У зв’язку зі зміною типу акціонерного товариства з Публічного на Приватне з біржового списку виключені цінні папери.


26.09.2016 р. з Біржового списку виключені:
• Акція проста бездокументарна іменна (ISIN UA4000172365) Львівське публічне акціонерне товариство "Галант" (ЄДРПОУ 01552538)
• Акція проста бездокументарна іменна (ISIN UA4000172241) Публічне акціонерне товариство "Комерція" (ЄДРПОУ 01553066)

26 вересня 2016 р.