

Акції (емітент)

Депозитні сертифікати

Облігації (емітент, серія)

UA4000180400

ПАТ "ЗНВКІФ "АВАНТАЖ"

13437

ТОВ "Фармацевтична компАНІЯ "Здоров'я" (D)

UA4000192355

АТ "ЗНКІФ "Спінакер"

13635

ПАТ "УКРСОЦБАНК" (M)

UA4000187892

ПАТ АБ "Укргазбанк"

13747

ТОВ "РУШ" (D)

UA4000187884

АТ ЗНКІФ "Апсель"

13588

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (I6)

UA4000188205

АТ "ЗНКІФ "Бізань"

13346

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (J6)

 
Загалом  протягом грудня 2015 року договори на ФБ «Перспектива»  укладалися щодо 123 фінансових інструментів (на 31% більше, ніж у попередньому місяці, 15% середньомісячної кількості у біржовому списку), протягом 4 кварталу 2015 року – щодо 174 (22% біржового списку), протягом 2015 року – щодо 442 (64% біржового списку).
Зокрема, у грудні 2015 року укладалися договори щодо 26 серій ОВДП (+7 до попереднього місяця), 15 серій депозитних сертифікатів НБУ (+1), 43 серій облігацій підприємств (+10), 10 випусків інвестиційних сертифікатів (-1), 7 випусків акцій (-2), 22 серій опціонних сертифікатів (+14).

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 31.12.2015 р. – 101 торговець цінними паперами. У грудні статус члена біржі набуто ПАТ "АВАНТ-БАНК" та ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РАДНИК" (м. Київ).

 

«У грудні обсяг торгів на біржовому ринку України зріс до 33 млрд грн (в 2,5 рази більше, ніж у листопаді). Найбільше зросли обсяги торгів за ОВДП (+180%), корпоративними облігаціями (+73%), інвестиційними сертифікатами (+230%). Частка державних облігацій в структурі торгів фондових бірж України у грудні зросла з 75% до 86%, частка інвестиційних сертифікатів залишилася на рівні 1%, натомість частка акцій скоротилася з 2% до 1%, облігацій підприємств – з 9% до 7%, депозитних сертифікатів – з 11% до 5%, строкових контрактів – з 1% до 0,4%. Загальна частка боргових інструментів за грудень зросла з 95% до 97%, за рік – з 94% до 95%», – розповів Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива».

Тим не менше, за рік обсяги торгів на фондових біржах України скоротилися на 53%, в т. ч.  на ФБ «Перспектива», ПФТС, КМФБ та УМВБ – на 45-65%, на УФБ та УБ – на 22-35%, на ІННЕКС та ПФБ – на 80-95%, зростання на 13% спостерігалося лише на СЄФБ.
Незважаючи на скорочення обсягів торгів та кількості угод порівняно з 2014 роком, ФБ «Перспектива» за наслідками 2015 року продовжує лідирувати в Україні за низкою показників:
- обсяг торгів (223 млрд грн, 77% сукупного біржового обороту в Україні),
- кількість лістингових цінних паперів (410, на 49% більше за попередній рік, 41% загальної кількості в біржових реєстрах українських фондових бірж),
- якість біржового списку (48% інструментів, допущених до торгів, мають статус лістингових, це на 17% більше середнього показника на біржовому ринку України),
- кількість членів біржі, допущених до біржових торгів (86) та кількість операторів-банків (43) тощо.

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

11 січня 2016 р.