Результати торгів ФБ «Перспектива» за лютий 2017 року


Протягом лютого 2017 року на ФБ «Перспектива» укладено 487 договорів на загальну суму 13,69 млрд грн. (на 66% більше, ніж попереднього місяця).

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у лютому ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 63%), друге місце - у ПФТС (36%), третє - у «Української біржі» (1%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» становить:

за лютий 2017 року щодо ОВДП - 64%, облігацій підприємств - 43%, опціонних сертифікатів - 100%;

за січень-лютий 2017 року щодо ОВДП - 63%, облігацій підприємств - 34%, опціонних сертифікатів - 31%.

Результати біржових торгів за лютий 2017 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Державні облігації України

13 485,73

+65,1%

98,48%

440

+21,9%

Облігації підприємств

151,96

+252,6%

1,11%

14

+600,0%

Опціонні сертифікати

55,52

+83,4%

0,41%

33

+65,0%

ВСЬОГО

13 693,20

+66,1%

100,00%

487

+25,2%

- адресний ринок

8 379,38

+69,3%

61,19%

317

+22,9%

- ринок РЕПО

5 313,83

+65,7%

38,81%

170

+37,1%

Найбільший обсяг торгів у лютому було зафіксовано з державними облігаціями України (98,48%) та облігаціями підприємств (1,11%). При цьому 38,81% торгів проведено на ринку РЕПО, 61,19% - на адресному ринку.

Результати біржових торгів за січень-лютий 2017 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Державні облігації України

21 654,34

+35,3%

98,72%

801

-9,0%

Облігації підприємств

195,06

+52,3%

0,89%

16

-61,9%

Акції

0,01

-98,5%

0,00%

3

-94,9%

Опціонні сертифікати

85,79

+31,8%

0,39%

53

-27,4%

Строкові контракти

0,02

-

0,00%

3

-

ВСЬОГО

21 935,22

-11,2%

100,00%

876

-21,9%

- ринок заявок

84,01

+574,3%

0,38%

4

-96,4%

 - адресний ринок

13 330,08

-34,6%

60,77%

575

-30,6%

 - ринок РЕПО

8 521,11

+98,6%

38,85%

294

+63,3%

Обсяги торгів щодо державних облігацій порівняно з січнем-лютим 2016 року зросли на 35%, опціонними сертифікатами - на 32%, облігаціями підприємств - на 52%. Також у 6,7 раз зросли обсяги торгів на ринку заявок та майже у 2 рази - на ринку РЕПО.

Станом на 28.02.2017 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до торгів, становила 571. З них 261 - 1-го рівня лістингу, 4 - 2-го рівня лістингу.
Структура за видами фінансових інструментів: 261 серія ОВДП (1-го рівня лістингу), 60 серій облігацій підприємств (4 - 2-го рівня лістингу), 1 державний дериватив, 160 випусків акцій, 9 випусків акцій КІФ, 34 серії інвестиційних сертифікатів, 27 серій опціонних сертифікатів, 23 серії ф’ючерсних контрактів.
Протягом лютого договори на ФБ «Перспектива» укладалися щодо 59 фінансових інструментів, зокрема, щодо 42 серій ОВДП.
 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у лютому 2017 року:

ОВДП (ISIN)

Облігації підприємств (емітент, серія)

UA4000196620

ПАТ "Альфа-Банк" (K)

UA4000180400

ТОВ "СК-АГРО" (C)

UA4000194138

ТОВ "РУШ" (D)

UA4000194179

АТ "ТАСКОМБАНК" (E)

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 28.02.2017 - 87 торговців цінними паперами. Протягом лютого статус члена біржі отримано АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" (м. Київ).

«У лютому обсяг торгів на фондових біржах України склав 21,7 млрд грн., на ФБ «Перспектива» - 13,7 млрд грн, що перевищує січневі показники на 51% та 66% відповідно», - повідомив Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива».
Збільшення обсягу біржових торгів в Україні пов’язане із зростанням торговельної активності в сегментах державних облігацій (на 54%) та облігацій підприємств (на 61%) на тлі скорочення обсягів операцій з іншими інструментами.
Як наслідок, частка державних облігацій в структурі торгів на фондових біржах України за місяць зросла з 95,1% до 97,0%, облігацій підприємств - з 1,5% до 1,6%, сукупна частка боргових інструментів - з 96,6% до 98,6%. Натомість скоротилася частка акцій (з 0,9% до 0,5%), строкових контрактів (з 0,9% до 0,6%), опціонних сертифікатів (з 1,6% до 0,3%),
На ФБ «Перспектива» у порівнянні з попереднім місяцем суттєво зросли обсяги торгів ОВДП (на 65%), облігаціями підприємств (у 3,5 рази), опціонними сертифікатами (на 83%), загалом обсяг торгів збільшився на 66%, кількість угод - на 25%. Порівняно з січнем-лютим 2016 року обсяг торгів державними облігаціями на ФБ «Перспектива» збільшився на 35%, облігаціями підприємств - на 52%, опціонними сертифікатами - на 32%.
Частка ФБ «Перспектива» в загальних обсягах торгів на біржовому ринку України за 2 місяці поточного року сягає 61%, в т.ч. на ринку ОВДП - 63%.

Довідка про компанію:
Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

 

 

2 березня 2017 р.