Результати торгів ФБ «Перспектива за липень 2016 року


Протягом липня 2016 року на ФБ «Перспектива» укладено 594 договори на загальну суму 10,90 млрд грн. (на 24% більше, ніж попереднього місяця).

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у січні-липні ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 60%), друге місце – у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (38%), третє – у ПАТ «Українська біржа» (1%), з такими ж показниками ФБ «Перспектива» лідирувала і в липні.

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» з початку року становить: щодо ОВДП – 57%, ОЗДП (державних деривативів) – 99%, облігацій підприємств – 39%, опціонних та депозитних сертифікатів – по 100%.

 

Результати біржових торгів за липень 2016 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Державні облігації України

10 565,26

+20,2%

96,89%

533

+8,3%

Облігації підприємств

284,55

+18809,21%

2,61%

14

+75,0%

Інвестиційні сертифікати

20,44

+130,7%

0,19%

2

-33,3%

Опціонні сертифікати

34,02

+35,3%

0,31%

45

+114,3%

ВСЬОГО

10 904,26

+23,6%

100,00%

594

+12,1%

- ринок заявок

1,03

-34,9%

0,01%

4

-66,7%

 - адресний ринок

9 035,67

+22,7%

82,86%

526

+11,4%

 - ринок розміщення

279,73

-

2,57%

6

-

 - ринок РЕПО

1 587,83

+8,6%

14,56%

58

+31,8%

 
Найбільший обсяг торгів у липні було зафіксовано з державними облігаціями (96,89%) та облігаціями підприємств (2,61%). При цьому 14,56% торгів проведено на ринку РЕПО, 82,86% - на адресному ринку, 2,57% - на ринку розміщення.
 

Результати біржових торгів за січень-липень 2016 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Державні облігації України

63 625,30

-61,2%

82,74%

3 282

-13,5%

Облігації підприємств

1 616,57

-16,0%

2,10%

200

-76,8%

Акції

2,12

-99,5%

0,00%

140

-96,2%

Інвестиційні сертифікати

47,08

-96,3%

0,06%

25

-98,9%

Опціонні сертифікати

354,91

+63,5%

0,46%

287

-20,7%

Строкові контракти

0,13

-

0,00%

6

-

Депозитні сертифікати

11 256,00

3 271,39%

14,64%

112

+1020,0%

ВСЬОГО

76 902,10

-55,0%

100,00%

4 052

-91,2%

- ринок заявок

67,28

-97,3%

0,09%

293

-95,8%

 - адресний ринок

61 394,64

-58,1%

79,83%

3 166

-7,1%

 - ринок РЕПО

14 723,36

-16,8%

19,15%

568

-25,5%

 - ринок розміщення

716,55

-49,9%

0,93%

17

-5,6%

 - ринок аукціону

0,14

-99,9%

0,00%

2

-60,0%

 
Обсяги торгів на ФБ «Перспектива» у січні-липні на 55% менші за показники аналогічного періоду 2015 року. Позитивною динамікою характеризуються сегменти торгів опціонними та депозитними сертифікатами.
 
Станом на 31.07.2016 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів  у біржовому списку становила 649. З них: 274 – 1-го рівня лістингу, 11 - 2-го рівня лістингу, 364 – позалістингові.
Структура біржового списку: 265 серій ОВДП (1 рівень лістингу), 80 серій облігацій підприємств (11 у 2 рівні лістингу), 1 державний дериватив, 2 серії облігацій місцевих позик, 210 випусків акцій, 35 випусків інвестиційних сертифікатів, 24 серії опціонних сертифікатів, 23 серії ф’ючерсних контрактів, 9 серій депозитних сертифікатів НБУ (1 рівень лістингу).
 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у липні 2016 р.:

ОВДП (ISIN)

Облігації підприємств (емітент, серія)

UA4000194591

ТДВ "ЖИТЛОБУД-2" (К)

UA4000194161

ТОВ "Фармацевтична компАНІЯ "Здоров'я" (Е)

UA4000193783

ТДВ "ЖИТЛОБУД-2" (M)

UA4000194179

ТДВ "ЖИТЛОБУД-2" (N)

UA4000192611

ТДВ "ЖИТЛОБУД-2" (L)

UA4000194658

ПАТ "Альфа-Банк" (K)

UA4000194138

ТОВ "БК "РЕСТАВРАЦІЯ" (A)

 
Протягом липня договори на Біржі укладалися щодо 52 фінансових інструментів, в т.ч. щодо 33 серій державних облігацій, 7 серій облігацій підприємств, 11 серій опціонних сертифікатів тощо.
                                                                                                                                                                     

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 31.08.2016 – 90 торговців цінними паперами.

 

«У липні обсяг торгів на ФБ «Перспектива» зріс на 24% порівняно з червнем, кількість укладених договорів – на 12%», – повідомив Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива».
Суттєво зросли обсяги торгів облігаціями підприємств, при цьому переважно на первинному ринку: із 284,55 млн грн сукупного обсягу торгів корпоративними облігаціями на ФБ «Перспектива» 98% становили операції з первинного розміщення боргових інструментів ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (93,80 млн грн) та ТДВ "ЖИТЛОБУД-2" (190,93 млн грн).
На біржовому ринку загалом обсяг торгів облігаціями підприємств у липні зріс на 40% та сягнув 5% сукупного біржового обороту, що є максимальним показником у поточному році.
З початку року частка облігацій підприємств у загальному обсязі торгів на фондових біржах становить 3%, державних облігацій – 86%, депозитних сертифікатів – 9%, акцій, деривативів та цінних паперів ІСІ – 2%.
Варто підвести проміжні результати лістингової реформи. Кількість випусків лістингових акцій в біржових реєстрах фондових бірж (з врахуванням дублювання) з 31.12.2015 по 31.07.2016 скоротилася більш ніж вчетверо – з 64 до 15 (фактично, за виключенням дублювання та цінних паперів ІСІ  – до 9, в т.ч. 4 випусків акцій банків); частка лістингових акцій у загальній кількості випусків, допущених до біржових торгів, становить 1%. Загальна кількість випусків облігацій підприємств, включених до біржових реєстрів, за 7 місяців скоротилася майже втричі – з 135 до 47: частка лістингових корпоративних облігацій - 13%.
Через тотальне звуження доступного інструментарію, більш-менш регулярно торги у липні відбувалися тільки на 4 фондових біржах, насамперед, тих, де в обіг впроваджені державні цінні папери.

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

3 серпня 2016 р.