Результати торгів Біржі за лютий 2012 року. Члени Біржі-лідери за обсягами укладених договорів.


Протягом лютого 2012 року на Біржі укладено 3 021 договір на загальну суму 4,28 млрд. грн. Порівняно з січнем обсяг торгів на Біржі скоротився на 11,3%, кількість договорів – зросла на 9,6%.

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, Біржа посіла друге місце за обсягом торгів у лютому (з часткою загального біржового обороту 29%), перше місце – у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (50%), третє – у ПАТ «Українська біржа» (17%).

 

З початку року обсяг торгів на Біржі склав 9,1 млрд. грн., що складає 32% від загального біржового обороту. Біржа займає друге місце за обсягом торгів за 2 місяці поточного року. Порівняно з аналогічним періодом попереднього року обсяг торгів на Біржі зменшився на 11%.

За оперативними даними НКЦПФР в розрізі фінансових інструментів ринкова частка Біржі за січень-лютий 2012 року складає: щодо ОВДП – 18%, облігацій підприємств – 26%, облігацій місцевих позик – 26%, акцій – 61%, інвестиційних сертифікатів – 97%, опціонних сертифікатів – 82%.

 

Результати біржових торгів за лютий 2012 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид цінних паперів

Обсяг торгів, (млн. грн.)

Кількість виконаних договорів

Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %

Частка у загальній кількості договорів на Біржі, %

Державні облігації України

1 203,88

61

28,16%

2,02%

Акції

2 228,99

2 282

52,14%

75,54%

Облігації підприємств

181,78

48

4,25%

1,59%

Облігації місцевих позик

3,16

4

0,07%

0,13%

Інвестиційні сертифікати

648,88

597

15,18%

19,76%

Деривативи

8,33

29

0,19%

0,96%

ВСЬОГО

4 275,02

3 021

100,00%

100,00%

 

Результати біржових торгів за січень-лютий 2012 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид цінних паперів

Обсяг торгів, (млн. грн.)

Кількість виконаних договорів

Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %

Частка у загальній кількості договорів на Біржі, %

Державні облігації України

2 443,65

140

26,86%

2,42%

Акції

4 266,50

4 339

46,90%

75,10%

Облігації підприємств

1146,59

71

12,60%

1,23%

Облігації місцевих позик

3,25

7

0,04%

0,12%

Інвестиційні сертифікати

1219,19

1168

13,40%

20,21%

Деривативи

17,3

53

0,19%

0,92%

ВСЬОГО

9 096,49

5 778

100,00%

100,00%

 

Найбільший обсяг торгів у лютому було зафіксовано з державними облігаціями України (28,16%) та акціями (52,14%). При цьому 67,34% торгів проведено на Ринку заявок, 31,26% - на адресному ринку, 1,21% - на Ринку розміщення (щодо облігацій ТОВ "ТРІУМФ", ТОВ "Дон Строй Ком", ТОВ "РСГП "Столичний"), 0,19% - на ринку похідних (щодо опціонних сертифікатів).
 
Порівняно з попереднім місяцем обсяг торгів облігаціями місцевих позик зріс у 36 разів, інвестиційними сертифікатами – на 13,8%, акціями – на 9,4%; обсяг торгів ОВДП скоротився на 2,9%, опціонними сертифікатами – на 7,2%, облігаціями підприємств - на 81,2%.

У лютому до біржового списку були включені акції ПАТ "Універсал Банк", ПАТ "ПОЛТАВАГАЗ", ПАТ "Кримнафтопродукт" , ПАТ "ПП "КОЛЬОРМЕТ", ПАТ "ВЕСТА-ДНІПРО", ПАТ "РМК", ПАТ "ЧБРР", ПАТ "Кримкурортбуд", ПАТ "ВТКФ "ЛАСОЩІ", ПАТ "ЗСПЗ", ПАТ "Граніти України", ПАТ ОМСТ "Респект", ВАТ "Севастопольське АТП 14369", ПАТ "СИСТЕМА", ПАТ "ДЗМЗБК", ПАТ "Променерговузол", ПАТ "ОДЕСАГАЗ", ПАТ "АТП 11205", ВАТ "Південний транспорт", ПАТ "Євпаторійський холодокомбінат", ПАТ "Кримелектромашторг", ВАТ "Янтарний", ПАТ "КОМПАНІЯ "МЕТАЛІСТ", ПАТ "Сіммакф", ПАТ "ЗНВКІФ "КОМІНМЕТКЕПІТАЛ", ВАТ "1-й Дніпропетровський Авторемзавод", ВАТ "ОДМЕЗ", ПАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин", ПАТ "Армапром", ПАТ "ЕХП", ПАТ "КрКЗ", ПАТ "СК "ГАЛА-СКД"; облігації ДП МА "Бориспіль", ПрАТ "Кондитерська фабрика "Лагода"; опціонні сертифікати ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" та ОВДП.

Станом на 29.02.2012 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у Біржовому списку склала 159. З них: 20 у 1-му рівні лістингу, 29 у 2-му рівні лістингу, 110 у списку позалістингових цінних паперів.

Структура біржового списку: 80 випусків акцій (з них 11 – у 2-му рівні лістингу, 69 - у списку позалістингових цінних паперів), 19 серій ОВДП (1-ий рівень лістингу), 15 серій інвестиційних сертифікатів (2-ий рівень лістингу), 40 серій облігацій (з них 3 – у 2-му рівні лістингу, 37 - у списку позалістингових цінних паперів), 1 серія облігацій місцевих позик (1-ий рівень лістингу) та 4 серії опціонних сертифікатів (у списку позалістингових цінних паперів).

Капіталізація акцій у складі біржового списку станом на 29.02.2012 склала 41,43 млрд. грн.

 

Члени Біржі-лідери за обсягами укладених договорів у лютому 2012 року (в розрізі видів цінних паперів), визначені відповідно до вимог внутрішніх документів Біржі:

Ринок ОВДП

Ринок акцій

Ринок облігацій підприємств

ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАIНА"

ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ БРОКЕР"

ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАIНА"

АТ "Ерсте Банк"

ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАIНА"

ПАТ "ВТБ Банк"

ПАТ "ОТП БАНК"

ТОВ "КАСТОДI-БРОК"

ТОВ "СПАЙК-IНВЕСТ"

ТОВ "ФОНДОВИЙ АКТИВ"

ТОВ "IК А.I.С.Т.-IНВЕСТ"

ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ БРОКЕР"

ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК"

ТОВ "Центральна схiдна фiнансова компанiя"

ПАТ "ОТП БАНК"

ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

ТОВ "ФК "Аквiтенс"

ТОВ "ФОНДОВИЙ АКТИВ"

ПАТ "СБЕРБАНК РОСII"

ТОВ "СПАЙК-IНВЕСТ"

ТОВ "Камелот Iнвест"

ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"

ТОВ "ФГI"

ТОВ "ДI`ЕН`КЕЙ КАПIТАЛ"

ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ БРОКЕР"

ТОВ "IК "СТАТУС"

ТОВ "ФГI"

ПАТ "ВТБ Банк"

ТОВ "IК "IФГ КАПIТАЛ"

ТОВ "IФК Профiнвест"

 

Кількість членів Біржі станом на 29.02.2012 - 110 торговців цінними паперами.

5 березня 2012 р.