Результати торгів ФБ «Перспектива» за січень 2016 року


Протягом січня 2016 року на ФБ «Перспектива» укладено 363 договори на загальну суму 12,87 млрд грн (на 32% менше, ніж у грудні 2015 р.).

За оперативними даними інтернет-сайтів фондових бірж, у січні ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 91%), друге місце – у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (6%), третє – у ПАТ «КМФБ» та ПАТ «Українська біржа» (по 1,5%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» за січень 2016 року становить: щодо ОВДП – 92%, облігацій підприємств – 11%, інвестиційних сертифікатів – 4%, опціонних та депозитних сертифікатів – по 100%.

 

Результати біржових торгів за січень 2016 року в розрізі фінансових інструментів

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів, шт.

млн грн

Зміна до попереднього місяця, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

Державні облігації України

6 046,26

-63,6%

46,97%

290

Облігації підприємств

47,11

-89,5%

0,37%

16

Акції

0,13

-70,9%

0,00%

3

Інвестиційні сертифікати

6,93

-46,5%

0,05%

12

Опціонні сертифікати

14,74

-62,8%

0,11%

15

Депозитні сертифікати

6 758,66

+287,4%

52,50%

27

ВСЬОГО

12 873,83

-31,7%

100,00%

363

- ринок заявок

9,00

-99,9%

0,07%

28

- адресний ринок

10 952,31

+48,8%

85,07%

251

- ринок РЕПО

1 912,52

+51,7%

14,86%

84

 
Найбільший обсяг торгів у січні було зафіксовано з державними облігаціями України (46,97%) та депозитними сертифікатами (52,50%). При цьому 1,73% торгів проведено на ринку РЕПО – 14,86%, 0,07% - на ринку заявок, 85,07% - на адресному ринку.
Обсяги торгів щодо державних облігацій порівняно з груднем 2015 року зменшилися на 64%, натомість майже у 4 рази збільшилися обсяги торгів депозитними сертифікатами. Також у 1,5 рази зросли обсяги торгів на ринку РЕПО.
 
Станом на 31.01.2016 р. кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку становила 899. З них: 415 – 1-го рівня лістингу, 7 - 2-го рівня лістингу, 477 - позалістингові.
Структура біржового списку: 232 серії ОВДП (1-го рівня лістингу), 131 серія облігацій підприємств (7 – 2-го рівня лістингу), 2 серії облігацій місцевих позик, 1 серія іпотечних облігацій, 183 серії депозитних сертифікатів НБУ (1-го рівня лістингу), 264 випуски акцій, 41 серія інвестиційних сертифікатів, 24 серії опціонних сертифікатів та 21 код (серія) ф’ючерсних контрактів.
 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у січні 2016 року

ОВДП (ISIN)

Депозитні сертифікати

Облігації (емітент, серія)

UA4000180400

13908

ТОВ "РУШ" (D)

UA4000192611

13961

ТОВ "ВЕОН ПЛЮС" (A)

UA4000186159

13934

ТОВ "БК "РЕСТАВРАЦІЯ" (A)

UA4000185557

13636

ТОВ "КИЇВСЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ" (A)

UA4000160907

14080

ПАТ "ФК "БУДФІНКОНСАЛТИНГ" (A)

 

Протягом січня договори на ФБ «Перспектива» укладалися щодо 51 фінансового інструмента, зокрема, щодо 19 серій ОВДП, 16 серій депозитних сертифікатів НБУ, 7 серій облігацій підприємств; заявки подавалися щодо 219 інструментів, у т.ч. щодо 46 серій ОВДП, 22  серій депозитних сертифікатів НБУ, 101 випуску акцій, 32 серій облігацій підприємств.

 

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 31.01.2016 р. - 100 торговців цінними паперами. Протягом січня статус члена біржі отримано ПАТ "ПРОФІНАНС" та ТОВ "ТАРГЕЙТ ТРЕЙД" (обидва - м. Київ).

 

«У січні обсяг торгів на біржовому ринку України склав 14 млрд грн (на 57% менше за грудень 2015 року). З них на державні облігації припало 46%, депозитні сертифікати – 48%, облігації підприємств – 3%, інвестиційні сертифікати – 1%, акції – 0,8%, строкові контракти – 0,6%, сукупна частка боргових інструментів – 97%», – повідомив Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива».
Порівняно з попереднім місяцем обсяги торгів на ФБ «Перспектива», КМФБ та ПФБ зменшилися на 32-38%, на УБ та УФБ – на 65-66%, на ПФТС та СЄФБ – на 93-99%.
Також скорочення торговельної активності зафіксовано практично за всіма фінансовими інструментами: зокрема, щодо акцій, облігацій підприємств та ОВДП - на 67-80%. Виключенням стали лише депозитні сертифікати НБУ, обсяг торгів за якими порівняно з груднем зріс у 3,9 рази.
Одним з факторів, що зумовили зменшення обсягів торгів, стало скорочення доступного інвесторам інструментарію через зростання лістингових вимог. Порівняно з початком року кількість лістингових акцій на біржовому ринку зменшилася втричі (до двох десятків), кількість лістингових облігацій підприємств – вдвічі, порівняно з початком 2015 року – в 8 та в 4 рази відповідно. При цьому слід зважати, що частина цих цінних паперів дублюється в біржових реєстрах різних бірж.
Зрозуміло, що цінних паперів держави це не стосувалося, тому кількість цінних паперів в біржовому реєстрі фондових бірж, де наявні торги ОВДП, за січень скоротилася несуттєво (на ПФТС та УБ на 9-13%), а на ФБ «Перспектива» навіть зросла на 3%.
В якості позитиву варто звернути увагу на початок операцій РЕПО з депозитними сертифікатами на ФБ «Перспектива». Як наслідок, обсяг торгів на ринку РЕПО ФБ «Перспектива» у січні 2016 року сягнув 1,91 млрд грн (у 1,5 рази більше за грудень), що в 22 рази більше за показники ринку РЕПО на УБ та в 1,5 рази більше за сукупні обсяги торгів на фондових біржах України в січні 2016 року.

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

3 лютого 2016 р.