Результати торгів ФБ «Перспектива» за березень 2016 року


Протягом березня 2016 року на ФБ «Перспектива» укладено 792 договори на загальну суму 12,12 млрд грн (на 3% більше, ніж попереднього місяця).

За оперативними даними інтернет-сайтів фондових бірж, у березні ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 66%), друге місце – у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (31%), третє – у ПАТ «КМФБ» та ПАТ «Українська біржа» (по 1,5%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» становить:

за березень 2016 року: щодо ОВДП – 62%, облігацій підприємств – 89%, опціонних та депозитних сертифікатів – по 100%;

за січень-березень 2016 року: щодо ОВДП – 73%, облігацій підприємств – 50%, опціонних та депозитних сертифікатів – по 100%.

 

Результати біржових торгів за березень 2016 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Державні облігації України

9 365,59

-6,0%

77,24%

572

-3,1%

Облігації підприємств

510,23

+529,9%

4,21%

49

+88,5%

Акції

0,84

+18,6%

0,01%

64

+14,3%

Інвестиційні сертифікати

0,01

-99,9%

0,00%

1

-83,3%

Опціонні сертифікати

92,53

+83,8%

0,76%

59

+1,7%

Строкові контракти

0,02

-

0,00%

2

-

Депозитні сертифікати

2 155,52

+25,7%

17,78%

45

+104,6%

ВСЬОГО

12 124,74

+2,6%

100,00%

792

+4,5%

- ринок заявок

3,89

+12,5%

0,03%

90

+7,1%

 - адресний ринок

7 846,21

-16,8%

64,71%

547

-5,4%

 - ринок РЕПО

3 837,80

+61,4%

31,65%

142

+47,9%

 - ринок розміщення

436,82

-

3,60%

11

-

 
Найбільший обсяг торгів у березні було зафіксовано з державними облігаціями (77,24%), депозитними сертифікатами (17,76%), облігаціями підприємств (4,21%). При цьому 31,65% торгів проведено на ринку РЕПО, 0,03% - на ринку Заявок, 64,71% - на адресному ринку.
 

Результати біржових торгів за січень-березень 2016 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Державні облігації України

25 372,59

-71,0%

68,92%

1 452

-37,8%

Облігації підприємств

638,33

-52,3%

1,73%

91

-74,1%

Акції

1,69

-99,5%

0,00%

123

-95,1%

Інвестиційні сертифікати

12,73

-98,4%

0,03%

19

-98,2%

Опціонні сертифікати

157,60

+119,2%

0,43%

132

-18,0%

Строкові контракти

0,02

-

0,00%

2

-

Депозитні сертифікати

10 629,65

-

28,88%

94

-

ВСЬОГО

36 812,62

-59,6%

100,00%

1 913

-92,0%

- ринок заявок

16,35

-98,9%

0,04%

202

-94,9%

 - адресний ринок

28 230,83

-62,4%

76,69%

1 376

-32,3%

 - ринок РЕПО

8 128,60

-32,2%

22,08%

322

-29,4%

 - ринок розміщення

436,82

-61,5%

1,19%

11

-15,4%

 
Обсяги торгів на ФБ «Перспектива» у січні-березні на 60% менші за показники аналогічного періоду 2015 року. Позитивною динамікою характеризуються сегменти торгів опціонними (в 2,2 рази) та депозитними сертифікатами.
 
Станом на 31.03.2016 р. кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів  у біржовому списку становила 829. З них: 344 – 1 рівня лістингу, 12 - 2 рівня лістингу, 473 – позалістингові.
Структура біржового списку: 233 серії ОВДП (1 рівень лістингу), 133 серії облігацій підприємств (12 у 2 рівні лістингу), 2 серії облігацій місцевих позик, 262 випуски акцій, 41 випуск інвестиційних сертифікатів, 24 серії опціонних сертифікатів, 23 серії ф’ючерсних контрактів, 111 серій депозитних сертифікатів НБУ (1 рівень лістингу).
 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у січні-березні 2016 р.:

ОВДП (ISIN)

Депозитні сертифікати

Акції (емітент)

