Результати торгів ФБ «Перспектива» за березень 2017 року


Протягом березня 2017 року на ФБ «Перспектива» укладено 609 договорів на загальну суму 15,34 млрд грн. (на 12% більше, ніж попереднього місяця).
За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у березні ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 68%), друге місце – у ПФТС (31%), третє – у «Української біржі» (1%).
В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» становить:
за березень 2017 року щодо ОВДП – 69%, облігацій підприємств – 16%, опціонних сертифікатів – 100%;
за січень-березень 2017 року щодо ОВДП – 65%, облігацій підприємств – 32%, опціонних сертифікатів – 46%.
 
Результати біржових торгів за березень 2017 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Державні облігації України

15 248,91

+13,1%

99,42%

535

+21,6%

Облігації підприємств

12,39

-91,9%

0,08%

3

-78,6%

Акції

1,2

-

0,01%

2

-

Опціонні сертифікати

75,72

+36,4%

0,49%

69

+109,1%

ВСЬОГО

15 338,22

+12,0%

100,00%

609

+25,1%

- адресний ринок

10 923,62

+30,4%

71,22%

427

+34,7%

- ринок РЕПО

4 413,19

-17,0%

28,77%

156

-8,2%

- ринок розміщення

1,41

-

0,01%

26

-

Найбільший обсяг торгів у березні було зафіксовано з державними облігаціями України (99,42%) та опціонними сертифікатами (0,49%). При цьому 28,77% торгів проведено на ринку РЕПО, 71,22% - на адресному ринку, 0,01% - на ринку розміщення.

Результати біржових торгів за січень-березень 2017 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Державні облігації України

36 903,25

+45,5%

99,01%

1 336

-8,0%

Облігації підприємств

207,45

-67,5%

0,56%

19

-79,1%

Акції

1,21

-28,1%

0,00%

5

-95,9%

Опціонні сертифікати

161,51

+2,5%

0,43%

122

-7,6%

Строкові контракти

0,02

-8,8%

0,00%

3

+50,0%

ВСЬОГО

37 273,44

+1,3%

100,00%

1 485

-22,4%

- ринок заявок

84,01

+413,8%

0,23%

4

-98,0%

 - адресний ринок

24 253,70

-14,1%

65,07%

1 002

-27,2%

 - ринок РЕПО

12 934,30

+59,1%

34,70%

450

+39,8%

 - ринок розміщення

1,41

-99,7%

0,00%

26

+136,4%


Обсяги торгів щодо державних облігацій порівняно з січнем-березнем 2016 року зросли на 46%, опціонними сертифікатами – на 3%. Також у 5,1 раз зросли обсяги торгів на ринку заявок та у 1,6 раз – на ринку РЕПО.

Станом на 31.03.2017 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до торгів, становила 566. З них 259 – 1-го рівня лістингу, 4 - 2-го рівня лістингу.
Структура за видами фінансових інструментів: 259 серій ОВДП (1-го рівня лістингу), 57 серій облігацій підприємств (4 – 2-го рівня лістингу), 1 державний дериватив, 156 випусків акцій, 9 випусків акцій КІФ, 34 серії інвестиційних сертифікатів, 27 серій опціонних сертифікатів, 23 серії ф’ючерсних контрактів.
Протягом березня договори на ФБ «Перспектива» укладалися щодо 62 фінансових інструментів, протягом 1 кварталу 2017 року – щодо 79 (зокрема, щодо 42 та 51 серій ОВДП відповідно).
 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у січні-березні 2017 року:

ОВДП (ISIN)

Облігації підприємств (емітент, серія)

Березень 2017

Січень-березень 2017

Березень 2017

Січень-березень 2017

UA4000196620

UA4000196562

АТ "ТАСКОМБАНК" (E)

ПАТ "Альфа-Банк" (K)

UA4000180400

UA4000180400

ПАТ "Альфа-Банк" (K)

ТОВ "СК-АГРО" (С)

UA4000192611

UA4000193783

 

ТОВ "РУШ" (D)

UA4000196562

UA4000192611

 

АТ "ТАСКОМБАНК" (E)


Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 31.03.2017 - 88 торговців цінними паперами. Протягом березня статус члена біржі отримано ТОВ "БУДБРОК" (м. Київ).

«У березні обсяг торгів на фондових біржах України склав 22,7 млрд грн., на ФБ «Перспектива» - 15,3 млрд грн, що перевищує показники лютого на 5% та 12% відповідно. Частка державних облігацій в структурі торгів на фондових біржах України за місяць зросла з 97% до 98%», – повідомив Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива».
На фондових біржах України на початку квітня статус лістингових мають 307 випусків цінних паперів: 272 – ОВДП, 22 - корпоративних облігацій, 9 – акцій, 3 – акцій КІФ, 1 - інвестиційних сертифікатів. Тобто, 88,6% сукупного лістингу забезпечують державні цінні папери, 95,8% - боргові інструменти загалом. В цілому це достатньою мірою відповідає структурі торгів на фондових біржах, де 98% припадає на боргові інструменти.
Лістингові цінні папери наявні на 4 фондових біржах з 8. Частка лістингового інструментарію в біржових списках цінних паперів становить 48% на ФБ «Перспектива», 47% на «Українській біржі», 36% на ПФТС, 3% на КМФБ.
Той факт, що лістинговий статус мають лише 35 випусків недержавних цінних паперів (з понад 1,1 тис допущених до біржових торгів та понад 15 тис в обігу), досить яскраво характеризує ступінь зацікавленості українських емітентів в національному ринку капіталу.
На ФБ «Перспектива» у порівнянні з попереднім місяцем обсяг торгів ОВДП зріс на 13%, опціонними сертифікатами – на 36%, загалом обсяг торгів збільшився на 12%, кількість угод – на 25%.
Порівняно з січнем-березнем 2016 року обсяг торгів на ФБ «Перспектива» збільшився на 1%, в т.ч. державними облігаціями – на 46%, опціонними сертифікатами – на 3%, натомість обсяг торгів облігаціями підприємств скоротився на 68%, акціями – на 28%.
Частка ФБ «Перспектива» в загальних обсягах торгів на біржовому ринку України за 1 квартал  поточного року сягає 64%, в т.ч. на ринку ОВДП – 65%.

Довідка про компанію:
Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

4 квітня 2017 р.