Результати торгів ФБ «Перспектива» за жовтень 2016 року


Протягом жовтня 2016 року на ФБ «Перспектива» укладено 410 договорів на загальну суму 10,09 млрд грн (на 3% менше, ніж попереднього місяця).

За оперативними даними  інтернет-сайтів фондових бірж, у січні-жовтні ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 55%), друге місце – у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (42%), третє місце – у ПАТ «Українська біржа» (1,5%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» з початку року становить: щодо ОВДП – 54%, державних деривативів – 99%, облігацій підприємств – 30%, інвестиційних сертифікатів – 13%, опціонних та депозитних сертифікатів – по 100%.

 

Результати біржових торгів за жовтень 2016 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

ОВДП

9 864,25

-0,7%

97,79%

341

-27,6%

Опціонні сертифікати

120,68

+52,5%

1,20%

46

9,5%

Облігації підприємств

99,79

-69,4%

0,99%

17

-50,0%

Інвестиційні сертифікати

1,95

-

0,02%

1

-

Акції

0,07

-91,6%

0,00%

4

+300,0%

ВСЬОГО

10 086,74

-2,68%

100,00%

409

-25,5%

- ринок заявок

4,06

+54,4%

0,04%

8

-46,7%

 - адресний ринок

6 224,00

-6,6%

61,70%

343

-18,3%

  - ринок РЕПО

3 858,68

+9,3%

38,25%

58

-46,3%

 
Найбільший обсяг торгів у жовтні було зафіксовано з державними облігаціями (97,79%), облігаціями підприємств (0,99%) та опціонними сертифікатами (1,20%). При цьому 38,25% торгів проведено на ринку РЕПО, 61,70% - на адресному ринку.
 

Результати біржових торгів за січень-жовтень 2016 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

ОВДП

90 342,07

-50,9%

86,52%

4 475

+1,2%

Державні деривативи

86,14

+100,0%

0,08%

5

+100,0%

Облігації підприємств

2 093,16

-18,1%

2,00%

259

-79,7%

Акції

3,05

-99,4%

0,00%

145

-96,2%

Інвестиційні сертифікати

49,03

-96,3%

0,05%

26

-99,0%

Опціонні сертифікати

592,47

+33,1%

0,57%

405

-30,8%

Строкові контракти

0,14

-99,9%

0,00%

8

-99,9%

Депозитні сертифікати

11 256,00

+198,4%

10,78%

112

+38,3%

ВСЬОГО

104 422,07

-46,6%

100,00%

5 435

-89,7%

- ринок заявок

75,00

-98,9%

0,07%

322

-95,9%

 - адресний ринок

80 022,88

-51,0%

76,63%

4 288

+3,0%

 - ринок РЕПО

23 440,63

+13,8%

22,45%

792

-10,2%

 - ринок розміщення

883,27

-50,1%

0,85%

23

-47,7%

 - ринок аукціону

0,14

-99,9%

0,00%

2

-60,0%

 
Обсяги торгів на ФБ «Перспектива»  за 10 місяців 2016 року на 46,6% менші за показники аналогічного періоду 2015 року. Позитивною динамікою характеризуються сегменти торгів опціонними сертифікатами та ринок РЕПО, також звертає на себе увагу відновлення кількості транзакцій з ОВДП.
 
Станом на 31.10.2016 р. кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів  у біржовому списку становила 607. З них: 265 – 1-го рівня лістингу, 4 - 2-го рівня лістингу, 338 – позалістингові.
Структура біржового списку: 265 серій ОВДП (1 рівень лістингу), 73 серії облігацій підприємств (4 у 2 рівні лістингу), 1 державний дериватив, 1 серія облігацій місцевих позик, 179 випусків акцій, 9 випусків акцій КІФ, 33 випуски інвестиційних сертифікатів, 24 серії опціонних сертифікатів, 22 серії ф’ючерсних контрактів.
 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у жовтні 2016 р.:

ОВДП (ISIN)

Облігації підприємств (емітент, серія)

UA4000194138

ПАТ "Альфа-Банк" (K)

UA4000195408

ТМО ЛІКО-ХОЛДІНГ" (BE)

UA4000195036

АТ "ТАСКОМБАНК" (Е)

 
Протягом жовтня договори на біржі укладалися щодо 57 фінансових інструментів, в т.ч. щодо 37 серій державних облігацій, 3 серій облігацій підприємств, 15 серій опціонних сертифікатів тощо.
З початку року кількість інструментів, за якими укладалися договори, сягає 207, в т.ч. 70 серій державних облігацій, 42 серії облігацій підприємств, 40 серій депозитних сертифікатів НБУ, 23 випуски акцій, 5 випусків інвестиційних сертифікатів, 4 серії строкових контрактів, 23 серії опціонних сертифікатів
                                                                                                                           

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 31.10.2016 р. – 86 торговців цінними паперами, з них до торгів допущено 68.

 

«У жовтні обсяг торгів на ФБ «Перспектива» та на біржовому фондовому ринку загалом залишився практично на рівні попереднього місяця» , – повідомив Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива».
Загальний обсяг торгів на фондових біржах України з початку року оцінюється в 188 млрд грн, з яких 88% забезпечили державні облігації, 6% - депозитні сертифікати НБУ (втім, їх частка буде тільки скорочуватися у зв’язку із припиненням їх біржового обігу), 4% - облігації підприємств, сукупна частка пайових інструментів та деривативів становить 2%.
Слід згадати, що незважаючи на загальну негативну динаміку біржових торгів в Україні протягом всього 2015 року, найменша торгівельна активність спостерігалася саме в вересні-жовтні – після активізації так званого «очищення» ринку. З такою низькою базою порівняння не надто дивно, що вже протягом другого місяця поспіль місячні обсяги торгів на ФБ «Перспектива» перевищують показники аналогічних місяців 2015 року. Так, у вересні обсяг торгів перевищив минулорічний на третину (зріс з 7,87 до 10,36 млрд грн), у жовтні – вдвічі (з 4,94 до 10,09 млрд грн). Як наслідок, в річному виразі відставання обсягів торгів від показників 2015 року поступово скорочується як на ФБ «Перспектива», так і на біржовому ринку загалом.
Тим не менше, відновлення обсягів біржових торгів поки що складно розглядати як сталу тенденцію. Особливо в умовах, коли до вже звичних проблем дефіциту надійного інструментарію та обмеженості конкуренції (внаслідок звуження кола інвесторів та фінансових посередників) долучаються ще й численні репутаційні скандали навколо учасників українського ринку капіталу та органів державної влади.

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

3 листопада 2016 р.