Результати торгів ФБ «Перспектива» за травень 2017 року


Протягом травня 2017 року на ФБ «Перспектива» укладено 613 договорів на загальну суму 10,96 млрд грн. (на 24% більше, ніж попереднього місяця).

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у травні ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 79%), друге місце – у ПФТС (19%), третє – у «Української біржі» (2%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» становить:

за травень 2017 року щодо ОВДП – 81%, облігацій підприємств – 56%, опціонних сертифікатів – 100%;

за січень-травень 2017 року щодо ОВДП – 67%, облігацій підприємств – 41%, опціонних сертифікатів – 60%.

 Результати біржових торгів за травень 2017 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Державні облігації України

10 710,89

+25,8%

97,74%

521

+2,8%

Облігації підприємств

70,69

-12,8%

0,65%

4

-

Опціонні сертифікати

177,51

-27,6%

1,62%

88

-20,0%

Всього

10 959,09

+24,0%

100,00%

613

-1,3%

Адресний ринок

6 048,03

+74,3%

55,19%

325

+7,3%

Ринок РЕПО

4 905,48

-8,3%

44,76%

258

-7,2%

Ринок розміщення

5,58

+92,1%

0,05%

30

-21,1%

Найбільший обсяг торгів у травні було зафіксовано з державними облігаціями України (97,74%), опціонними сертифікатами (1,62%) та облігаціями підприємств (0,65%). При цьому 44,76% торгів проведено на ринку РЕПО, 55,19% - на адресному ринку, 0,05% - на ринку розміщення.

Результати біржових торгів за січень-травень 2017 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Державні облігації України

56 127,39

+26,9%

98,34%

2 364

+4,8%

Облігації підприємств

359,21

-73,0%

0,63%

27

-84,8%

Акції

1,21

-38,2%

0,00%

5

-96,3%

Опціонні сертифікати

584,15

+97,5%

1,02%

320

+44,8%

Строкові контракти

0,02

-82,5%

0,00%

3

-40,0%

ВСЬОГО

57 071,99

-0,2%

100,00%

2 719

-7,1%

- ринок заявок

103,07

+59,4%

0,18%

6

-97,8%

 - адресний ринок

33 771,75

-25,0%

59,17%

1 630

-24,8%

 - ринок РЕПО

23 187,24

+98,6%

40,63%

986

+111,6%

 - ринок розміщення

9,9

-97,7%

0,02%

94

+754,6%

Обсяги торгів щодо державних облігацій порівняно з січнем-травнем 2016 року зросли на 27%, опціонними сертифікатами – на 98%. Також на 59% зросли обсяги торгів на ринку заявок, на 99% – на ринку РЕПО.
Станом на 31.05.2017 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до торгів, становила 545. З них 254 – 1-го рівня лістингу, 4 - 2-го рівня лістингу.
Структура за видами фінансових інструментів: 254 серії державних облігацій (1-го рівня лістингу), 57 серій облігацій підприємств (4 – 2-го рівня лістингу), 1 державний дериватив, 139 випусків акцій, 9 випусків акцій КІФ, 34 серії інвестиційних сертифікатів, 28 серій опціонних сертифікатів, 23 серії ф’ючерсних контрактів.

Протягом травня договори на ФБ «Перспектива» укладалися щодо 55 фінансових інструментів, з початку 2017 року – щодо 90 (зокрема, щодо 37 та 57 серій ОВДП відповідно).

 Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у січні-травні 2017 року:

ОВДП (ISIN)

Облігації підприємств (емітент, серія)

Травень 2017

Січень-травень 2017

Травень 2017

Січень-травень 2017

UA4000180426

UA4000196620

ПАТ "Альфа-Банк" (К)

ПАТ "Альфа-Банк" (K)

UA4000194658

UA4000192611

АТ "ТАСКОМБАНК" (Е)

ТОВ "СК-АГРО" (C)

UA4000195408

UA4000196562

ТзОВ "Шувар" (С)

АТ "ТАСКОМБАНК" (E)

UA4000196620

UA4000194179

 

ТОВ "РУШ" (D)

UA4000192611

UA4000180400

 

АТ "ТАСКОМБАНК" (D)

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 31.05.2017 - 87 торговців цінними паперами.

«У травні обсяг торгів на фондових біржах України склав менш ніж 14 млрд грн. (на 8% менше за квітень), з початку 2017 року – 87,5 млрд грн. (на 2% більше, ніж за січень-травень 2016 року)», – повідомив Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива».
Порівняно з попереднім місяцем обсяг торгів на ФБ «Перспектива» зріс на 24%, натомість на «Українській біржі» та ПФТС скоротився на 20% та 54% відповідно. Як наслідок частка ФБ «Перспектива» в загальних обсягах торгів на фондових біржах України у травні 2017 року зросла до 79% (на 20% більше за ринкову частку у квітні).
В розрізі цінних паперів, що мають обіг на біржовому ринку, за 5 місяців 2017 року, порівняно з аналогічним періодом 2016 року позитивна динаміка спостерігається щодо державних облігацій та опціонних сертифікатів (в 1,2 та 3,3 рази більше за минулорічні показники відповідно). Натомість обсяги торгів акціями та облігаціями підприємств порівняно з попереднім роком зменшилися в 1,1 та 2,8 раз відповідно. Таким чином, частка державних облігацій в структурі торгів на українських фондових біржах у 2017 році не опускається нижче 96%, а інші фінансові інструменти (облігації підприємств, опціонні сертифікати, акції, строкові контракти) мають мізерні частки в межах 0,7-1,1%.
Частка ФБ «Перспектива» в загальних обсягах торгів на фондових біржах України за 5 місяців  поточного року сягає 65%, в т.ч. на ринку ОВДП – 67%.

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

 

2 червня 2017 р.