Результати торгів ФБ «Перспектива» за листопад 2016 року


Протягом листопада 2016 року на ФБ «Перспектива» укладено 561 договір на загальну суму 12,54 млрд грн. (на 24% більше, ніж попереднього місяця).

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у січні-листопаді ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 55%), друге місце – у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (42%), третє місце – у ПАТ «Українська біржа» (1,5%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка Біржі з початку року становить: щодо ОВДП – 54%, державних деривативів – 99%, облігацій підприємств – 25%, інвестиційних сертифікатів – 13%, опціонних та депозитних сертифікатів – по 100%.

 

Результати біржових торгів за листопад 2016 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн.

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

ОВДП

12 456,90

+26,3%

99,34%

512

+50,2%

Опціонні сертифікати

63,72

-47,2%

0,51%

37

-19,57%

Облігації підприємств

18,45

-81,5%

0,15%

5

-70,6%

Акції

0,18

+151,2%

0,00%

7

+75,0%

ВСЬОГО

12 539,25

+24,31%

100,00%

561

+37,2%

- ринок заявок

0,18

-95,5%

0,00%

7

-12,5%

 - адресний ринок

7 714,69

+24,0%

61,52%

387

+12,8%

  - ринок РЕПО

4 824,08

+25,0%

38,47%

164

+182,8%

 
Найбільший обсяг торгів у листопаді було зафіксовано з державними облігаціями (99,34%), облігаціями підприємств (0,15%) та опціонними сертифікатами (0,51%). При цьому 38,47% торгів проведено на ринку РЕПО, 61,52% - на адресному ринку.
 

Результати біржових торгів за січень-листопад 2016 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

ОВДП

102 798,97

-46,2%

87,89%

4 987

+4,2%

Державні деривативи

86,14

+100,0%

0,07%

5

+100,0%

Облігації підприємств

2 111,61

-19,8%

1,81%

264

-81,5%

Акції

3,23

-99,3%

0,00%

152

-96,1%

Інвестиційні сертифікати

49,03

-96,3%

0,04%

26

-99,0%

Опціонні сертифікати

656,19

+14,3%

0,56%

442

-36,1%

Строкові контракти

0,14

-99,9%

0,00%

8

-99,9%

Депозитні сертифікати

11 256,00

+114,3%

9,62%

112

-12,5%

ВСЬОГО

116 961,32

-42,7%

100,00%

5 996

-88,8%

- ринок заявок

75,19

-99,2%

0,06%

329

-95,9%

 - адресний ринок

87 737,56

-47,6%

75,01%

4 675

+2,05%

 - ринок РЕПО

28 264,71

+25,3%

24,17%

956

-2,9%

 - ринок розміщення

883,57

-50,1%

0,76%

26

-40,9%

 - ринок аукціону

0,14

-99,9%

0,00%

2

-60,0%

 
Обсяги торгів на ФБ «Перспектива»  за 11 місяців на 42,7% менші за показники аналогічного періоду 2015 року. Позитивною динамікою характеризується сегменти торгів опціонними сертифікатами та ринок РЕПО, також помітне зростання кількості трансакцій з ОВДП.
 
Станом на 30.11.2016 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів  у біржовому списку становила 580. З них: 259 – 1-го рівня лістингу, 4 - 2-го рівня лістингу, 317 – поза лістингом.
Структура біржового списку: 259 серій ОВДП (1 рівень лістингу), 61 серія облігацій підприємств (4 у 2 рівні лістингу), 1 державний дериватив, 1 серія облігацій місцевих позик, 167 випусків акцій, 9 випусків акцій КІФ, 33 випуски інвестиційних сертифікатів, 27 серії опціонних сертифікатів, 22 серії ф’ючерсних контрактів.
 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у листопаді 2016 р.:

ОВДП (ISIN)

Облігації підприємств (емітент, серія)

UA4000194161

ТОВ "РУШ" (D)

UA4000194658

АТ "ТАСКОМБАНК" (E)

UA4000194138

ТОВ "УХЛ-МАШ-ХЛІБ" (A)

 
Протягом листопаду договори на ФБ «Перспектива»  укладалися щодо 52 фінансових інструментів, в т.ч. щодо 33 серій державних облігацій, 4 серій облігацій підприємств, 2 випусків акцій, 13 серій опціонних сертифікатів тощо.
З початку року кількість інструментів, за якими укладалися договори, сягає 212, в т.ч. 70 серій державних облігацій, 44 серії облігацій підприємств, 40 серій депозитних сертифікатів НБУ, 23 випуски акцій, 5 випусків інвестиційних сертифікатів, 4 серії строкових контрактів, 26 серій опціонних сертифікатів
                                                                                                                                                                                                                                                        

Кількість членів Біржі станом на 30.11.2016 – 87 торговців цінними паперами (в т.ч. 37 банків), до торгів допущено 68. У листопаді членство на Біржі отримано ПАТ "Айбокс Банк" (м. Київ).

 

«У листопаді обсяг торгів на ФБ «Перспектива» зріс на 24%, на біржовому фондовому ринку загалом – на 20% (з 20 до 24 млрд грн)» , – повідомив Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива».
Загальний обсяг торгів на фондових біржах України з початку року склав близько 212 млрд грн, з яких 89% забезпечили державні облігації, 5% - депозитні сертифікати НБУ, 4% - облігації підприємств, 1% - акції та цінні папери ІСІ, 1% - строкові контракти та опціонні сертифікати.
За попередніми оцінками, за наслідками 2016 року обсяг торгів на фондових біржах України може сягнути 240 млрд грн, тобто скоротиться на 16% порівняно до 2015 року та на 60% порівняно з 2014 роком.
Не менш суттєво, ніж ліквідність, скорочувалася протягом 2015-2016 рр. кількість учасників ринку та інструментів в обігу. Втім, за існуючих акцентів регуляторної політики навряд чи варто очікувати інших результатів.

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

6 грудня 2016 р.