Результати торгів ФБ «Перспектива» за квітень 2017 року


Протягом квітня 2017 року на ФБ «Перспектива» укладено 621 договір на загальну суму 8,84 млрд грн. (на 42% менше, ніж попереднього місяця).

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у квітні ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 59%), друге місце – у ПФТС (38%), третє – у «Української біржі» (2%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» становить:

за квітень 2017 року щодо ОВДП – 60%, облігацій підприємств – 84%, опціонних сертифікатів – 55%;

за січень-квітень 2017 року щодо ОВДП – 64%, облігацій підприємств – 39%, опціонних сертифікатів – 51%.

 

Результати біржових торгів за квітень 2017 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Державні облігації України

8 513,25

-44,2%

96,31%

507

-5,2%

Облігації підприємств

81,07

+554,6%

0,92%

4

+33,3%

Опціонні сертифікати

245,14

+223,7%

2,77%

110

+59,4%

Всього

8 839,45

-42,4%

100,00%

621

+2,0%

Ринок заявок

19,06

-

0,22%

2

-

Адресний ринок

3 470,02

-68,2%

39,26%

303

-29,0%

Ринок РЕПО

5 347,46

+21,2%

60,50%

278

+78,2%

Ринок розміщення

2,91

+106,6%

0,03%

38

+46,2%

 

Найбільший обсяг торгів у квітні було зафіксовано з державними облігаціями України (96,31%), опціонними сертифікатами (2,77%) та облігаціями підприємств (0,92%). При цьому 60,55% торгів проведено на ринку РЕПО, 39,26% - на адресному ринку, 0,22% - на ринку заявок, 0,03% - на ринку розміщення.
 

Результати біржових торгів за січень-квітень 2017 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Державні облігації України

45 416,50

+21,3%

98,49%

1 843

-2,4%

Облігації підприємств

288,52

-77,2%

0,63%

23

-84,9%

Акції

1,21

-36,4%

0,00%

5

-96,2%

Опціонні сертифікати

406,64

+58,8%

0,88%

232

+26,1%

Строкові контракти

0,02

-8,8%

0,00%

3

+50,0%

ВСЬОГО

46 112,90

-8,0%

100,00%

2 106

-15,3%

- ринок заявок

103,07

+63,7%

0,22%

6

-97,6%

 - адресний ринок

27 723,72

-29,4%

60,12%

1 305

-27,7%

 - ринок РЕПО

18 281,77

+76,7%

39,65%

728

+75,9%

 - ринок розміщення

4,32

-99,0%

0,01%

64

+481,8%

 
Обсяги торгів щодо державних облігацій порівняно з січнем-квітнем 2016 року зросли на 21%, опціонними сертифікатами – на 59%. Також на 64% зросли обсяги торгів на ринку заявок, на 77% – на ринку РЕПО.
 
Станом на 30.04.2017 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до торгів, становила 554. З них 256 – 1-го рівня лістингу, 4 - 2-го рівня лістингу.
Структура за видами фінансових інструментів: 256 серій ОВДП (1-го рівня лістингу), 57 серій облігацій підприємств (4 – 2-го рівня лістингу), 1 державний дериватив, 146 випусків акцій, 9 випусків акцій КІФ, 34 серії інвестиційних сертифікатів, 28 серій опціонних сертифікатів, 23 серії ф’ючерсних контрактів.

Протягом квітня договори на ФБ «Перспектива» укладалися щодо 62 фінансових інструментів, з початку 2017 року – щодо 86 (зокрема, щодо 38 та 54 серій ОВДП відповідно).

 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у січні-квітні 2017 року:

ОВДП (ISIN)

Облігації підприємств (емітент, серія)

Квітень 2017

Січень-квітень 2017

Квітень 2017

Січень-квітень 2017

UA4000196562

UA4000196620

ПАТ "Альфа-Банк" (K)

ПАТ "Альфа-Банк" (K)

UA4000194658

UA4000196562

АТ "ТАСКОМБАНК" (E)

ТОВ "СК-АГРО" (C)

UA4000195408

UA4000192611

АТ "ТАСКОМБАНК" (D)

АТ "ТАСКОМБАНК" (E)

UA4000194179

UA4000180400

 

ТОВ "РУШ" (D)

UA4000192611

UA4000194179

 

АТ "ТАСКОМБАНК" (D)

 

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 30.04.2017 - 88 торговців цінними паперами.

 

«У квітні обсяг торгів на фондових біржах України склав 15 млрд грн. (на 34% менше, ніж у березні), з початку 2017 року – 74 млрд грн. (на 4% більше, ніж за січень-квітень 2016 року)», – повідомив Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива».

На біржовому ринку України:

в порівнянні з попереднім місяцем в 6 раз зросли обсяги торгів опціонними сертифікатами, на 25% - інвестиційними сертифікатами, на 22% - облігаціями підприємств; натомість обсяги торгів державними облігаціями скоротилися на 36%, акціями – на 5%, строковими контрактами – на 2%;

порівняно з січнем-квітнем 2016 р. обсяги торгів державними облігаціями збільшилися на 27%, опціонними сертифікатами – в 3 рази, строковими контрактами – на 18%; разом с тим обсяги торгів облігаціями підприємств зменшилися на 63%, акціями – на 19%, інвестиційними сертифікатами – на 97%.

На ФБ «Перспектива»:

у порівнянні з березнем обсяг торгів ОВДП зменшився на 44%, натомість обсяг торгів опціонними сертифікатами збільшився у 6,5 раз, облігаціями підприємств – у 3,2 раз;

порівняно з січнем-квітнем 2016 року обсяг торгів ОВДП збільшився на 21%, опціонними сертифікатами – на 59%, однак обсяг торгів облігаціями підприємств скоротився на 77%, акціями – на 36%.

Частка ФБ «Перспектива» в загальних обсягах торгів на фондових біржах України за 4 місяці  поточного року сягає 63%, в т.ч. на ринку ОВДП – 64%.

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

4 травня 2017 р.