Результати торгів ФБ «Перспектива за серпень 2016 року


Протягом серпня 2016 року на ФБ «Перспектива» укладено 425 договорів на загальну суму 7,06 млрд грн. (на 35% менше, ніж попереднього місяця).

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у січні-серпні Біржа посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 56%), друге місце – у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (41%), третє місце поділяють ПАТ «Українська біржа» та ПАТ «КМФБ» (по 1%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка Біржі з початку року становить: щодо ОВДП – 55%, державних деривативів – 99%, облігацій підприємств – 31%, опціонних та депозитних сертифікатів – по 100%.

 

Результати біржових торгів за серпень 2016 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

ОВДП

6 962,71

-34,1%

98,51%

384

-27,8%

Державні деривативи

16,63

+857,9%

0,24%

1

0,0%

Облігації підприємств

51,19

-82,0%

0,72%

8

-42,9%

Опціонні сертифікати

37,74

+11,0%

0,53%

30

-33,3%

Строкові контракти

0,02

-

0,00%

2

-

ВСЬОГО

7 068,30

-35,2%

100,00%

425

-28,5%

- ринок заявок

1,03

+0,7%

0,01%

6

+50,0%

 - адресний ринок

5 738,41

-36,5%

81,19%

359

-31,8%

  - ринок РЕПО

1 328,83

-16,3%

18,80%

58

0,0%

 
Найбільший обсяг торгів у серпні було зафіксовано з державними облігаціями та державними деривативами (сукупно 98,75%), а також облігаціями підприємств (0,72%). При цьому 18,80% торгів проведено на ринку РЕПО, 81,19% - на адресному ринку.
 

Результати біржових торгів за січень-серпень 2016 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

ОВДП

70 545,59

-59,7%

84,01%

3 663

-8,6%

ОЗДП (державні деривативи)

59,05

+100,0%

0,07%

4

+100,0%

Облігації підприємств

1 667,76

-16,8%

1,99%

208

-78,8%

Акції

2,12

-99,6%

0,00%

140

-96,3%

Інвестиційні сертифікати

47,08

-96,3%

0,06%

25

-98,9%

Опціонні сертифікати

392,66

+35,8%

0,47%

317

-24,2%

Строкові контракти

0,14

-

0,00%

8

-

Депозитні сертифікати

11 256,00

+937,6%

13,40%

112

+330,8%

ВСЬОГО

83 970,40

-54,0%

100,00%

4 477

-90,9%

- ринок заявок

68,32

-97,5%

0,08%

299

-95,9%

 - адресний ринок

67 133,05

-57,3%

79,95%

3 525

-3,5%

 - ринок РЕПО

16 052,20

-12,6%

19,12%

626

-20,0%

 - ринок розміщення

716,55

-51,6%

0,85%

17

-15,0%

 - ринок аукціону

0,14

-99,9%

0,00%

2

-60,0%

 
Обсяги торгів на ФБ «Перспектива»   за 8 місяців на 54% менші за показники аналогічного періоду 2015 року. Позитивною динамікою характеризується сегмент торгів опціонними сертифікатами та державними деривативами.
 
Станом на 31.08.2016 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів  у біржовому списку становила 648. З них: 268 – 1-го рівня лістингу, 11 - 2-го рівня лістингу, 369 – позалістингові.
Структура біржового списку: 268 серій ОВДП (1 рівень лістингу), 87 серій облігацій підприємств (11 у 2 рівні лістингу), 1 державний дериватив, 2 серії облігацій місцевих позик, 197 випусків акцій, 46 випусків інвестиційних сертифікатів, 24 серії опціонних сертифікатів, 23 серії ф’ючерсних контрактів.
 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у серпні 2016 року

ОВДП (ISIN)

Облігації підприємств (емітент, серія)

UA4000194138

ТОВ "Фірма "Інтергал" (В)

UA4000192611

ТОВ "ПРАВОВА ІНТЕРНЕТ АГЕНЦІЯ" (А)

UA4000195036

ТОВ "БК "РЕСТАВРАЦІЯ" (А)

UA4000193783

ПрАТ "АГРОХОЛДІНГ ПОЛІССЯ" (А)

UA4000194161

ТОВ "КИЇВСЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ" (А)

 
Протягом серпня договори на ФБ «Перспектива» укладалися щодо 43 фінансових інструментів, в т.ч. щодо 30 серій державних облігацій, 5 серій облігацій підприємств, 7 серій опціонних сертифікатів тощо.
                                                                                                                                                                     

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 31.08.2016 – 90 торговців цінними паперами. Протягом серпня членство на біржі набули ТОВ "ТЦП-2015" та ТОВ "НР "АВЕРС" (м. Харків).

 

«На тлі скорочення загального обсягу торгів на ФБ «Перспектива» у серпні варто відзначити набуття регулярності угодами державними деривативами, – повідомив Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива». – Протягом травня-серпня 2016 року на ФБ «Перспектива» укладено 7 772 VRI (Value Recovery Instrument, «інструменти відновлення вартості») на загальну суму 59,05 млн грн, в т.ч. у серпні – 2 088 VRI на суму 16,63 млн грн.»
Слід зазначити, що наприкінці серпня набуло чинності рішення регулятора від 12.07.2016 №747, відповідно до якого було нарешті внесено зміни до Системи довідників та класифікаторів НКЦПФР. Це дозволило учасникам ринку класифікувати VRI у звітності саме як державний дериватив, тобто, більш специфічний інструмент, ніж інші облігації зовнішньої державної позики, які були випущені одночасно з державними деривативами в межах реструктуризації державного боргу України. За період торгів на ФБ «Перспектива» (з 11 травня по кінець серпня 2016 року) вартість 1 VRI зросла з 29,34% до 31,50% номіналу (умовної вартості) деривативу.
Втім, поки що цей інструмент не здатний компенсувати фактичне припинення біржового обігу депозитних сертифікатів НБУ. Як наслідок, частка державних облігацій в загальному обсязі торгів на фондових біржах України зросла з 47% у січні до 87% у січні-серпні поточного року, а частка депозитних сертифікатів – скоротилася з 48% до 8%. Частки інших фінансових інструментів в структурі торгів змінилися несуттєво. За підсумками 8 місяців поточного року 3,6% торгів на регульованому ринку забезпечили облігації підприємств, 0,9% - акції, 0,6% - строкові контракти, по 0,3% - інвестиційні та опціонні сертифікати.
Загалом, можна дійти висновку, що процеси «очищення ринку» на даному етапі призвели до низки специфічних, хоча й очікуваних наслідків. Серед них - кардинальна зміна тривалої тенденції до збільшення частки регульованого ринку на користь міграції угод з фінансовими інструментами на позабіржовий ринок. Крім того, посилилася тенденція  щодо беззаперечного домінування державних  боргових інструментів в структурі біржових торгів та суттєвого скорочення ліквідності обігу цінних паперів приватних емітентів, що навряд чи сприятиме об’єктивності їх ціноутворення. Зокрема, за даними СРО УАІБ, протягом останнього тижня серпня (29-31 серпня) серед 1,9 тис інструментів, допущених до торгів на фондових біржах, біржовий курс визначався лише за 6-15 цінними паперами. Таким чином, частка інструментів з максимально об’єктивним ціноутворенням у вигляді біржового курсу становила лише 0,3-0,8%. Для порівняння: 31 серпня минулого року біржовий курс фіксувався за 109 цінними паперами з 2,1 тис інструментів в біржовому обігу, тобто, хоча б 5,4% цінних паперів мали біржовий курс.

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

6 вересня 2016 р.