Результати торгів ФБ «Перспектива» за квітень 2016 року


Протягом квітня 2016 року на ФБ «Перспектива» укладено 574 договори на загальну суму 13,31 млрд грн (на 10% більше, ніж попереднього місяця).

За оперативними даними інтернет-сайтів фондових бірж, у квітні  ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 58%), друге місце – у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (40%), третє – у ПАТ «Українська біржа» (1%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» становить:

за квітень 2016 року: щодо ОВДП – 56%, облігацій підприємств – 98%, опціонних та депозитних сертифікатів – по 100%;

за січень-квітень 2016 року: щодо ОВДП – 67%, облігацій підприємств – 64%, опціонних та депозитних сертифікатів – по 100%.

 

Результати біржових торгів за квітень 2016 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Державні облігації України

12 058,86

+28,8%

90,61%

437

-23,6%

Облігації підприємств

624,65

+22,4%

4,69%

61

+24,5%

Акції

0,22

-73,8%

0,00%

7

-89,1%

Опціонні сертифікати

98,55

+6,5%

0,74%

52

-11,9%

Депозитні сертифікати

525,99

-75,6%

3,95%

17

-62,2%

ВСЬОГО

13 308,26

+9,8%

100,00%

574

-27,5%

- ринок заявок

46,61

+1097,4%

0,35%

52

-42,2%

 - адресний ринок

11 042,91

+40,7%

82,98%

429

-21,6%

 - ринок РЕПО

2 218,68

-42,2%

16,67%

92

-35,2%

 - ринок аукціону

0,06

-

0,00%

1

-

 
Найбільший обсяг торгів у квітні було зафіксовано з державними облігаціями (90,61%), депозитними сертифікатами (3,95%), облігаціями підприємств (4,69%). При цьому 16,67% торгів проведено на ринку РЕПО, 0,35% - на ринку Заявок, 82,98% - на адресному ринку.
 

Результати біржових торгів за січень-квітень 2016 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Державні облігації України

37 431,45

-66,1%

74,68%

1 889

-35,2%

Облігації підприємств

1 262,98

-20,5%

2,52%

152

-69,2%

Акції

1,91

-99,5%

0,00%

130

-95,6%

Інвестиційні сертифікати

12,73

-99,0%

0,03%

19

-99,0%

Опціонні сертифікати

256,15

+131,6%

0,51%

184

-19,3%

Строкові контракти

0,02

-

0,00%

2

-

Депозитні сертифікати

11 155,64

-

22,26%

111

-

ВСЬОГО

50 120,88

-56,5%

100,00%

2 487

-92,1%

- ринок заявок

62,96

-97,1%

0,13%

254

-95,3%

 - адресний ринок

39 273,75

-59,0%

78,36%

1 805

-28,7%

 - ринок РЕПО

10 347,28

-28,0%

20,64%

414

-31,0%

 - ринок розміщення

436,82

-62,3%

0,87%

11

-26,7%

 - ринок аукціону

0,06

-

0,00%

1

-50,0%

 
Обсяги торгів на ФБ «Перспектива»  у січні-квітні на 57% менші за показники аналогічного періоду 2015 року. Позитивною динамікою характеризуються сегменти торгів опціонними (в 2,3 раз) та депозитними сертифікатами.
 
Станом на 30.04.2016 р. кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів  у біржовому списку становила 766. З них: 286 – 1-го рівня лістингу, 12 - 2-го рівня лістингу, 468 – позалістингові.
Структура біржового списку: 237 серій ОВДП (1 рівень лістингу), 133 серії облігацій підприємств (12 у 2 рівні лістингу), 2 серії облігацій місцевих позик, 256 випусків акцій, 42 випуски інвестиційних сертифікатів, 24 серії опціонних сертифікатів, 23 серії ф’ючерсних контрактів, 49 серій депозитних сертифікатів НБУ (1 рівень лістингу).
 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у квітні 2016 р.:

ОВДП (ISIN)

Депозитні сертифікати

Акції (емітент)

Облігації (емітент, серія)

UA4000193783

14041

ПАТ "БАНК АЛЬЯНС"

ТОВ "СК-АГРО" (C)

UA4000185151

14146

ПАТ "Гідросила МЗТГ"

ТОВ "БУРАТ-АГРО" (E)

UA4000180400

14447

ПАТ "Запоріжтрансформатор"

ТОВ "РУШ" (D)

UA4000192611

14479

ПАТ АБ "Укргазбанк"

ТОВ "БК "РЕСТАВРАЦІЯ" (A)

UA4000166847

14499

ПАТ "ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД"

ПАТ "Альфа-Банк" (K)

 
Протягом квітня договори на ФБ «Перспектива» укладалися щодо 67 фінансових інструментів, в т.ч. щодо 26 серій ОВДП, 12 серій облігацій підприємств, 5 випусків акцій, 16 серій опціонних сертифікатів, 8 серій депозитних сертифікатів НБУ.
 

Кількість членів біржі станом на 30.04.2016 р. – 96 торговців цінними паперами. Протягом квітня статус члена ФБ «Перспектива» отримали ПАТ "АЛЬПАРІ БАНК" (м. Київ) та ТОВ "ФК "ЗАХІДІНВЕСТ" (м. Івано-Франківськ).

 

«У квітні обсяг укладених договорів на біржовому ринку України оцінюється в 23 млрд грн(на 25% більше за березень). При цьому зростання обсягів торгів на фондових біржах України порівняно з березнем спостерігалося лише за ОВДП (на 43%) та опціонними сертифікатами (на 7%), обсяг торгів за облігаціями підприємств залишився на попередньому рівні; натомість за акціями, інвестиційними та депозитними сертифікатами, строковими контрактами зафіксовано суттєве скорочення обсягів торгів. Частка державних облігацій в структурі квітневих біржових торгів становила 93%, облігацій підприємств – 3%, депозитних сертифікатів – 2%, інвестиційних та опціонних сертифікатів, акцій та строкових контрактів – сукупно до 2%», – повідомив Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива».
На ФБ «Перспектива» у квітні суттєво збільшилися обсяги торгів ОВДП (+29%), облігаціями підприємств (+22%), опціонними сертифікатами (+7%).
Частка ФБ «Перспектива» в загальних обсягах торгів на біржовому ринку України за 4 місяці 2016 року становить 71%, в сукупній кількості лістингових цінних паперів на українських фондових біржах – 38%; до членства на біржі залучено 28% ліцензованих торговців цінними паперами, в т.ч. 39% діючих українських банків.

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

5 травня 2016 р.