Результати торгів ФБ «Перспектива» за лютий 2016 року


Протягом лютого 2016 року на фондовій біржі «Перспектива» укладено 758 договорів на загальну суму 11,81 млрд грн (на 8% менше, ніж попереднього місяця).

За оперативними даними інтернет-сайтів фондових бірж, у лютому  ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 77%), друге місце – у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (19%), третє – у ПАТ «КМФБ» та ПАТ «Українська біржа» (по 1,7%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» становить:

за лютий 2016 року: щодо ОВДП – 77%, облігацій підприємств – 77%, опціонних та депозитних сертифікатів – по 100%;

за січень-лютий 2016 року: щодо ОВДП – 82%, облігацій підприємств – 23%, опціонних та депозитних сертифікатів – по 100%.

 

Результати біржових торгів за лютий 2016 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Державні облігації України

9 960,74

+64,7%

84,31%

590

+103,5%

Облігації підприємств

81,00

+71,9%

0,69%

26

+62,5%

Акції

0,71

+425,9%

0,01%

56

+1766,7%

Інвестиційні сертифікати

5,79

-16,4%

0,05%

6

-50,0%

Опціонні сертифікати

50,33

+241,5%

0,43%

58

+286,7%

Депозитні сертифікати

1 715,47

-74,6%

14,52%

22

-18,5%

ВСЬОГО

11 814,05

-8,2%

100,00%

758

+108,8%

- ринок заявок

3,46

-61,6%

0,03%

84

+200,0%

 - адресний ринок

9 432,31

-13,9%

79,84%

578

+130,3%

 - ринок РЕПО

2 378,28

24,4%

20,13%

96

+14,3%

 
Найбільший обсяг торгів у лютому було зафіксовано з державними облігаціями (84,31%), депозитними сертифікатами (14,52%), облігаціями підприємств (0,69%). При цьому 20,13% торгів проведено на ринку РЕПО, 0,03% - на ринку Заявок, 79,84% - на адресному ринку.
 

Результати біржових торгів за січень-лютий 2016 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Державні облігації України

16 007,00

-74,2%

64,84%

880

-44,9%

Облігації підприємств

128,11

-88,3%

0,52%

42

-81,8%

Акції

0,84

-99,4%

0,00%

59

-94,1%

Інвестиційні сертифікати

12,72

-97,4%

0,05%

18

-93,4%

Опціонні сертифікати

65,07

+32,5%

0,26%

73

-34,2%

Депозитні сертифікати

8 474,13

-

34,33%

49

-

ВСЬОГО

24 687,88

-61,8%

100,00%

1 121

-92,9%

- ринок заявок

12,46

-98,9%

0,05%

112

-92,7%

 - адресний ринок

20 384,62

-62,1%

82,57%

829

-39,7%

 - ринок РЕПО

4 290,80

-46,0%

17,38%

180

-43,0%

 
Обсяги торгів на ФБ «Перспектива» у січні-лютому на 62% менші за показники аналогічного періоду 2015 року. Позитивною динамікою характеризуються сегменти торгів опціонними (на 32,5%) та депозитними сертифікатами.
 
Станом на 28.02.2016 р. кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів  у біржовому списку становила 849. З них: 365 – 1-го рівня лістингу, 6 - 2-го рівня лістингу, 478 - позалістингові.
Структура біржового списку: 234 серії ОВДП (1 рівень лістингу), 132 серії облігацій підприємств (6 у 2 рівні лістингу), 2 серії облігацій місцевих позик, 264 випуски акцій, 41 випуск інвестиційних сертифікатів, 24 серії опціонних сертифікатів, 21 серія ф’ючерсних контрактів, 131 серія депозитних сертифікатів НБУ (1 рівень лістингу).
 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у лютому 2016 року:

ОВДП (ISIN)

Депозитні сертифікати

Акції (емітент)

Облігації (емітент, серія)

UA4000192744

13978

ПАТ АБ "Укргазбанк"

ТОВ "РУШ" (D)

UA4000192611

13835

ПАТ "УКРСОЦБАНК"

ТОВ "АФС" (A)

UA4000180400

13636

ПАТ "ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу"

ПАТ "Альфа-Банк" (K)

UA4000185557

14225

ПАТ "Запоріжтрансформатор"

ТОВ "БК "РЕСТАВРАЦІЯ" (A)

UA4000160907

14041

ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"

ТОВ "ПРАВОВА ІНТЕРНЕТ АГЕНЦІЯ" (A)

 
Загалом  протягом лютого договори на біржі укладалися щодо 56 фінансових інструментів (на 5 більше за січень), в т.ч. щодо 19 серій ОВДП, 7 серій депозитних сертифікатів НБУ, 9 серій облігацій підприємств, 9 випусків акцій, 9 серій опціонних сертифікатів.
 

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 29.02.2016 р. – 99 торговців цінними паперами.

 

«У лютому обсяг торгів на біржовому ринку України перевищив 15 млрд грн (на 9% більше за січень, насамперед, завдяки зростанню обсягів торгів ОВДП). Частка державних облігацій в структурі біржових торгів становила 84%, депозитних сертифікатів – 11%, інвестиційних сертифікатів – 2%, облігацій підприємств, акцій та строкових контрактів – по 1%», – повідомив Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива».
У порівнянні з попереднім місяцем на ФБ «Перспектива» суттєво зросли обсяги торгів ОВДП (на 65%), облігаціями підприємств (на 72%), опціонними сертифікатами (у 3,4 рази).
Частка ФБ «Перспектива» в загальних обсягах торгів на біржовому ринку України за січень-лютий поточного року сягає 84%, в т.ч. на ринку ОВДП – 82%.

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

2 березня 2016 р.