Результати торгів ФБ «Перспектива» за травень 2016 року


Протягом травня 2016 року на ФБ «Перспектива»  укладено 441 договір на загальну суму 7,05 млрд грн (на 47% менше, ніж попереднього місяця).

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж,  у січні-травні ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 68%), друге місце – у ПФТС (30%), третє – у УБ (1%), так само ФБ «Перспектива» лідирувала і в травні.

У розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» з початку року становить: щодо ОВДП – 64%, облігацій підприємств – 64%, опціонних та депозитних сертифікатів – по 100%.

 

Результати біржових торгів за травень 2016 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна відносно попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна відносно попереднього місяця, %

Державні облігації України

6 838,48

-43,3%

96,98%

368

-15,8%

Облігації підприємств

67,53

-89,2%

0,96%

26

-57,4%

Акції

0,06

-74,9%

0,00%

5

-28,6%

Інвестиційні сертифікати

5,05

-

0,07%

1

-

Опціонні сертифікати

39,61

-59,8%

0,56%

37

-28,9%

Строкові контракти

0,08

-

0,00%

3

-

Депозитні сертифікати

100,36

-80,9%

1,42%

1

-94,1%

ВСЬОГО

7 051,17

-47,0%

100,00%

441

-23,2%

- ринок заявок

1,72

-96,3%

0,02%

23

-55,8%

 - адресний ринок

5 722,67

-48,2%

81,16%

363

-15,4%

 - ринок РЕПО

1 326,70

-40,2%

18,82%

52

-43,5%

 
Найбільший обсяг торгів у травні було зафіксовано з державними облігаціями (96,98%), депозитними сертифікатами (1,42%), облігаціями підприємств (0,96%). При цьому 18,82% торгів проведено на ринку РЕПО, 81,16% - на адресному ринку.
 

Результати біржових торгів за січень-травень 2016 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна відносно попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна відносно попереднього року, %

Державні облігації України

44 269,93

-66,5%

77,43%

2 257

-31,4%

Облігації підприємств

1 330,52

-18,0%

2,33%

178

-70,9%

Акції

1,96

-99,5%

0,00%

135

-95,9%

Інвестиційні сертифікати

17,78

-98,6%

0,03%

20

-99,0%

Опціонні сертифікати

295,76

+136,9%

0,52%

221

-10,5%

Строкові контракти

0,10

-

0,00%

5

-

Депозитні сертифікати

11 256,00

-

19,69%

112

-

ВСЬОГО

57 172,06

-58,4%

100,00

2 928

-92,0%

- ринок заявок

64,68

-97,2%

0,11%

277

-95,3%

 - адресний ринок

44 996,42

-61,2%

78,70%

2 168

-24,1%

 - ринок РЕПО

11 673,98

-28,1%

20,42%

466

-32,1%

 - ринок розміщення

436,82

-62,3%

0,76%

11

-26,7%

 - ринок аукціону

0,06

-99,9%

0,00%

1

-50,0%

 
Обсяги торгів на ФБ «Перспектива» у січні-травні на 58% менші за показники аналогічного періоду 2015 року. Позитивною динамікою характеризуються сегменти торгів опціонними (в 2,4 рази) та депозитними сертифікатами.
 
Станом на 31.05.2016 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку становила 717, з них: 247 – 1-го рівня лістингу, 11 - 2-го рівня лістингу, 468 – позалістингові.
Структура біржового списку: 238 серій ОВДП (1-й рівень лістингу), 123 серії облігацій підприємств (11 у 2-му рівні лістингу), 1 державний дериватив, 2 серії облігацій місцевих позик, 255 випусків акцій, 42 випуски інвестиційних сертифікатів, 24 серії опціонних сертифікатів, 23 серії ф’ючерсних контрактів, 9 серій депозитних сертифікатів НБУ (1-й рівень лістингу).
 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у травні 2016 р.:

ОВДП (ISIN)

Акції (емітент)

Облігації (емітент, серія)

UA4000193783

ПАТ "Запоріжтрансформатор"

ТОВ "РУШ" (D)

UA4000194179

ПАТ "ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД"

ПАТ "Альфа-Банк" (K)

UA4000194161

ПАТ АБ "Укргазбанк"

ТОВ "БК "РЕСТАВРАЦІЯ" (A)

UA4000192611

 

ТОВ "ПРАВОВА ІНТЕРНЕТ АГЕНЦІЯ" (A)

UA4000185151

 

ТОВ "ІТС УКРАЇНА ЛТД" (A)

 
Протягом травня договори на ФБ «Перспектива» укладалися щодо 49 фінансових інструментів, в т.ч. щодо 25 серій ОВДП, 10 серій облігацій підприємств, 3 випусків акцій, 8 серій опціонних сертифікатів тощо.
 

Кількість членів біржі станом на 31.05.2016 – 95 торговців цінними паперами.

 

«У травні обсяг укладених договорів на біржовому ринку України оцінюється в 14 млрд грн (на 40% менше, ніж у квітні). Скорочення обсягів торгів порівняно з квітнем (не в останню чергу через свята та зменшення кількості торговельних днів) спостерігалося на всіх фондових біржах України та практично за всіма видами фінансових інструментів: за ОВДП (на 44%), акціями (на 53%), депозитними сертифікатами (на 81%), облігаціями підприємств (на 89%), строковими контрактами (на 32%). Частка державних облігацій в структурі біржових торгів у травні становила 97%,  інших інструментів – 0,1-0,7%», – повідомив Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива».
Незважаючи на об'єктивне скорочення кількості банків та торговців цінними паперами, ФБ «Перспектива» лідирує за показниками залучення учасників ринку до біржових торгів. Станом на кінець травня на ФБ «Перспектива» зареєстровано 95 членів, з них до торгів допущено 76. Це на 20 більше, ніж на «Українській біржі» (лише 56 брокерів із 107 членів цієї біржі отримали доступ до торгів) та на 10 більше, ніж кількість членів ПФТС. Зокрема, членами ФБП залишаються 42 банки, ПФТС – 28 банків, «Української біржі» – 17 банків. Відповідно до публічних даних (ренкінгів), за січень-квітень 2016 р. в торгах на ФБП взяли участь 29 банків, на ПФТС – 16, на «Українській біржі» – 2. Це дозволяє досить позитивно розглядати перспективи концентрації ліквідності в сегментах торгів, де зазвичай домінують саме банки.
Травень відзначився першими торгами державними деривативами на ФБ «Перспектива» та повторним проведенням конкурсу на право публічного розміщення облігацій міжнародних фінансових організацій. Активне обговорення законодавчих ініціатив щодо регульованих ринків та деривативів також свідчить про високу зацікавленість учасників ринку в появі додаткових фінансових інструментів.
 

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

2 червня 2016 р.