Облігації (емітент, серія)

UA4000192611

13978

ПАТ АБ "Укргазбанк"

ТОВ "СК-АГРО" (С)

UA4000180400

13908

ПАТ "УКРСОЦБАНК"

ТОВ "РУШ" (D)

UA4000192744

13961

ПАТ "ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу"

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (X6)

UA4000185151

13636

ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО"

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (Y6)

UA4000185557

13934

ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

ПАТ  "УКРСОЦБАНК" (P)

UA4000192637

14041

ПАТ "Запоріжтрансформатор"

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (P6)

UA4000160907

14080

ПАТ "МК "Азовсталь"

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (t6)

UA4000192660

13835

ПАТ "Авдіївський КХЗ"

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (R6)

UA4000186159

14077

ПАТ "ЦГЗК"

ТОВ "АФС" (A)

UA4000166847

14137

ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (O6)

 
Загалом  протягом березня договори на ФБ «Перспектива» укладалися щодо 91 фінансових інструментів (на 35 більше за лютий), в т.ч. щодо 23 серій ОВДП, 25 серій облігацій підприємств, 13 випусків акцій, 12 серій опціонних сертифікатів, 16 серій депозитних сертифікатів НБУ.
Протягом І кварталу 2016 року договори на ФБ «Перспектива» укладалися щодо 124 фінансових інструментів, в т.ч. щодо 29 серій ОВДП, 26 серій облігацій підприємств, 18 випусків акцій, 12 серій опціонних сертифікатів, 33 серій депозитних сертифікатів НБУ.
 

Кількість членів ФБ «Перспектива»  станом на 31.03.2016 р. – 98 торговців цінними паперами. Протягом березня статус члена біржі отримано ТОВ «ПТДФК» (м. Київ).

 

«У березні обсяг торгів на біржовому ринку України перевищив 18 млрд грн (на 20% більше за лютий). При цьому зростання обсягів торгів на фондових біржах України порівняно з лютим спостерігалося практично за всіма видами цінних паперів: облігаціям підприємств – у 2,2 рази, акціям, опціонним та інвестиційним сертифікатам – у 1,8 раз, ОВДП та депозитним сертифікатам НБУ – у 1,2 раз. Частка державних облігацій в структурі біржових торгів становила 81%, депозитних сертифікатів – 12%, облігацій підприємств – 3%, інвестиційних сертифікатів, акцій та строкових контрактів – по 1-2%», – повідомив Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива».
На ФБ «Перспектива» суттєво збільшилися обсяги торгів облігаціями підприємств (в 6,3 раз), опціонними (у 1,8 раз) та депозитними сертифікатами (у 1,3 раз).
В розрізі технологій торгів звертає на себе  увагу стабільне зростання активності ринку РЕПО. Обсяг операцій РЕПО на ФБ «Перспектива» у березні сягнув 3,84 млрд грн, що в 1,6 раз більше за лютий та  в 2 рази більше за січень. Забезпечення НБУ можливостей проведення біржових операцій РЕПО з депозитними сертифікатами дозволило значно диверсифікувати інструментарій ринку РЕПО. Якщо у 2015 році 99% обсягу операцій на ринку РЕПО забезпечували ОВДП, а 1% - облігації підприємств, то в І кварталі 2016 року вже 17% обсягу операцій РЕПО проводилося з депозитними сертифікатами, 2% з облігаціями підприємств та 81%  з ОВДП.
Частка ФБ «Перспектива» в загальних обсягах торгів на біржовому ринку України за І квартал 2016 року сягає 77%, що відповідає показникам минулого року.
Частка ФБ «Перспектива» в сукупній кількості лістингових цінних паперів на українських фондових біржах оцінюється в 42%. Загалом 43% фінансових інструментів, допущених до обігу на ФБ «Перспектива», мають статус лістингових. Це дозволяє оцінювати біржовий список ФБ «Перспектива» як найбільш якісний (аналогічний показник для ПФТС становить 24%, УБ – 38%, КМФБ – 8%, УФБ – 6%, ПФБ – 1%, в середньому по ринку – 26%).

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

4 квітня 2016 р.