Результати торгів ФБ «Перспектива» за січень 2017 року


Протягом січня 2017 року на ФБ «Перспектива» укладено 363 договори на загальну суму 8,24 млрд грн. (на 36% менше, ніж у січні 2016 р.).
За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у січні ФБ «Перспектива»  посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 57%), друге місце – у ПФТС (39%), третє – у Української біржі (2%).
В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» за січень 2017 року становить: щодо ОВДП – 60%, облігацій підприємств – 20%, опціонних сертифікатів – 13%.
 
Результати біржових торгів за січень 2017 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Державні облігації України

8 168,62

+35,1%

99,11%

361

+24,5%

Облігації підприємств

43,10

-8,5%

0,52%

2

-87,5%

Акції

0,01

-90,4%

0,00%

3

-

Опціонні сертифікати

30,27

+105,4%

0,37%

20

+33,3%

Строкові контракти

0,02

-

0,00%

3

-

ВСЬОГО

8 242,02

-36,0%

100,00%

389

+7,2%

- ринок заявок

84,01

+833,5%

1,02%

4

-85,7%

- адресний ринок

4 950,70

-54,8%

60,07%

258

+2,8%

- ринок РЕПО

3 207,29

+67,7%

38,91%

124

+47,6%

Найбільший обсяг торгів у січні було зафіксовано з державними облігаціями України (99,11%) та облігаціями підприємств (0,52%). При цьому 38,91% торгів проведено на ринку РЕПО, 1,02% - на ринку заявок, 60,07% - на адресному ринку.
Обсяги торгів щодо державних облігацій порівняно з січнем 2016 року зросли на 35%, опціонними сертифікатами – більш ніж вдвічі. Також у 9,3 раз зросли обсяги торгів на ринку заявок та у 1,7 раз – на ринку РЕПО.

Станом на 31.01.2017 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до торгів, становила 579. З них 262 – 1-го рівня лістингу, 4 - 2-го рівня лістингу.
Структура за видами фінансових інструментів: 262 серії ОВДП (1-го рівня лістингу), 60 серій облігацій підприємств (4 – 2-го рівня лістингу), 1 державний дериватив, 164 випуски акцій, 9 випусків акцій КІФ, 34 серії інвестиційних сертифікатів, 27 серій опціонних сертифікатів, 22 серії ф’ючерсних контрактів.
Протягом січня договори на Біржі укладалися щодо 50 фінансових інструментів, зокрема, щодо 36 серій ОВДП.
 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у січні 2017 року:

ОВДП (ISIN)

Облігації підприємств (емітент, серія)

UA4000192611

ПАТ "Альфа-Банк" (К)

UA4000196620

ТОВ "РУШ" (D)

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 31.01.2017 - 88 торговців цінними паперами. Протягом січня статус члена біржі отримано ТОВ "КРАУН АЛЬЯНС" " (м. Київ) та ТОВ "СПАЙК-ІНВЕСТ" (м. Дніпро).

Члени Біржі - лідери за обсягами укладених договорів у січні 2017 року:

Державні облігації

Облігації підприємств

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

ПАТ "ПУМБ"

ТОВ "ПРОФІ-Т ЦІННІ ПАПЕРИ"

АТ "ОТП БАНК"

ПАТ "КБ "ГЛОБУС"

Протягом січня договори з фінансовими інструментами укладав 31 член ФБ «Перспектива», в т.ч. 29 - з державними облігаціями.
Кількість членів ФБ «Перспектива», допущених до торгів, становить 66 (найбільший показник серед фондових бірж в Україні, в т.ч. у 1,5 рази більше, ніж на «Українській біржі», яка формально лідирує за кількістю членів, але з 93 членів до торгів допущено менше половини).

«У січні обсяг торгів на біржовому ринку України склав 14 млрд грн. (на рівні січня попереднього року). З них на державні облігації припало 95,1%, опціонні сертифікати – 1,6%, облігації підприємств – 1,5%, акції та строкові контракти – по 0,9%, сукупна частка боргових інструментів – 96,6%», – повідомив Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива».
Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» порівняно з січнем 2016 року зменшився через відсутність операцій з депозитними сертифікатами, біржовий обіг яких наразі припинено. Натомість щодо ОВДП обсяги торгів зросли на 35%, кількість договорів – на 25%.
Коло недержавних лістингових інструментів на біржовому ринку продовжує скорочуватися – в сукупному біржовому реєстрі всіх функціонуючих в Україні фондових бірж наприкінці січня 2017 року налічується 12 випусків акцій (в т.ч. акцій КІФ), 1 серія інвестиційних сертифікатів та 22 серії облігацій підприємств. Для порівняння: за даними Європейської федерації фондових бірж найменший показник кількості акцій в лістингу на початку 2017 р. зафіксовано на Мальтійській біржі – 23, тобто майже вдвічі більше за сукупний показник 8 фондових бірж України.

Довідка про ФБ «Перспектива»:
Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

 

3 лютого 2017 р.