Результати торгів ФБ «Перспектива за вересень 2016 року


Протягом вересня 2016 року на ФБ «Перспектива» укладено 549 договорів на загальну суму 10,36 млрд грн. (на 47% більше, ніж попереднього місяця).

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у січні-вересні Біржа посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 56%), друге місце – у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (41%), третє місце – у ПАТ «Українська біржа» (1,5%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка Біржі з початку року становить: щодо ОВДП – 55%, державних деривативів – 99%, облігацій підприємств – 31%, опціонних та депозитних сертифікатів – по 100%.

 

Результати біржових торгів за вересень 2016 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

ОВДП

9 932,23

+42,7%

95,83%

471

+22,7%

Державні деривативи

27,09

+62,9%

0,26%

1

0,0%

Облігації підприємств

325,61

+536,0%

3,14%

34

+325,0%

Опціонні сертифікати

79,13

+109,6%

0,76%

42

+40,0%

Акції

0,86

-

0,01%

1

-

ВСЬОГО

10 364,92

+46,64%

100,00%

549

+29,2%

- ринок заявок

2,63

+154,6%

0,03%

15

+150,0%

 - адресний ринок

6 665,83

+16,2%

64,31%

420

+17,0%

  - ринок РЕПО

3 529,76

+165,6%

34,05%

108

+86,2%

 - ринок розміщення

166,71

-

1,61%

6

-

 
Найбільший обсяг торгів у вересні було зафіксовано з державними облігаціями та державними деривативами (сукупно 96,09%), облігаціями підприємств (3,14%) та опціонними сертифікатами (0,76%). При цьому 34,05% торгів проведено на ринку РЕПО, 64,31% - на адресному ринку, 1,61% - на ринку розміщення (щодо облігацій АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1").
 

Результати біржових торгів за січень-вересень 2016 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

ОВДП

80 477,83

-55,4%

85,31%

4 134

-1,9%

Державні деривативи

86,14

+100,0%

0,09%

5

+100,0%

Облігації підприємств

1 993,37

-16,0%

2,11%

242

-78,6%

Акції

2,98

-99,4%

0,00%

141

-96,3%

Інвестиційні сертифікати

47,08

-96,3%

0,05%

25

-99,0%

Опціонні сертифікати

471,79

+35,6%

0,50%

359

-26,1%

Строкові контракти

0,14

-

0,00%

8

-

Депозитні сертифікати

11 256,00

+283,9%

11,93%

112

+83,6%

ВСЬОГО

94 335,32

-50,5%

100,00%

5 026

-90,3%

- ринок заявок

70,95

-98,7%

0,08%

314

-95,8%

 - адресний ринок

73 798,88

-54,1%

78,23%

3 945

+1,3%

 - ринок РЕПО

19 581,95

-0,1%

20,76%

734

-11,8%

 - ринок розміщення

883,27

-50,1%

0,94%

23

-47,7%

 - ринок аукціону

0,14

-99,9%

0,00%

2

-60,0%

 
Обсяги торгів на Біржі за 9 місяців на 50,5% менші за показники аналогічного періоду 2015 року. Позитивною динамікою характеризується сегмент торгів опціонними сертифікатами та державними деривативами, практично відновився обсяг торгів на ринку РЕПО.
 
Станом на 30.09.2016 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів  у біржовому списку становила 624. З них: 267 – 1-го рівня лістингу, 10 - 2-го рівня лістингу, 347 – поза лістингові.
Структура біржового списку: 267 серій ОВДП (1 рівень лістингу), 85 серій облігацій підприємств (10 у 2 рівні лістингу), 1 державний дериватив, 2 серії облігацій місцевих позик, 181 випуск акцій, 42 випуски інвестиційних сертифікатів, 24 серії опціонних сертифікатів, 22 серії ф’ючерсних контрактів.
 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у вересні 2016 р.:

ОВДП (ISIN)

Облігації підприємств (емітент, серія)

UA4000194138

ТМО ЛІКО-ХОЛДІНГ" (BE)

UA4000195408

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (E7)

UA4000192637

ПАТ "Альфа-Банк" (K)

UA4000185557

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (C7)

UA4000193783

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (B7)

UA4000193908

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (Z6)

UA4000192611

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (D7)

UA4000194658

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (A7)

UA4000192660

ТОВ "КИЇВСЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ" (A)

UA4000194450

ТОВ "ПРАВОВА ІНТЕРНЕТ АГЕНЦІЯ" (A)

 
Протягом вересня договори на Біржі укладалися щодо 61 фінансового інструмента (+18 до попереднього місяця), в т.ч. щодо 33 (+3) серій державних облігацій, 15 (+10) серій облігацій підприємств, 12 (+5) серій опціонних сертифікатів тощо.
Протягом 3 кварталу 2016 року договори на Біржі укладалися щодо 81 фінансового інструмента, в т.ч. щодо 42 серій ОВДП, 22 серій облігацій підприємств, 13 серій опціонних сертифікатів тощо. З початку року кількість інструментів, за якими укладалися договори, сягає 197.
                                                                                                                                                                                                                                                        

Кількість членів Біржі станом на 30.09.2016 – 87 торговців цінними паперами.

 

«У вересні обсяг торгів на ФБ «Перспектива» зріс на 47%, кількість угод – на 29%, кількість цінних паперів, з якими укладалися договори, - на 42%», – повідомив Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива».
Можна констатувати перші ознаки стабілізації обсягів торгів ОВДП – базовим інструментом національного ринку капіталу. За оцінками, озвученими на Українському фінансовому форумі, частка біржового обігу державних облігацій в поточному році вже наближається до 98%, тож частка позабіржових операцій продовжує скорочуватися. Значною мірою, озвучені оцінки корелюють із даними НБУ щодо кількості угод з ОВДП: за 9 місяців поточного року поза біржами укладено менше 3% угод з ОВДП. Натомість щодо більшості інших інструментів продовжує домінувати позабіржовий обіг: за наслідками 2015 р. частка біржового обігу акцій і муніципальних облігацій становить лише 1%, інвестиційних сертифікатів – 3%, облігацій підприємств – 25%.
Саме висока консолідація обігу ОВДП на біржовому ринку (а відповідно і значно вища об’єктивність ціноутворення) й підвищує актуальність дискусій щодо перегляду концепції існування інституту первинних дилерів та позитивні оцінки експертів щодо зростання частки державних облігацій в активах фінансових інститутів.

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

7 жовтня 2016 р.