Результати торгів Біржі за червень 2011 року


Протягом червня 2011 року на Біржі укладено та виконано 3 805 договорів на загальну суму 4,88 млрд. грн. Порівняно з травнем обсяг торгів на Біржі зменшився на 21,9%, кількість договорів – на 1,5%.

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж України, Біржа посіла друге місце за обсягом торгів у червні (з часткою загального біржового обороту 33%), перше місце – у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (36%), третє – у ПАТ «Українська біржа» (32%).

З початку року обсяг торгів на Біржі склав 37,21 млрд. грн., що складає 33% від загального біржового обороту. Біржа займає друге місце за обсягом торгів за 6 місяців поточного року. Порівняно з аналогічним періодом попереднього року обсяг торгів на Біржі зріс у 4 рази.

 

Результати біржових торгів за червень 2011 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид цінних паперів
Обсяг торгів, (млн. грн.)

Кількість виконаних договорів

Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %

Частка у загальній кількості договорів на Біржі, %

Акції
1 994,99
2 152
40,92%
56,56%
Облігації підприємств
1 451,26
962
29,76%
25,28%
Державні облігації України
894,40
54
18,34%
1,42%
Інвестиційні сертифікати
527,19
608
10,81%
15,98%
Деривативи
7,98
29
0,16%
0,76%
ВСЬОГО
4 875,83
3 805
100,00%
100,00%
 

Результати біржових торгів за січень-червень 2011 р. в розрізі фінансових інструментів:

Вид цінних паперів
Обсяг торгів, (млн. грн.)

Кількість виконаних договорів

Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %

Частка у загальній кількості договорів на Біржі, %

Акції
20657,13
13832
55,51%
65,53%
Державні облігації України
6285,78
221
16,89%
1,05%

Інвестиційні сертифікати

6254,45
4 179
16,81%
19,80%

Облігації підприємств

3977,23

2 708

10,69%
12,83%
Деривативи
40,38
167
0,11%
0,79%
ВСЬОГО
37214,97
21107
100,00%
100,00%
 

Найбільший обсяг торгів у червні було зафіксовано з акціями (41%), облігаціями підприємств (30%), державними облігаціями України (18%). При цьому 71,89% торгів проведено на Ринку заявок, 18,34% - на адресному ринку, 9,60% - на Ринку розміщення (щодо облігацій ПАТ "ВТБ Банк", ТОВ "АКСІОМА", ТОВ "Крим-Київбуд", ТОВ "РСГП "Столичний", ТОВ "Дон Строй Ком", ТОВ "УКРЖИЛСТРОЙ ПЛЮС"), 0,16% - на ринку похідних (щодо опціонних сертифікатів).

У червні до біржового списку були включені акції ПАТ "БАНК "ГРАНТ", ПАТ "Граніти України", ПАТ "ЧБРР", ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" (привілейовані), АТ "РЕГІОН-БАНК", облігації ТОВ "Крим-Київбуд", ТОВ "АКСІОМА" та ОВДП.

Станом на 30.06.2011 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у Біржовому списку склала 128. З них: 43 у 1-му рівні лістингу, 31 у 2-му рівні лістингу, 54 у списку позалістингових цінних паперів. Структура біржового списку: 30 акцій (з них 11 – у 2-му рівні лістингу), 43 серії ОВДП (1-ий рівень лістингу), 15 інвестиційних сертифікатів (з них 14 – у 2-му рівні лістингу), 32 серії облігацій (з них 6 – у 2-му рівні лістингу) та 8 серій опціонних сертифікатів (у списку позалістингових цінних паперів).

Кількість членів Біржі станом на 31.06.2011 - 107 торговців цінними паперами.

 

1 липня 2011 р.