Результати торгів Біржі за січень 2012 року


Протягом січня 2012 року на Біржі укладено 2 757 договорів на загальну суму 4,8 млрд. грн. Порівняно з січнем попереднього року обсяг торгів на Біржі збільшився на 5,9%, кількість договорів – на 12,3%.

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, Біржа посіла друге місце за обсягом торгів у січні (з часткою загального біржового обороту 34%), перше місце – у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (48%), третє – у ПАТ «Українська біржа» (16%).

За оперативними даними НКЦПФР в розрізі фінансових інструментів ринкова частка Біржі у січні 2012 року складає: щодо ОВДП – 19%, облігацій підприємств – 36%, облігацій місцевих позик – 2%, акцій – 63%, інвестиційних сертифікатів – 97%, опціонних сертифікатів – 74%.

 

Результати біржових торгів за січень 2012 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид цінних паперів

Обсяг торгів, (млн. грн.)

Кількість виконаних договорів

Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %

Частка у загальній кількості договорів на Біржі, %

Державні облігації України

1 239,77

79

25,71%

2,87%

Акції

2 037,51

2 057

42,26%

74,61%

Облігації підприємств

964,81

23

20,01%

0,83%

Облігації місцевих позик

0,09

3

0,002%

0,11%

Інвестиційні сертифікати

570,31

571

11,83%

20,71%

Деривативи

8,97

24

0,19%

0,87%

ВСЬОГО

4 821,47

2 757

100,00%

100,00%

 

Найбільший обсяг торгів у січні було зафіксовано з державними облігаціями України (25,71%),  акціями (42,26%) та облігаціями підприємств (20,01%). При цьому 54,10% торгів проведено на Ринку заявок, 25,77% - на адресному ринку, 19,94% - на Ринку розміщення (щодо облігацій ПАТ "ВТБ Банк", ТОВ "Актив Буд-Інвест", ТОВ "Дон Строй Ком", ДП "Донецька залізниця", ТОВ "РСГП "Столичний"), 0,19% - на ринку похідних (щодо опціонних сертифікатів).

У січні до біржового списку були включені акції ПАТ "Укрінбанк", ПАТ "Фармація", АТ "ЧТК", ПАТ "Банк Восток", ПАТ "ВМЗ", ПАТ "Білгород-Дністровський КХП", ПАТ "Агрокомплекс", ПАТ "ПМК-125", ПАТ "АТП-16354", ПАТ "КБ "Земельний Капітал", ПАТ "Південтехгаз", ПАТ "Центр торгівлі та відпочинку", ПАТ "ІнтерКредитБанк", ПАТ "Шліфверст", ПАТ "ЗНВКІФ "Інвестиції плюс", ПАТ "ЗНВКІФ "БІТ КАПІТАЛ", ПАТ "ПРОМІНВЕСТИЦІЇ", АТ БАНК "МЕРКУРІЙ", ПАТ "Харківський інструментальний завод", АТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА", ПАТ "Одеський консервний завод дитячого харчування". , ПАТ "ГЕРКОН", ПАТ "Трест "Запоріжалюмінбуд".

Станом на 31.01.2012 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у Біржовому списку склала 165. З них: 20 у 1-му рівні лістингу, 31 у 2-му рівні лістингу, 114 у списку позалістингових цінних паперів.

Структура біржового списку: 81 випуск акцій (з них 12 – у 2-му рівні лістингу, 69 - у списку позалістингових цінних паперів), 19 серій ОВДП (1-ий рівень лістингу), 16 серій інвестиційних сертифікатів (з них 15 – у 2-му рівні лістингу, 1 - у списку позалістингових цінних паперів), 42 серії облігацій (з них 4 – у 2-му рівні лістингу, 38 - у списку позалістингових цінних паперів), 1 серія облігацій місцевих позик (1-ий рівень лістингу) та 6 серій опціонних сертифікатів (у списку позалістингових цінних паперів).

Капіталізація акцій у складі біржового списку склала 61,97 млрд. грн. (зросла порівняно з груднем на 9%).

 

Члени Біржі-лідери за обсягами укладених договорів у січні 2012 року (в розрізі видів цінних паперів), визначені відповідно до вимог внутрішніх документів Біржі

Ринок ОВДП

Ринок акцій

Ринок облігацій підприємств

ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАIНА"

ТОВ "Центральна схiдна фiнансова компанiя"

ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ БРОКЕР"

ТОВ"ФК "Аквiтенс"

ПАТ "УКРСОЦБАНК"

ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК"

ТОВ ФК "ФIНЕКС- УКРАIНА"

ПАТ ВТБ Банк

ПАТ "ОТП БАНК"

ТОВ "АКЦЕПТОР"

АТ "Ерсте Банк"

ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"

ТОВ "IК "ТРАВIАН"

ТОВ "ФГI"

ПАТ "ВТБ Банк"

ТОВ "ФК "КРОСС КАПIТАЛ"

ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАIНА"

ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

ТОВ "IК "СТАТУС"

ПАТ "ОТП БАНК"

АТ "Ерсте Банк"

ТОВ "IК "IФГ КАПIТАЛ"

ТОВ "Камелот Iнвест"

ПАТ "IНГ БАНК УКРАIНА"

ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ БРОКЕР"

ТОВ "СПАЙК-IНВЕСТ"

 

Кількість членів Біржі станом на 31.01.2012 - 113 торговців цінними паперами.

6 лютого 2012 р.